Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Use of failure-to-rescue to identify international variation in postoperative care in low-, middle- and high-income countries: a 7-day cohort study of elective surgery

Ahmad, T., Bouwman, R. A., Grigoras, I., Aldecoa, C., Hofer, C., Hoeft, A., Holt, P., Fleisher, L. A., Buhre, W., Pearse, R. M., Ferguson, Marissa, MacMahon, Michael, Shulman, Mark, Cherian, Ritchie, Currow, Helen, Kanathiban, Kathirgamanathan, Gillespie, David, Pathmanathan, Edward, Phillips, Katherine, Reynolds, Jenifer, Rowley, Joanne, Douglas, Jeanene, Kerridge, Ross, Garg, Sameer, Bennett, Michael, Jain, Megha, Alcock, David, Terblanche, Nico, Cotter, Rochelle, Leslie, Kate, Stewart, Marcelle, Zingerle, Nicolette, Clyde, Antony, Hambidge, Oliver, Rehak, Adam, Cotterell, Sharon, Huynh, Wilson Binh Quan, McCulloch, Timothy, Ben-Menachem, Erez, Egan, Thomas, Cope, Jennifer, Halliwell, Richard, Fellinger, Paul, Haisjackl, Markus, Haselberger, Simone, Holaubek, Caroline, Lichtenegger, Paul, Scherz, Florian, Schmid, Werner, Hoffer, Franz, Cakova, Veronika, Eichwalder, Andreas, Fischbach, Norbert, Klug, Reinhold, Schneider, Elisabeth, Vesely, Martin, Wickenhauser, Reinhart, Grubmueller, Karl Gernot, Leitgeb, Marion, Lang, Friedrich, Toro, Nancy, Bauer, Marlene, Laengle, Friedrich, Haberl, Claudia, Mayrhofer, Thomas, Trybus, Christoph, Buerkle, Christian, Forstner, Karin, Germann, Reinhard, Rinoesl, Harald, Schindler, Elke, Trampitsch, Ernst, Bogner, Gerhard, Dankl, Daniel, Duenser, Martin, Fritsch, Gerhard, Gradwohl-Matis, Ilse, Hartmann, Andreas, Hoelzenbein, Thomas, Jaeger, Tarkan, Landauer, Franz, Lindl, Gregor, Lux, Michael, Steindl, Johannes, Stundner, Ottokar, Szabo, Christian, Bidgoli, Jawad, Verdoodt, Hans, Forget, Patrice, Kahn, David, Lois, Fernande, Momeni, Mona, Pregardien, Caroline, Pospiech, Audrey, Steyaert, Arnaud, Veevaete, Laurent, De Kegel, Dirk, De Jongh, Karen, Foubert, Luc, Smitz, Carine, Vercauteren, Marcel, Poelaert, Jan, Van Mossevelde, Veerle, Abeloos, Jacques, Bouchez, Stefaan, Coppens, Marc, De Baerdemaeker, Luc, Deblaere, Isabel, De Bruyne, Ann, De Hert, Stefan, Fonck, Kristine, Heyse, Bjorn, Jacobs, Tom, Lapage, Koen, Moerman, Anneliese, Neckebroek, Martine, Parashchanka, Aliaksandra, Roels, Nathalie, Van Den Eynde, Nancy, Vandenheuvel, Michael, Van Limmen, Jurgen, Vanluchene, Ann, Vanpeteghem, Caroline, Wouters, Patrick, Wyffels, Piet, Huygens, Christel, Vandenbempt, Punitha, Van de Velde, Marc, Dylst, Dimitri, Janssen, Bruno, Schreurs, Evelien, Aleixo, Fabia Berganton, Candido, Keulle, Batista, Hugo Dias, Guimaraes, Mario, Guizeline, Jaqueline, Hoffmann, Joao, Lobo, Suzana, Marques Lobo, Francisco Ricardo, Nascimento, Vinicius, Nishiyama, Katia, Pazetto, Lucas, Souza, Daniela, Rodrigues, Rodrigo Souza, Vilela dos Santos, Ana Maria, Jardim, Jaquelline, Sa Malbouisson, Luiz Marcelo, Silva, Joao, do Nascimento Junior, Paulo, Baio, Thalissa Herminia, Pereira de Castro, Gabriel Isaac, Watanabe Oliveira, Henri Roger, Amendola, Cristina Prata, Cardoso, Gutemberg, Ortega, Daniela, Brotto, Ana Flavia, De Oliveira, Mirella Cristine, Rea-Neto, Alvaro, Dias, Fernando, Travi, Maria Eduarda, Zerman, Luiza, Azambuja, Pedro, Knibel, Marcos Freitas, Martins, Antonio, Almeida, William, Neder Neto, Calim, Tardelli, Maria Angela, Caser, Eliana, Machado, Marcio, Aguzzoli, Crisitiano, Baldisserotto, Sergio, Tabajara, Fernanda Beck, Bettega, Fernanda, Rodrigues Junior, La Hore Correa, de Gasperi, Julia, Faina, Lais, Nolasco, Marcos Farias, da Costa Fischer, Bruna Ferreira, de Campos Ferreira, Mariana Fosch, Hartmann, Cristina, Kliemann, Marta, Ribeiro, Gustavo Luis Hubert, Fraga, Julia Merladete, Netto, Thiago Motta, Pozza, Laura Valduga, Wendling, Paulo Rafael, Azevedo, Caroline, Garcia, Juliana, Lopes, Marcel, Maia, Bernardo, Maselli, Paula, Melo, Ralph, Mendes, Weslley, Neves, Matheus, Ney, Jacqueline, Piras, Claudio, Applewhaite, Christopher, Carr, Adrienne, Chow, Lorraine, Duttchen, Kaylene, Foglia, Julena, Greene, Michael, Hinther, Ashley, Houston, Kendra, McCormick, Thomas Jared, Mikhayel, Jennifer, Montasser, Sam, Ragan, Alex, Suen, Andrew, Woolsey, Adrianna, Yu, Hai Chuan, Funk, Duane, Kowalski, Stephen, Legaspi, Regina, McDonald, Heather, Siddiqui, Faisal, Pridham, Jeremy, Rowe, Bernadette, Sampson, Sonia, Thiessen, Barton, Zbitnew, Geoff, Bernard, Andre, George, Ronald, Jones, Philip, Moor, Rita, Siddiqui, Naveed, Wolfer, Alexandra, Tran, Diem, Winch, Denyse, Dobson, Gary, McCormick, Thomas, Montasser, Osama, Hall, Richard, Baghirzada, Leyla, Curley, Gerard, Dai, Si Yuan, Hare, Gregory, Lee, Esther, Shastri, Uma, Tsui, Albert, Yagnik, Anmol, Alvares, Danielle, Choi, Stephen, Dwyer, Heather, Flores, Kathrina, McCartney, Colin, Somascanthan, Priya, Beattie, Scott, Carroll, Jo, Pazmino-Canizares, Janneth, Wijeysundera, Duminda, Ami, Noam, Chan, Vincent, Perlas, Anahi, Argue, Ruth, Huang, Yang, Lavis, Katie, Mayson, Kelly, Cao, Ying, Gao, Hong, Hu, Tingju, Lv, Jie, Yang, Jian, Yang, Yang, Zhong, Yi, Zhou, Jing, Zou, Xiaohua, He, Miao, Li, Xiaoying, Luo, Dihuan, Wang, Haiying, Yu, Tian, Chen, Liyong, Wang, Lijun, Cai, Yunfei, Cao, Zhongming, Li, Yanling, Lian, Jiaxin, Sun, Haiyun, Wang, Sheng, Wang, Zhipeng, Wang, Kenru, Zhu, Yi, Du, Xindan, Fan, Hao, Fu, Yunbin, Huang, Lixia, Huang, Yanming, Hwan, Haifang, Luo, Hong, Qu, Pi-Sheng, Tao, Fan, Wang, Zhen, Wang, Guoxiang, Wang, Shun, Zhang, Yan, Zhang, Xiaolin, Chen, Chao, Wang, Weixing, Liu, Zhengyuan, Fan, Lihua, Tang, Jing, Chen, Yijun, Chen, Yongjie, Han, Yangyang, Huang, Changshun, Liang, Guojin, Shen, Jing, Wang, Jun, Yang, Qiuhong, Zhen, Jungang, Zhou, Haidong, Chen, Junping, Chen, Zhang, Li, Xiaoyu, Meng, Bo, Ye, Haiwang, Zhang, Xiaoyan, Bi, Yanbing, Cao, Jianqiao, Guo, Fengying, Lin, Hong, Liu, Yang, Lv, Meng, Shi, Pengcai, Song, Xiumei, Sun, Chuanyu, Sun, Yongtao, Wang, Yuelan, Wang, Shenhui, Zhang, Min, Chen, Rong, Hou, Jiabao, Leng, Yan, Meng, Qing-tao, Qian, Li, Shen, Zi-ying, Xia, Zhong-yuan, Xue, Rui, Zhang, Yuan, Zhao, Bo, Zhou, Xian-jin, Chen, Qiang, Guo, Huinan, Guo, Yongqing, Qi, Yuehong, Wang, Zhi, Wei, Jianfeng, Zhang, Weiwei, Zheng, Lina, Bao, Qi, Chen, Yaqiu, Chen, Yijiao, Fei, Yue, Hu, Nianqiang, Hu, Xuming, Lei, Min, Li, Xiaoqin, Lv, Xiaocui, Lv, Jie, Miao, Fangfang, Ouyang, Lingling, Qian, Lu, Shen, Conyu, Sun, Yu, Wang, Yuting, Wang, Dong, Wu, Chao, Xu, Liyuan, Yuan, Jiaqi, Zhang, Lina, Zhang, Huan, Zhang, Yapping, Zhao, Jinning, Zhao, Chong, Zhao, Lei, Zheng, Tianzhao, Zhou, Dachun, Zhou, Haiyan, Zhou, Ce, Lu, Kaizhi, Zhao, Ting, He, Changlin, Chen, Hong, Chen, Shasha, Cheng, Baoli, He, Jie, Jin, Lin, Li, Caixia, Li, Hui, Pan, Yuanming, Shi, Yugang, Wen, Xiao Hong, Wu, Shuijing, Xie, Guohao, Zhang, Kai, Zhao, Bing, Lu, Xianfu, Chen, Feifei, Liang, Qisheng, Lin, Xuewu, Ling, Yunzhi, Liu, Gang, Tao, Jing, Yang, Lu, Zhou, Jialong, Chen, Fumei, Cheng, Zhonggui, Dai, Hanying, Feng, Yunlin, Hou, Benchao, Gong, Haixia, Hu, Chun Hua, Huang, Haijin, Huang, Jian, Jiang, Zhangjie, Li, Mengyuan, Lin, Jiamei, Liu, Mei, Liu, Weicheng, Liu, Zhen, Liu, Zhiyi, Luo, Foquan, Ma, Longxian, Min, Jia, Shi, Xiaoyun, Song, Zhiping, Wan, Xianwen, Xiong, Yingfen, Xu, Lin, Yang, Shuangjia, Zhang, Qin, Zhang, Hongyan, Zhang, Huaigen, Zhang, Xuekang, Zhao, Lili, Zhao, Weihong, Zhao, Weilu, Zhu, Xiaoping, Bai, Yun, Chen, Linbi, Chen, Sijia, Dai, Qinxue, Geng, Wujun, Han, Kunyuan, He, Xin, Huang, Luping, Ji, Binbin, Jia, Danyun, Jin, Shenhui, Li, Qianjun, Liang, Dongdong, Luo, Shan, Lwang, Lulu, Mo, Yunchang, Pan, Yuanyuan, Qi, Xinyu, Qian, Meizi, Qin, Jinling, Ren, Yelong, Shi, Yiyi, Wang, Junlu, Wang, Junkai, Wang, Leilei, Xie, Junjie, Yan, Yixiu, Yao, Yurui, Zhang, Mingxiao, Zhao, Jiashi, Zhuang, Xiuxiu, Ai, Yanqiu, Du, Fang, He, Long, Huang, Ledan, Li, Zhisong, Li, Huijuan, Li, Yetong, Li, Liwei, Meng, Su, Yuan, Yazhuo, Zhang, Enman, Zhang, Jie, Zhao, Shuna, Ji, Zhenrong, Pei, Ling, Wang, Li, Chen, Chen, Dong, Beibei, Li, Jing, Miao, Ziqiang, Mu, Hongying, Qin, Chao, Su, Lin, Wen, Zhiting, Xie, Keliang, Yu, Yonghao, Yuan, Fang, Hu, Xianwen, Zhang, Ye, Xiao, Wangpin, Zhu, Zhipeng, Dai, Qingqing, Fu, Kaiwen, Hu, Rong, Hu, Xiaolan, Huang, Song, Li, Yaqi, Liang, Yingping, Yu, Shuchun, Guo, Zheng, Jing, Yan, Tang, Na, Wu, Jie, Yuan, Dajiang, Zhang, Ruilin, Zhao, Xiaoying, Li, Yuhong, Bai, Hui-Ping, Liu, Chun-Xiao, Liu, Fei-Fei, Ren, Wei, Wang, Xiu-Li, Xu, Guan-Jie, Hu, Na, Li, Bo, Ou, Yangwen, Tang, Yongzhong, Yao, Shanglong, Zhang, Shihai, Kong, Cui-Cui, Liu, Bei, Wang, Tianlong, Xiao, Wei, Lu, Bo, Xia, Yanfei, Zhou, Jiali, Cai, Fang, Chen, Pushan, Hu, Shuangfei, Wang, Hongfa, Wu, Jie, Xu, Qiong, Hu, Liu, Jing, Liang, Li, Jing, Li, Bin, Liu, Qiang, Liu, Yuejiang, Lu, Xinjian, Peng, Zhen Dan, Qiu, Xiaodong, Ren, Quan, Tong, Youliang, Wang, Zhen, Wang, Jin, Wen, Yazhou, Wu, Qiong, Xia, Jiangyan, Xie, Jue, Xiong, Xiapei, Xu, Shixia, Yang, Tianqin, Ye, Hui, Yin, Ning, Yuan, Jing, Zeng, Qiuting, Zhang, Baoling, Zheng, Kang, Cang, Jing, Chen, Shiyu, Du, Fang, Fan, Yu, Fu, Shuying, Ge, Xiaodong, Guo, Baolei, Huang, Wenhui, Jiang, Linghui, Jiang, Xinmei, Jin, Lin, Liu, Yi, Pan, Yan, Ren, Yun, Shan, Qi, Wang, Jiaxing, Wang, Fei, Wu, Chi, Zhang, Xiaoguang, Christiansen, Ida Cecilie, Granum, Simon Norgaard, Rasmussen, Bodil Steen, Daugaard, Morten, Gambhir, Rajiv, Brandsborg, Birgitte, Steingrimsdottir, Guony Erla, Jensen-Gadegaard, Peter, Olsen, Karsten Skovgaard, Siegel, Hanna, Eskildsen, Katrine Zwicky, Gatke, Mona Ring, Wibrandt, Ida, Heintzelmann, Simon Bisgaard, Lange, Kai Henrik Wiborg, Lundsgaard, Rune Sarauw, Amstrup-Hansen, Louise, Hovendal, Claus, Larsen, Michael, Lenstrup, Mette, Kobborg, Tina, Larsen, Jens Rolighed, Pedersen, Anette Barbre, Smith, Soren Hubertz, Oestervig, Rebecca Monett, Rasmussen, Lars, Afshari, Arash, Andersen, Cheme, Ekelund, Kim, Secher, Erik Lilja, Beloeil, Helene, Lasocki, Sigismond, Venara, Aurelien, Biais, Matthieu, Ouattara, Alexandre, Sineus, Marlene, Molliex, Serge, Legouge, Marie Lim, Wallet, Florent, Tesniere, Antoine, Gaudin, Christophe, Lehur, Paul, Forsans, Emma, de Rudnicki, Stephane, Maudet, Valerie Serra, Mutter, Didier, Sojod, Ghassan, Ouaissi, Mehdi, Regimbeau, Jean-Marc, Futier, Emmanuel, Desbordes, Jacques, Comptaer, Nicolas, el Manser, Diae, Ethgen, Sabine, Lebuffe, Gilles, Auer, Patrick, Haertl, Christine, Deja, Maria, Legashov, Kirill, Sonnemann, Susanne, Wiegand-Loehnert, Carola, Falk, Elke, Habicher, Marit, Angermair, Stefan, Laetsch, Beatrix, Schmidt, Katrin, Von Heymann, Christian, Ramminger, Axel, Jelschen, Florian, Pabel, Svenja, Weyland, Andreas, Czeslick, Elke, Gille, Jochen, Malcharek, Michael, Sablotzki, Armin, Lueke, Katharina, Wetzel, Peter, Weimann, Joerg, Lenhart, Franz-Peter, Reichle, Florian, Schirmer, Frederike, Hueppe, Michael, Klotz, Karl, Nau, Carla, Schoen, Julika, Mencke, Thomas, Wasmund, Christina, Bankewitz, Carla, Baumgarten, Georg, Fleischer, Andreas, Guttenthaler, Vera, Hack, Yvonne, Hoeft, Andreas, Kirchgaessner, Katharina, Maenner, Olja, Schurig-Urbaniak, Marlen, Struck, Rafael, van Zyl, Rebekka, Wittmann, Maria, Goebel, Ulrich, Harris, Sarah, Veit, Siegfried, Andreadaki, Evangelia, Souri, Flora, Katsiadramis, Ioannis, Skoufi, Anthi, Vasileiou, Maria, Aimoniotou-Georgiou, Eleni, Katsourakis, Anastasios, Veroniki, Fotini, Vlachogianni, Glyceria, Petra, Konstantina, Chlorou, Dimitra, Oloktsidou, Eirini, Ourailoglou, Vasileios, Papapostolou, Konstantinos, Tsaousi, Georgia, Daikou, Panagoula, Dedemadi, Georgia, Kalaitzopoulos, Ioannis, Loumpias, Christos, Bristogiannis, Sotirios, Dafnios, Nikolaos, Gkiokas, Georgios, Kontis, Elissaios, Kozompoli, Dimitra, Papailia, Aspasia, Theodosopoulos, Theodosios, Bizios, Christol, Koutsikou, Anastasia, Moustaka, Aleaxandra, Plaitakis, Ioannis, Armaganidis, Apostolos, Christodoulopoulou, Theodora, Lignos, Mihail, Theodorakopoulou, Maria, Asimakos, Andreas, Ischaki, Eleni, Tsagkaraki, Angeliki, Zakynthinos, Spyros, Antoniadou, Eleni, Koutelidakis, Ioannis, Lathyris, Dimitrios, Pozidou, Irene, Voloudakis, Nikolaos, Dalamagka, Maria, Elena, Gkonezou, Chronis, Christos, Manolakaki, Dimitra, Mosxogiannidis, Dimitris, Slepova, Tatiana, Tsakiridou, Isaia-sissy, Lampiri, Claire, Vachlioti, Anastasia, Panagiotakis, Christos, Sfyras, Dimitrios, Tsimpoukas, Fotios, Tsirogianni, Athanasia, Axioti, Elena, Filippopoulos, Andreas, Kalliafa, Elli, Kassavetis, George, Katralis, Petros, Komnos, Ioannis, Pilichos, Georgios, Ravani, Ifigenia, Totis, Antonis, Apagaki, Eymorfia, Efthymiadi, Andromachi, Kampagiannis, Nikolaos, Paraforou, Theoniki, Tsioka, Agoritsa, Georgiou, Georgios, Vakalos, Aristeidis, Bairaktari, Aggeliki, Charitos, Efthimios, Markou, George, Niforopoulou, Panagiota, Papakonstantinou, Nikolaos, Tsigou, Evdoxia, Xifara, Archontoula, Zoulamoglou, Menelaos, Gkioni, Panagiota, Karatzas, Stylianos, Kyparissi, Aikaterini, Mainas, Efstratios, Papapanagiotou, Ioannis, Papavasilopoulou, Theonymfi, Fragandreas, George, Georgopoulou, Eleni, Katsika, Eleni, Psarras, Kyriakos, Synekidou, Eirini, Verroiotou, Maria, Vetsiou, Evangelia, Zaimi, Donika, Anagnou, Athina, Apostolou, Konstantinos, Melissopoulou, Theodora, Rozenberg, Theophilos, Tsigris, Christos, Boutsikos, Georgios, Kalles, Vasileios, Kotsalas, Nikolaos, Lavdaiou, Christina, Paikou, Fotini, Panagou, Georgia-Laura, Spring, Anna, Arvaniti, Kostoula, Botis, Ioannis, Drimala, Maria, Georgakakis, Georgios, Kiourtzieva, Ellada, Ntouma, Panagiota, Prionas, Apostolos, Xouplidis, Kyriakos, Dalampini, Eleftheria, Giannaki, Chrysavgi, Iasonidou, Christina, Ioannidis, Orestis, Lavrentieva, Athina, Lavrentieva, Athena, Papageorgiou, George, Kokkinoy, Maria, Stafylaraki, Maria, Gaitanakis, Stylianos, Karydakis, Periclis, Paltoglou, Josef, Ponireas, Panagiotis, Chaloulis, Panagiotis, Provatidis, Athanasios, Sousana, Anisoglou, Gardikou, Varvara Vanessa, Konstantivelli, Maria, Lataniotou, Olga, Lisari, Elisavet, Margaroni, Maria, Stamatiou, Konstantinos, Nikolaidis, Edouardos, Pnevmatikos, Ioannis, Sertaridou, Eleni, Andreou, Alexandros, Arkalaki, Eleni, Athanasakis, Elias, Chaniotaki, Fotini, Chatzimichali, Chatzimichali Aikaterini, Christofaki, Maria, Dermitzaki, Despina, Fiorentza, Klara, Frantzeskos, Georgios, Geromarkaki, Elisavet, Kafkalaki, Kalliopi, Kalogridaki, Marina, Karydi, Konstyllia, Kokkini, Sofia, Kougentakis, Georgios, Lefaki, Tatiana, Lilitsis, Emmanouhl, Makatounaki, Aikaterini, Malliotakis, Polychronis, Michelakis, Dimosthenis, Neonaki, Maria, Nyktari, Vasileia, Palikyra, Iliana, Papadakis, Eleftherios, Papaioannou, Alexandra, Sfakianakis, Konstantinos, Sgouraki, Maria, Souvatzis, Xenia, Spartinou, Anastasia, Stefanidou, Nefeli, Syrogianni, Paulina, Tsagkaraki, Georgia, Arnaoutoglou, Elena, Arnaoutoglou, Christina, Bali, Christina, Bouris, Vasilios, Doumos, Rodamanthos, Gkini, Konstantia-Paraskevi, Kapaktsi, Clio, Koulouras, Vasilios, Lena, Arian, Lepida, Dimitra, Michos, Evangelos, Papadopoulos, Dimitrios, Paschopoulos, Minas, Rompou, Vaia Aliki, Siouti, Ioanna, Tsampalas, Stavros, Ververidou, Ourania, Zilis, Georgios, Charlalampidoy, Alexandra, Christodoulidis, Gregory, Flossos, Andreas, Stamoulis, Konstantinos, Chan, Matthew, Tsang, Man Shing Caleb, Tsang, Man Shing, Lai, Man Ling, Yip, Chi Pang, Chan, Hey Man Heymans, Law, Bassanio, Li, Wing Sze, Chu, Hiu Man, Koo, Emily Gar Yee, Lam, Chi Cheong Joe, Cheng, Ka Ho, Lam, Tracy, Chu, Susanna, Lam, Wing yan, Wong, Kin Wai Kevin, Kwok, Dilys, Hung, Ching Yue Janice, Chan, Wai Kit Jacky, Wong, Wing Lam, Chung, Chun Kwong Eric, Ma, Shu Kai, Kaushik, Shuchi, Shah, Bhagyesh, Shah, Dhiren, Shah, Sanjay, Ar, Praburaj, Muthuchellappan, Radhakrishnan, Agarwal, Vandana, Divatia, Jigeeshu, Kulkarni, Atul, Mishra, Sanghamitra, Nimje, Ganesh, Pande, Swati, Savarkar, Sukhada, Shrivastava, Aditi, Thomas, Martin, Yegnaram, Shashikant, Hidayatullah, Rahmat, Chandra, Susilo, Tantri, Aida, Puar, Nasman, Niman, Sumara, Indra, Imai, Hamzah, Zulkarnain, Yuliana, Annika, Abidin, Ucu Nurhadiat, Dursin, Ade Nurkacan, Kurnia, Andri, Susanti, Ade, Handayani, Dini, Alit, Mahaalit Aribawa, Arya, Aryabiantara, Senapathi, Tjokorda Gde Agung, Utara, Utara Hartawan, Wid, Widnyana Made, Wima, Semarawima, Wir, Wiryana Made, Jehosua, Brillyan, Kaunang, Jonathan, Lantang, Eka Yudha, Najoan, Rini, Waworuntu, Neil, Awad, Hadi, Fuad, Akram, Geddoa, Emad, Geddoa, Burair, Khalaf, Abdel Razzaq, Al hussaini, Sabah, Albaj, Safauldeensalem, Kenber, Maithem, Bettinelli, Alessandra, Spadaro, Savino, Volta, Carlo Alberto, Giancarlo, Luigi, Sottosanti, Vicari, Copetti, Elisa, Della Rocca, Giorgio, Spagnesi, Lorenzo, Toretti, Ilaria, Alloj, Chiara, Cardellino, Silvano, Carmino, Livio, Costanzo, Eleonora, Fanfani, Lucia Caterina, Novelli, Maria Teresa, Roasio, Agostino, Bellandi, Mattia, Beretta, Luigi, Bignami, Elena, Bocchino, Speranza, Cabrini, Luca, Corti, Daniele, Landoni, Giovanni, Meroni, Roberta, Moizo, Elena, Monti, Giacomo, Pintaudi, Margherita, Plumari, Valentina Paola, Taddeo, Daiana, Testa, Valentina, Winterton, Dario, Zangrillo, Alberto, Cloro, Luigi Maria, Colangelo, Chiara, Colangelo, Antonio, Rotunno, Giuseppe, Paludi, Miguel Angel, Maria, Cloro Paolo, Pata, Antonio, Parrini, Vieri, Gatta, Alessandro, Nastasi, Mauro, Tinti, Carla, Baroselli, Antonio, Arrigo, Mario, Benevento, Angelo, Bottini, Corrado, Cannavo, Maurizio, Gastaldi, Christian, Marchesi, Alessandro, Pascazio, Angelantonio, Pata, Francesco, Pozzi, Emilio, Premoli, Alberto, Tessera, Gaetano, Boschi, Luca, D'Andrea, Rocco, Ghignone, Federico, Poggioli, Gilberto, Sibilio, Andrea, Taffurelli, Mario, Ugolini, Giampaolo, Ab Majid, Mohd Azuan, Ab Rahman, Rusnah, Joseph, James, Pathan, Furquan, Shah, Mohammad Hafizshah Sybil, Yap, Huey Ling, Cheah, Seleen, Chin, Im Im, Looi, Ji Keon, Tan, Siew Ching, Visvalingam, Sheshendrasurian, Kwok, Fan Yin, Lee, Chew Kiok, Tan, Tse Siang, Wong, Sze Meng, Abdullah, Noor Hairiza, Liew, Chiat Fong, Luxuman, Lovenia, Zin, Nor Hafizah Mohd, Norddin, Muhamad Faiz, Alias, Raja Liza Raja, Wong, Juan Yong, Yong, Johnny, Bin Mustapha, Mohd Tarmimi, Chan, Weng Ken, Dzulkipli, Norizawati, Kuan, Pei Xuan, Lee, Yew Ching, Alias, Anita, Guok, Eng Ching, Jee, Chiun Chen, Ramon, Brian Rhadamantyne, Wong, Cheng Weng, Ghafar, Fara Nur Idayu Abd, Aziz, Faizal Zuhri, Hussain, Nabilah, Lee, Hooi Sean, Sukawi, Ismawaty, Woon, Yuan Liang, Hadi, Husni Zaeem Abd, Azam, Ummi Azmira Ahmad, Alias, Abdul Hafiz, Kesut, Saiful Aizar, Lee, Jun May, Ooi, Dar Vin, Sulaiman, Hetty Ayuni, Lih, Tengku Alini Tengku, Mansor, Marzida, Veerakumaran, Jeyaganesh, Luna, Pastor, Rojas, Eder, Resendiz, Gerardo Esteban Alvarez, Zapata, Darcy Danitza Mari, Lopez, Julio Cesar Jesus Aguilar, Flores, Armando Adolfo Alvarez, Amador, Juan Carlos Bravo, Avila, Erendira Jocelin Dominguez, Aquino, Laura Patricia Gonzalez, Rodriguez, Ricardo Lopez, Landa, Mariana Torres, Urias, Emma, Hollmann, Markus, Hulst, Abraham, Preckel, Osne Kirzner Benedikt, Koopman-van Gemert, Ankie, Bouwman, Arthur, Buise, Marc, Tolenaar, Noortje, Weber, Eric, de Fretes, Jennifer, Houweling, Peter, Ormskerk, Patricia, Van Bommel, Jasper, Buhre, Wolfgang, Lance, Marcus, Smit-Fun, Valerie, van Zundert, Tom, Baas, Peter, de Boer, Hans Donald, Sprakel, Joost, Elferink-Vonk, Renske, Noordzij, Peter, van Zeggeren, Laura, Brand, Bastiaan, Spanjersberg, Rob, ten Bokkel-Andela, Janneke, Numan, Sandra, van Klei, Wilton, van Zaane, Bas, Boer, Christa, van Duivenvoorde, Yoni, Hering, Jens Peter, van Rossum, Sylvia, Zonneveldt, Harry, Campbell, Doug, Hoare, Siobhan, Santa, Sahayam, Ali, Marlynn, Allen, Sara Jane, Beavis, Vanessa, Bell, Rachel, Campbell, Douglas, Choi, Hyun-min David, Drake, Matthew, Farrell, Helen, Hayes, Katia, Higgie, Kushlin, Holmes, Kerry, Jenkins, Nicole, Kim, Chang Joon, Kim, Steven, Law, Kiew Chai, McAllister, Davina, Park, Karen, Pedersen, Karen, Pfeifer, Leesa, Pozaroszczyk, Anna, Salmond, Timothy, Steynor, Martin, Tan, Michael, Short, Tim, Waymouth, Ellen, Ab Rahman, Ahmad Sufian, Armstrong, John, Dudson, Rosie, Jenkins, Nia, Nilakant, Jayashree, Richard, Seigne, Virdi, Pardeep, Dixon, Liane, Donohue, Roana, Farrow, Mehreen, Kennedy, Ross, Marissa, Henderson, McKellow, Margie, Nicola, Delany, Pascoe, Rebecca, Roberts, Stephen John, Rowell, George, Sumner, Matthew, Templer, Paul, Chandrasekharan, Shardha, Fulton, Graham, Jammer, Ib, More, Richard, Wilson, Leona, Chang, Yuan Hsuan, Foley, Julia, Fowler, Carolyn, Panckhurst, Jonathan, Sara, Rachel, Stapelberg, Francois, Cherrett, Veronica, Ganter, Donna Louise, McCann, Lloyd, Gilmour, Fiona, Lumsden, Rachelle, Moores, Mark, Olliff, Sue, Sardareva, Elitza, Tai, Joyce, Wikner, Matthew, Wong, Christopher, Chaddock, Mark, Czepanski, Carolyn, McKendry, Patrick, Polakovic, Daniel, Polakovich, Daniel, Robert, Axe, Belda, Margarita Tormo, Norton, Tracy, Alherz, Fadhel, Barneto, Lisa, Ramirez, Alberto, Sayeed, Ahmed, Smith, Nicola, Bennett, Cambell, McQuoid, Shane, Jansen, Tracy-Lee, Nico, Zin, Scott, John, Freschini, David, Freschini, Angela, Hopkins, Brian, Manson, Lara, Stoltz, Deon, Bates, Alexander, Davis, Simon, Freeman, Victoria, McGaughran, Lynette, Williams, Maya, Sharma, Swarna Baskar, Burrows, Tom, Byrne, Kelly, English, Duane, Johnson, Robert, Manikkam, Brendon, Naidoo, Shaun, Rumball, Margot, Whittle, Nicola, Franks, Romilla, Gibson-Lapsley, Hannah, Salter, Ryan, Walsh, Dean, Cooper, Richard, Perry, Katherine, Obobolo, Amos, Sule, Umar Musa, Ahmad, Abdurrahman, Atiku, Mamuda, Mohammed, Alhassan Datti, Sarki, Adamu Muhammad, Adekola, Oyebola, Akanmu, Olanrewaju, Durodola, Adekunle, Olukoju, Olusegun, Raji, Victor, Olajumokex, Tokunbo, Oyebamiji, Emmanuel, Adenekan, Anthony, Adetoye, Adedapo, Faponle, Folayemi, Olateju, Simeon, Owojuyigbe, Afolabi, Talabi, Ademola, Adenike, Odewabi, Adewale, Badru, Collins, Nwokoro, Ezekiel, Emmanuel, Fatungase, Oluwabunmi Motunrayo, Grace, Anuforo, Sola, Sotannde, Stella, Ogunmuyiwa, Ademola, Adeyinka, Adeolu, Augustine A., Adigun, Tinuola, Akinwale, Mukaila, Fasina, Oluyemi, Gbolahan, Olalere, Idowu, Olusola, Olonisakin, Rotimi Peter, Osinaike, Babatunde Babasola, Asudo, Felicia, Mshelia, Danladi, Abdur-Rahman, Lukman, Agodirin, Olayide, Bello, Jibril, Bolaji, Benjamin, Oyedepo, Olanrewaju Olubukola, Ezike, Humphrey, Iloabachie, Ikechukwu, Okonkwo, Ikemefuna, Onuora, Elias, Onyeka, Tonia, Ugwu, Innocent, Umeh, Friday, Alagbe-Briggs, Olubusola, Dodiyi-Manuel, Amabra, Echem, Richard, Obasuyi, Bright, Onajin-Obembe, Bisola, Bandeira, Maria Expedito, Martins, Alda, Tome, Miguel, Martins Costa, Ana Cristina Miranda, Krystopchuk, Andriy, Branco, Teresa, Esteves, Simao, Melo, Marco Antonio, Monte, Julia, Rua, Fernando, Martins, Isabel, Pinho-Oliveira, Vitor Miguel, Rodrigues, Carla Maria, Cabral, Raquel, Marques, Sofia, Rego, Sara, Teixeira Jesus, Joana Sofia, Marques, Maria Conceicao, Romao, Cristina, Dias, Sandra, Santos, Ana Margarida, Alves, Maria Joao, Salta, Cristina, Cruz, Salome, Duarte, Celia, Furtado Paiva, Antonio Armando, Cabral, Tiago do Nascimento, Faria e Maia, Dionisio, Correia da Silva, Rui Freitas Mendonca, Langner, Anuschka, Resendes, Hernani Oliveira, Soares, Maria da Conceicao, Abrunhosa, Alexandra, Faria, Filomena, Miranda, Lina, Pereira, Helena, Serra, Sofia, Ionescu, Daniela, Margarit, Simona, Mitre, Calin, Vasian, Horatiu, Manga, Gratiela, Stefan, Andreea, Tomescu, Dana, Filipescu, Daniela, Paunescu, Marilena-Alina, Stefan, Mihai, Stoica, Radu, Gavril, Laura, Patrascanu, Emilia, Ristescu, Irina, Rusu, Daniel, Diaconescu, Ciresica, Iosep, Gabriel Florin, Pulbere, Dorin, Ursu, Irina, Balanescu, Andreea, Grintescu, Ioana, Mirea, Liliana, Rentea, Irina, Vartic, Mihaela, Lupu, Mary-Nicoleta, Stanescu, Dorin, Streanga, Lavinea, Antal, Oana, Hagau, Natalia, Patras, Dumitru, Petrisor, Cristina, Tosa, Flaviu, Tranca, Sebastian, Copotoiu, Sanda Maria, Ungureanu, Liviu Lucian, Harsan, Cristian Remus, Papurica, Marius, Cernea, Daniela Denisa, Dragoescu, Nicoleta Alice, Aflori, Laura, Vaida, Carmen, Ciobotaru, Oana Roxana, Aignatoaie, Mariana, Carp, Cristina Paula, Cobzaru, Isabelle, Mardare, Oana, Purcarin, Bianca, Tutunaru, Valentin, Ionita, Victor, Arustei, Mirela, Codita, Anisoara, Busuioc, Mihai, Chilinciuc, Ion, Ciobanu, Cristina, Belciu, Ioana, Tincu, Eugen, Blaj, Mihaela, Grosu, Ramona-Mihaela, Sandu, Gigel, Bruma, Dana, Corneci, Dan, Dutu, Madalina, Krepil, Adriana, Copaciu, Elena, Dumitrascu, Clementina Oana, Jemna, Ramona, Mihaescu, Florentina, Petre, Raluca, Tudor, Cristina, Ursache, Elena, Kulikov, Alexander, Lubnin, Andrey, Grigoryev, Evgeny, Pugachev, Stanislav, Protsenko, Denis, Tolmasov, Alexander, Hussain, Ayyaz, Ilyina, Yana, Kirov, Mikhail, Roshchina, Anna, Iurin, Aleksandr, Ayyaz, Hussain, Chazova, Elena, Dunay, Artem, Karelov, Alexey, Khvedelidze, Irina, Voldaeva, Olga, Belskiy, Vladislav, Dzhamullaev, Parvin, Grishkowez, Elena, Kretov, Vladimir, Levin, Valeriy, Molkov, Aleksandr, Puzanov, Sergey, Samoilenko, Aleksandr, Tchekulaev, Aleksandr, Tulupova, Valentina, Utkin, Ivan, Allorto, Nikki Leigh, Bishop, David Gray, Builu, Pierre Monji, Cairns, Carel, Dasrath, Ashish, de Wet, Jacques, den Hoedt, Marielle, Grey, Ben, Hayes, Morgan Philip, Kusel, Belinda Senta, Shangase, Nomcebo, Wise, Robert, Cacala, Sharon, Farina, Zane, Govindasamy, Vishendran, Kruse, Carl-Heinz, Lee, Carolyn, Marais, Leonard, Naidoo, Thinagrin Dhasarthun, Rajah, Chantal, Rodseth, Reitze Nils, Ryan, Lisa, von Rhaden, Richard, Adam, Suwayba, Alphonsus, Christella, Ameer, Yusuf, Anderson, Frank, Basanth, Sujith, Bechan, Sudha, Bhula, Chettan, Biccard, Bruce M., Biyase, Thuli, Buccimazza, Ines, Cardosa, Jorge, Chen, James, Daya, Bhavika, Drummond, Leanne, Elabib, Ali, Goad, Ehab Helmy Abdel, Goga, Ismail E., Goga, Riaz, Harrichandparsad, R., Hodgson, Richard E., Jordaan, J., Kalafatis, Nicky, Kampik, Christian, Landers, A. T., Loots, Emil, Madansein, Rajhmum, Madaree, Anil, Madiba, Thandinkosi E., Manzini, Vukani T., Mbuyisa, Mbali, Moodley, Rajan, Msomi, Mduduzi, Mukama, Innocent, Naidoo, Desigan, Naidoo, Rubeshan, Naidu, Tesuven K., Ntloko, Sindiswa, Padayachee, Eneshia, Padayachee, Lucelle, Phaff, Martijn, Pillay, Bala, Pillay, Desigan, Pillay, Lutchmee, Ramnarain, Anupa, Ramphal, Suren R., Ryan, Paul, Saloojee, Ahmed, Sebitloane, Motshedisi, Sigcu, Noluyolo, Taylor, Jenna L., Torborg, Alexandra, Visser, Linda, Anderson, Philip, Conradie, Alae, de Swardt, Mathew, de Villiers, Martin, Eikman, Johan, Liebenberg, Riaan, Mouton, Johan, Paton, Abbey, van der Merwe, Louwrence, Wilscott-Davids, Candice, Barrett, Wendy Joan, Bester, Marlet, de Beer, Johan, Geldenhuys, Jacques, Gouws, Hanni, Potgieter, Jan-Hendrik, Strydom, Magdel, Turton, Edwin Wilberforce, Chetty, Rubendraj R., Chirkut, Subash, Cronje, Larissa, de Vasconcellos, Kim, Dube, Nokukhanya Z., Gama, N. Sibusiso, Green, Garyth M., Green-Thompson, Randolph, Kinoo, Suman Mewa, Kistnasami, Prenolin, Maharaj, Kapil, Moodley, Manogaran S., Mothae, Sibongile J., Naidoo, Ruvashni, Noorbhai, M. Aslam F., Rughubar, Vivesh, Reddy, Jenendhiran, Singh, Avesh, Skinner, David L., Smith, Murray J., Singh, Bhagwan, Misra, Ravi, Naidoo, Maheshwar, Ramdharee, Pireshin, Selibea, Yvonne, Sewpersad, Selina, Sham, Shailendra, Wessels, Joseph D., Africander, Cucu, Bejia, Tarek, Blakemore, Stephen P., Botes, Marisa, Bunwarie, Bimalshakth, Hernandez, Carlos B., Jeeraz, Mohammud A., Legutko, Dagmara A., Lopez, Acela G., De Meyer, Jenine N., Muzenda, Tanaka, Naidoo, Noel, Patel, Maryam, Pentela, Rao, Junge, Marina, Mansoor, Naj, Rademan, Lana, Scislowski, Pawel, Seedat, Ismail, van den Berg, Bianca, van der Merwe, Doreen, van Wyk, Steyn, Govender, Komalan, Naicker, Darshan, Ramjee, Rajesh, Saley, Mueen, Kuhn, Warren Paul, Matos-Puig, Roel, Moolla, Zaheer, Lisi, Alberto, Perez, Gisela, Valle Beltran, Anna, Lozano, Angels, Delgado Navarro, Carlos, Duca, Alejandro, Martinez Ernesto, Ernesto Pastor, Ferrando, Carlos, Fuentes, Isabel, Luisa Garcia-Perez, Maria, Gracia, Estefania, Izquierdo Palomares, Ana, Katime, Antonio, Minana, Amanda, Raul Incertis, Raul, Romero, Esther, Romero Garcia, Carolina Soledad, Rubio, Concepcion, Socorro Artiles, Tania, Soro, Marina, Valls, Paola, Alaman Laguarda, Gisela, Benavent, Pau, Chisbert Cuenca, Vicente, Cueva, Andreu, Lafuente, Matilde, Marques Parra, Asuncion, Romero Rodrigo, Alejandra, Sanchez-Morcillo, Silvia, Tormo, Sergi, Javier Redondo, Francisco, De Andres Ibanez, Jose Antonio, Gomez Diago, Lorena, Hernandez Cadiz, Maria Jose, Gil Manuel, Granell, Peris, Raquel, Saiz, Cristina, Tatay Vivo, Jose, Tebar Soto, Maria Teresa, Brunete, Tamara, Cancho, David, Delgado Garcia, David R., Zamudio, Diana, Garcia Del Valle, Santiago, Luz Serrano, M., Alonso, Eduardo, Anillo, Victor, Maseda, Emilio, Salgado, Patricia, Suarez, Luis, Suarez-de-la-Rica, Alejandro, Jose Villagran, Maria, Aldecoa, Cesar, Ignacio Alonso, Jose, Cabezuelo, Estefania, Garcia-Saiz, Irene, Lopez del Moral, Olga, Martin, Silvia, Perez Gonzalez, Alba, Tovar Doncel, M. Sherezade, Aguero Vera, Martin, Avila Sanchez, Francisco Jose, Castano, Beatriz, Castano Moreira, Beatriz, Flores Risco, Sahely, Paz Martin, Daniel, Perez Martin, Fernando, Poza, Paloma, Ruiz, Adela, Serna Martinez, Wilson Fabio, Vazquez Vicente, Barbara, Velaz Dominguez, Saul, Fernandez, Salvador, Munoz-Lopez, Alfonso, Jose Bernat, Maria, Mas, Arantxa, Planas, Kenneth, Jawad, Monir, Saeed, Yousif, Hedin, Annika, Levander, Helena, Chew, Michelle, Holmstrom, Sandra, Lonn, David, Zoerner, Frank, Akring, Irene, Widmark, Carl, Zettergren, Jan, Liljequist, Victor Aspelund, Nystrom, Lena, Odeberg-Wernerman, Suzanne, Oldner, Anders, Fagerlund, Malin Jonsson, Reje, Patrik, Lyckner, Sara, Sperber, Jesper, Adolfsson, Anne, Klarin, Bengt, Ogren, Katrin, Barras, Jean-Pierre, Buhrer, Thomas, Despotidis, Vasileios, Helmy, Naeder, Holliger, Stephan, Raptis, Dimitri Aristotle, Schmid, Roger, Meyer, Antoine, Jaquet, Yves, Kessler, Ulf, Muradbegovic, Mirza, Nahum, Solange R., Rotunno, Teresa, Schiltz, Boris, Voruz, Francois, Worreth, Marc, Christoforidis, Dimitri, Popeskou, Sotirios Georgios, Furrer, Markus, Prevost, Gian Andrea, Stocker, Andrea, Lang, Klaus, Breitenstein, Stefan, Ganter, Michael T., Geisen, Martin, Soll, Christopher, Korkmaz, Michelle, Lubach, Iris, Schmitz, Michael, Schwabedissen, Moritz Meyer zu, Moritz, Meyer zu Schwabedissen, Zingg, Urs, Hillermann, Thomas, Wildi, Stefan, Hofer, Christoph, Pinto, Bernardo Bollen, Walder, Bernhard, Hubner, Martin, Mariotti, Giustina, Slankamenac, Ksenija, Namuyuga, Mirioce, Kyomugisha, Edward, Kituuka, Olivia, Shikanda, Anne Wesonga, Kakembo, Nasser, Tom, Charles Otim, Antonina, Webombesa, Bua, Emmanuel, Ditai, James, Ssettabi, Eden Michael, Epodoi, Joseph, Kabagenyi, Fiona, Kirya, Fred, Dempsey, Ged, Seasman, Colette, Khan, Raja Basit Nawaz, Kurasz, Claire, Macgregor, Mark, Shawki, Burhan, Francis, Daren, Hariharan, Vimal, Chau, Simon, Ellis, Kate, Butt, Georgina, Chicken, Dennis-Wayne, Christmas, Natasha, Allen, Samantha, Daniel, Gayatri Daniel, Dempster, Angie, Kemp, Juliette, Matthews, Lewis, Mcglone, Philip, Tambellini, Joanne, Trodd, Dawn, Freitas, Katie, Garg, Atul, Gupta, Janesh Kumar, Karpate, Shilpaja, Kulkarni, Aditi, O'Hara, Chloe, Troko, Jtroko, Angus, Kirsty, Bradley, Jacqueline, Brennan, Emma, Brooks, Carolyn, Brown, Janette, Brown, Gemma, Finch, Amanda, Gratrix, Karen, Hesketh, Sue, Hill, Gillian, Jeffs, Carol, Morgan, Maureen, Pemberton, Chris, Slawson, Nicola, Spickett, Helen, Swarbrick, Gemma, Thomas, Megan, Van Duyvenvoorde, Greta, Brennan, Andrew, Briscoe, Richard, Cooper, Sarah, Lawton, Tom, Northey, Martin, Senaratne, Rashmi, Stanworth, Helen, Burrows, Lorna, Cain, Helen, Craven, Rachael, Davies, Keith, Jonas, Attila, Pachucki, Marcin, Walkden, Graham, Davies, Helen, Gudaca, Mariethel, Hobrok, Maria, Arawwawala, Dilshan, Fergey, Lauren, Gardiner, Matthew, Gunn, Jacqueline, Johnson, Lyndsay, Lofting, Amanda, Lyle, Amanda, Mc Neela, Fiona, Smolen, Susan, Topliffe, Joanne, Williams, Sarah, Bland, Martin, Balaji, Packianathaswamy, Kaura, Vikas, Lanka, Prasad, Naylor, Charde, Smith, Neil, Ahmed, Ahmed, Myatt, John, Shenoy, Ravikiran, Soon, Wai Cheong, Tan, Jessica, Karadia, Sunny, Self, James, Durant, Emma, Tripathi, Shiva, Bullock, Clare, Campbell, Debbie, Ghosh, Alison, Hughes, Thomas, Zsisku, Lajos, Bengeri, Sheshagiri, Cowton, Amanda, Khalid, Mohammed Shazad, Limb, James, McAdam, Colin, Porritt, Mandy, Rafi, M. Amir, Shekar, Priya, Adams, David, Harden, Catherine, Hollands, Heidi, King, Angela, March, Linda, Minto, Gary, Patrick, Abigail, Squire, Rosalyn, Waugh, Darren, Kumara, Paramesh, Simeson, Karen, Yarwood, Jamie, Browning, Julie, Hatton, Jonathan, Julian, Howes, Mitra, Atideb, Newton, Maria, Pernu, Pawan Kootelu, Wilson, Alison, Commey, Thelma, Foot, Helen, Glover, Lyn, Gupta, Ajay, Lancaster, Nicola, Levin, Jill, Mackenzie, Felicity, Mestanza, Claire, Nofal, Emma, Pout, Lauren, Varden, Rosanna, Wild, Jonathan, Jones, Stephanie, Moreton, Sarah, Pulletz, Mark, Davies, Charlotte, Martin, Matthew, Thomas, Sian, Burns, Karen, McArthur, Carol, Patel, Panna, Lau, Gary, Rich, Natalie, Davis, Fiona, Lyons, Rachel, Port, Beth, Prout, Rachel, Smith, Christopher, Adelaja, Yemi, Bennett, Victoria, Bidd, Heena, Dumitrescu, Alexandra, Murphy, Jacqui Fox, Keen, Abigail, Mguni, Nhlanhla, Ong, Cheng, Adams, George, Boshier, Piers, Brown, Richard, Butryn, Izabella, Chatterjee, Jayanta, Freethy, Alexander, Lockwood, Geoffrey, Tsakok, Maria, Tsiligiannis, Sophia, Peat, William, Stephenson, Lorraine, Bradburn, Mike, Pick, Sara, Cunha, Pedro, Olagbaiye, Olufemi, Tayeh, Salim, Packianathaswamy, Balaji, Abernethy, Caroline, Balasubramaniam, Madhu, Bennett, Rachael, Bolton, David, Martinson, Victoria, Bell, Stephanie, Heather, Blaylock, Kushakovsky, Vlad, Alcock, Liam, Alexander, Hazel, Anderson, Colette, Baker, Paul, Brookes, Morag, Cawthorn, Louise, Cirstea, Emanuel, Clarkson, Rachel, Colling, Kerry, Coulter, Ian, Das, Suparna, Haigh, Kathryn, Hamdan, Alhafidz, Hugill, Keith, Kottam, Lucksy, Lisseter, Emily, Mawdsley, Matthew, McGivern, Julie, Padala, Krishnaveni, Phelps, Victoria, kumar, Vineshykaa Ramesh, Stewart, Kirsten, Towse, Kayley, Tregonning, Julie, Vahedi, Ali, Walker, Alycon, Baines, Duncan, Bilolikar, Anjali, Chande, Shiv, Copley, Edward, Dunk, Nigel, Kulkarni, Raghavendra, Kumar, Pawan, Metodiev, Yavor, Ncomanzi, Dumisani, Raithatha, Bhavesh, Raymode, Parizade, Szafranski, Jan, Twohey, Linda, Watt, Philip, Weatherall, Lucie, Weatherill, J., Whitman, Zoe, Wighton, Elinor, Abayasinghe, Chamika, Chan, Alexander, Darwish, Sharif, Gill, James, Glasgow, Emma, Hadfield, Daniel, Harris, Clair, Hopkins, Phil, Kochhar, Arun, Kunst, Gudrun, Mellis, Clare, Pool, Andrew, Riozzi, Paul, Selman, Andrew, Smith, Emma-Jane, Vele, Liana, Gercek, Yuksel, Guy, Kramer, Holden, Douglas, Watson, Nicholas, Whysall, Karen, Andreou, Prematie, Hales, Dawn, Thompson, Jonathan, Bowrey, Sarah, McDonald, Shara, Gilmore, Jemma, Hills, Vicky, Kelly, Chan, Kelly, Sinead, Lloyd, Geraint, Abbott, Tom, Gall, Lewis, Torrance, Hew, Vivian, Mark, Berntsen, Emer, Nolan, Tracey, Turner, Angus, Vohra, Akbar, Brown, Andrew, Clark, Richard, Coughlan, Elaine, Daniel, Conway, Patvardhan, Chinmay, Pearson, Rachel, Predeep, Sheba, Saad, Hesham, Shanmugam, Mohanakrishnan, Varley, Simon, Wylie, Katharine, Cooper, Lucy, Makowski, Arystarch, Misztal, Beata, Moldovan, Eliza, Pegg, Claire, Donovan, Andrew, Foot, Jayne, Large, Simon, Claxton, Andrew, Netke, Bhagyashree, Armstrong, Richard, Calderwood, Claire, Kwok, Andy, Mohr, Otto, Oyeniyi, Peter, Patnaik, Lisa, Post, Benjamin, Ali, Sarah, Arshad, Homa, Baker, Gerard, Brenner, Laura, Brincat, Maximilian, Brunswicker, Annemarie, Cox, Hannah, Cozar, Octavian Ionut, Cheong, Edward, Durst, Alexander, Fengas, Lior, Flatt, Jim, Glister, Georgina, Narwani, Vishal, Photi, Evangelos, Rankin, Adeline, Rosbergen, Melissa, Tan, Mark, Beaton, Ceri, Horn, Rachel, Hunt, Jane, Rousseau, Guy, Stancombe, Lucia, Absar, Mohammed, Allsop, Joanne, Drinkwater, Zoe, Hodgkiss, Tracey, Smith, Kirsty, Brown, Jamie, Alexander-Sefre, Farhad, Campey, Lorraine, Dudgeon, Lucy, Hall, Kathryn, Hitchcock, Rachael, James, Lynne, Smith, Kate, Winstone, Ulrika, Ahmad, Norfaizan, Bauchmuller, Kris, Harrison, Jonathan, Jeffery, Holly, Miller, Duncan, Pinder, Angela, Pothuneedi, Sailaja, Rosser, Jonathan, Sanghera, Sumayer, Swift, Diane, Walker, Rachel, Bester, Delia, Cavanagh, Sarah, Cripps, Heather, Daniel, Harvey, Lynch, Julie, Paton, Alison, Pyke, Shirley, Scholefield, John, Whitworth, Helen, Bottrill, Fiona, Ramalingam, Ganesh, Webb, Stephen, Akerman, Nik, Antill, Philip, Bourner, Lynsey, Buckley, Sarah, Castle, Gail, Charles, Rob, Eggleston, Christopher, Foster, Rebecca, Gill, Satwant, Lindley, Kate, Lklouk, Mohamed, Lowery, Tracey, Martin, Oliver, Milne, David, O'Connor, Patrick, Ratcliffe, Andrew, Rose, Alastair, Smith, Annie, Varma, Sandeep, Ward, Jackie, Barcraft-Barnes, Helena, Camsooksai, Julie, Colvin, Carolyn, Reschreiter, Henrik, Tbaily, Lee, Venner, Nicola, Hamilton, Caroline, Kelly, Lewis, Toth-Tarsoly, Piroska, Dodsworth, Kerry, Foord, Denise, Gordon, Paul, Hawes, Elizabeth, Lamb, Nikki, Mouland, Johanna, Nightingale, Jeremy, Rose, Steve, Schrieber, Joe, Al 'Amri, Khalid, Aladin, Hafiz, Arshad, Mohammed Asif, Barraclough, James, Bentley, Conor, Bergin, Colin, Carrera, Ronald, Clarkson, Aisling, Collins, Michelle, Cooper, Lauren, Denham, Samuel, Griffiths, Ewen, Ip, Peter, Jeyanthan, Somasundaram, Joory, Kavita, Kaur, Satwant, Marriott, Paul, Mitchell, Natalie, Nagaiah, Sukumar, Nilsson, Annette, Parekh, Nilesh, Pope, Martin, Seager, Joseph, Serag, Hosam, Tameem, Alifia, Thomas, Anna, Thunder, Joanne, Torrance, Andrew, Vohra, Ravinder, whitehouse, Arlo, Wong, Tony, Blunt, Mark, Wong, Kate, Giles, Julian, Reed, Isabelle, Weller, Debbie, Bell, Gillian, Birch, Julie, Damant, Rose, Maiden, Jane, Mewies, Clare, Prince, Claire, Radford, Jane, Reynolds, Tim, Balain, Birender, Banerjee, Robin, Barnett, Andrew, Ben Burston, Davies, Kirsty, Edwards, Jayne, Evans, Chris, Ford, David, Gallacher, Pete, Hill, Simon, Jaffray, David, Karlakki, Sudheer, Kelly, Cormac, Kennedy, Julia, Kiely, Nigel, Lewthwaite, Simon, Marquis, Chris, Ockendon, Matthew, Phillips, Stephen, Pickard, Simon, Richardson, James, Roach, Richard, Smith, Tony, Spencer-Jones, Richard, Steele, Niall, Steen, Julie, Van Liefland, Marck, White, Steve, Faulds, Matthew, Harris, Meredyth, Kelly, Carrie, Nicol, Scott, Pearson, Sally Anne, Chukkambotla, Srikanth, Andrew, Alyson, Attrill, Elizabeth, Campbell, Graham, Datson, Amanda, Fouracres, Anna, Graterol, Juan, Graves, Lynne, Hong, Bosun, Ishimaru, Alexander, Karthikeyan, Arvind, King, Helen, Lawson, Tom, Lee, Gregory, Lyons, Saoirse, Hall, Andrew Macalister, Mathoulin, Sophie, Mcintyre, Eilidh, Mclaughlin, Danny, Mulcahy, Kathleen, Paddle, Jonathan, Ratcliffe, Anna, Robbins, James, Sung, Weilin, Tayo, Adeoluwa, Trembath, Lisa, Venugopal, Suneetha, Walker, Robert, Wigmore, Geoffrey, Boereboom, Catherine, Downes, Charlotte, Humphries, Ryan, Melbourne, Susan, Smith, Coral, Tou, Samson, Ullah, Shafa, Batchelor, Nick, Boxall, Leigh, Broomby, Rupert, Deen, Tariq, Hellewell, Alistair, Helliwell, Laurence, Hutchings, Melanie, Hutchins, David, Keenan, Samantha, Mackie, Donna, Potter, Alison, Smith, Frances, Stone, Lucy, Thorpe, Kevin, Wassall, Richard, Woodgate, Andrew, Baillie, Shelley, Campbell, Tara, James, Sarah, King, Chris, de Araujo, Daniela Marques, Martin, Daniel, Morkane, Clare, Neely, Julia, Rajendram, Rajkumar, Burton, Megan, James, Kathryn, Keevil, Edward, Minik, Orsolya, Morgan, Jenna, Musgrave, Anna, Rajanna, Harish, Roberts, Tracey, Szakmany, Tamas, Adamson, Michael, Jumbe, Sandra, Kendall, Jennie, Muthuswamy, Mohan Babu, Anderson, Charlotte, Cruikshanks, Andrew, Wrench, Ian, Zeidan, Lisa, Ardern, Diane, Harris, Benjamin, Hellstrom, Johanna, Martin, Jane, Thomas, Richard, Varsani, Nimu, Brown, Caroline Wrey, Docherty, Philip, Gillies, Michael, McGregor, Euan, Usher, Helen, Craig, Jayne, Smith, Andrew, Ahmad, Tahania, Bodger, Phoebe, Creary, Thais, Everingham, Kirsty, Fowler, Alexander, Hewson, Russ, Ijuo, Eke, Januszewska, Marta, Jones, Timothy, Kantsedikas, Ilya, Lahiri, Sumitra, McLean, Aaron Lawson, Niebrzegowska, Edyta, Phull, Mandeep, Wang, Difei, Wickboldt, Nadine, Baldwin, Jacqueline, Doyle, Donna, Mcmullan, Sean, Oladapo, Michelle, Owen, Thomas, Williams, Alexandra, Daniel, Hull, Gregory, Peter, Husain, Tauqeer, Kirk-Bayley, Justin, Mathers, Edward, Montague, Laura, Harper, Mark, White, Stuart, Jack, James, Ridley, Carrie, Avis, Joanne, Cook, Tim, Dali-Kemmery, Lola, Kerslake, Ian, Lambourne, Victoria, Pearson, Annabel, Boyd, Christine, Callaghan, Mark, Lawson, Cathy, McCrossan, Roopa, Nesbitt, Vanessa, O'connor, Laura, Scott, Julia, Sinclair, Rhona, Farid, Nahla, Morgese, Ciro, Bhatia, Kailash, Karmarkar, Swati, Ahmed, Jamil, Branagan, Graham, Hutton, Monica, Swain, Andrew, Brookes, Jamie, Cornell, Jonathan, Dolan, Rachael, Hulme, Jonathan, van Vuuren, Amanda Jansen, Jowitt, Tom, Kalashetty, Gunasheela, Lloyd, Fran, Patel, Kiran, Sherwood, Nicholas, Brown, Lynne, Chandler, Ben, Deighton, Kerry, Emma, Temlett, Haunch, Kirsty, Cheeseman, Michelle, Dent, Kathy, Garg, Sanjeev, Gray, Carol, Hood, Marion, Jones, Dawn, Juj, Joanne, Rao, Roshan, Walker, Tara, Al Anizi, Mashel, Cheah, Clarissa, Cheing, Yushio, Coutinho, Francisco, Gondo, Prisca, Hadebe, Bernard, Hove, Mazvangu Onie, khader, Ahamed, Krishnachetty, Bobby, Rhodes, Karen, Sokhi, Jagdish, Baker, Katie-Anne, Bertram, Wendy, Looseley, Alex, Mouton, Ronelle, Hanna, George, Arnold, Glenn, Arya, Shobhit, Balfoussia, Danai, Baxter, Linden, Harris, James, Jones, Craig, Knaggs, Alison, Markar, Sheraz, Perera, Anisha, Scott, Alasdair, Shida, Asako, Sirha, Ravneet, Wright, Sally, Frost, Victoria, Gray, Catherine, Andrews, Emma, Arrandale, Lindsay, Barrett, Stephen, Cifra, Elna, Cooper, Mariese, Dragnea, Dragos, Elna, Cifra, Maclean, Jennifer, Meier, Sonja, Milliken, Donald, Munns, Christopher, Ratanshi, Nadir, Ramessur, Suneil, Salvana, Abegail, Watson, Anthony, Ali, Hani, Campbell, Gill, Critchley, Rebecca, Endersby, Simon, Hicks, Catherine, Liddle, Alison, Pass, Marc, Ritchie, Charlotte, Thomas, Charlotte, Too, Lingxi, Welsh, Sarah, Gill, Talvinder, Johnson, Joanne, Reed, Joanne, Davis, Edward, Papadopoullos, Sam, Attwood, Clare, Biffen, Andrew, Boulton, Kerenza, Gray, Sophie, Hay, David, Mills, Sarah, Montgomery, Jane, Riddell, Rory, Simpson, James, Bhardwaj, Neeraj, Paul, Elaine, Uwubamwen, Nosakhare, Alexander, Maini, Arrich, James, Arumugam, Swarna, Blackwood, Douglas, Boggiano, Victoria, Brown, Robyn, Chan, Yik Lam, Chatterjee, Devnandan, Chhabra, Ashok, Christian, Rachel, Costelloe, Hannah, Matthewman, Madeline Coxwell, Dalton, Emma, Darko, Julia, Davari, Maria, Dave, Tejal, Deacon, Matthew, Deepak, Shantal, Edmond, Holly, Ellis, Jessica, El-Sayed, Ahmed, Eneje, Philip, English, Rose, Ewe, Renee, Foers, William, Franklin, John, Gallego, Laura, Garrett, Emily, Goldberg, Olivia, Goss, Harry, Greaves, Rosanna, Harris, Rudy, Hennings, Charles, Jones, Eleanor, Kamali, Nelson, Kokkinos, Naomi, Lewis, Carys, Lignos, Leda, Malgapo, Evaleen Victoria, Malik, Rizwana, Milne, Andrew, Mulligan, John-Patrick, Nicklin, Philippa, Palipane, Natasha, Parsons, Thomas, Piper, Rebecca, Prakash, Rohan, Ramesh, Byron, Rasip, Sarah, Reading, Jacob, Rela, Mariam, Reyes, Anna, Stephens, Robert, Rooms, Martin, Shah, Karishma, Simons, Henry, Solanki, Shalil, Spowart, Emma, Stevens, Amy, Thomas, Christopher, Waggett, Helena, Yassaee, Arrash, Kennedy, Anthony, Scott, Sara, Somanath, Sameer, Berg, Andrew, Hernandez, Miguel, Nanda, Rajesh, Tank, Ghanshyambhai, Wilson, Natalie, Wilson, Debbie, Al-Soudaine, Yassr, Baldwin, Matthew, Cornish, Julie, Davies, Zoe, Davies, Leigh, Edwards, Marc, Frewer, Natasha, Gallard, Sian, Glasbey, James, Harries, Rhiannon, Hopkins, Luke, Kim, Taeyang, Koompirochana, Vilavan, Lawson, Simon, Lewis, Megan, Makzal, Zaid, Scourfield, Sarah, Ahmad, Yousra, Bates, Sarah, Blackwell, Clare, Bryant, Helen, Collins, Hannah, Coulter, Suzanne, Cruickshank, Ross, Daniel, Sonya, Daubeny, Thomas, Edwards, Mark, Golder, Kim, Hawkins, Lesley, Helen, Bryant, Hinxman, Honor, Levett, Denny, Salmon, Karen, Seaward, Leanne, Skinner, Ben, Tyrell, Bryony, Wadams, Beverley, Walsgrove, Joseph, Dickson, Jane, Constantin, Kathryn, Karen, Markwell, O'Brien, Peter, O'Donohoe, Lynn, Payne, Hannah, Sundayi, Saul, Walker, Elaine, Brooke, Jenny, Cardy, Jon, Humphreys, Sally, Kessack, Laura, Kubitzek, Christiane, Kumar, Suhas, Cotterill, Donna, Hodzovic, Emil, Hosdurga, Gurunath, Miles, Edward, Saunders, Glenn, Campbell, Marta, Chan, Peter, Jemmett, Kim, Raj, Ashok, Naik, Aditi, Oshowo, Ayo, Ramamoorthy, Rajarajan, Shah, Nimesh, Sylvan, Axel, Blyth, Katharine, Burtenshaw, Andrew, Freeman, David, Johnson, Emily, Lo, Philip, Martin, Terry, Plunkett, Emma, Wollaston, Julie, Allison, Joanna, Carroll, Christine, Craw, Nicholas, Craw, Sarah, Pitt-Kerby, Tressy, Rowland-Axe, Rebecca, Spurdle, Katie, McDonald, Andrew, Simon, Davies, Sinha, Vivek, Smith, Thomas, Banner-Goodspeed, Valerie, Boone, Myles, Campbell, Kathleen, Lu, Fengxin, Scannell, Joseph, Sobol, Julia, Balajonda, Naraida, Clemmons, Karen, Conde, Carlos, Elgasim, Magdi, Funk, Bonita, Hall, Roger, Hopkins, Thomas, Olaleye, Omowunmi, Omer, Omer, Pender, Michelle, Porto, Angelo, Stevens, Alice, Waweru, Peter, Yeh, Erlinda, Bodansky, Daniella, Evans, Adam, Kleopoulos, Steven, Maril, Robert, Mathney, Edward, Sanchez, Angela, Tinuoye, Elizabeth, Bateman, Brian, Eng, Kristen, Jiang, Ning, Ladha, Karim, Needleman, Joseph, Chen, Lee-lynn, Lane, Rondall, Robinowitz, David, Ghushe, Neil, Irshad, Mariam, O'Connor, John, Patel, Samir, Takemoto, Steven, Wallace, Art, Mazzeffi, Michael, Rock, Peter, Wallace, Karin, Zhu, Xiaomao, Chua, Pandora, Fleisher, Lee, Mattera, Matthew, Sharar, Rebecca, Thilen, Stephan, Treggiari, Miriam, Morgan, Angela, Sofjan, Iwan, Subramaniam, Kathirvel, Avidan, Michael, Maybrier, Hannah, Muench, Maxwell and Wildes, Troy 2017. Use of failure-to-rescue to identify international variation in postoperative care in low-, middle- and high-income countries: a 7-day cohort study of elective surgery. British Journal of Anaesthesia 119 (2) , pp. 258-266. 10.1093/bja/aex185

[thumbnail of 82948DF1-1D29-4F9D-B853-99F2DF8F6408.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (284kB) | Preview

Abstract

BACKGROUND: The incidence and impact of postoperative complications are poorly described. Failure-to-rescue, the rate of death following complications, is an important quality measure for perioperative care but has not been investigated across multiple health care systems. METHODS: We analysed data collected during the International Surgical Outcomes Study, an international 7-day cohort study of adults undergoing elective inpatient surgery. Hospitals were ranked by quintiles according to surgical procedural volume (Q1 lowest to Q5 highest). For each quintile we assessed in-hospital complications rates, mortality, and failure-to-rescue. We repeated this analysis ranking hospitals by risk-adjusted complication rates (Q1 lowest to Q5 highest). RESULTS: A total of 44 814 patients from 474 hospitals in 27 low-, middle-, and high-income countries were available for analysis. Of these, 7508 (17%) developed one or more postoperative complication, with 207 deaths in hospital (0.5%), giving an overall failure-to-rescue rate of 2.8%. When hospitals were ranked in quintiles by procedural volume, we identified a three-fold variation in mortality (Q1: 0.6% vs Q5: 0.2%) and a two-fold variation in failure-to-rescue (Q1: 3.6% vs Q5: 1.7%). Ranking hospitals in quintiles by risk-adjusted complication rate further confirmed the presence of important variations in failure-to-rescue, indicating differences between hospitals in the risk of death among patients after they develop complications. CONCLUSIONS: Comparison of failure-to-rescue rates across health care systems suggests the presence of preventable postoperative deaths. Using such metrics, developing nations could benefit from a data-driven approach to quality improvement, which has proved effective in high-income countries.

Item Type: Article
Date Type: Publication
Status: Published
Schools: Medicine
Publisher: Elsevier
ISSN: 0007-0912
Date of First Compliant Deposit: 25 September 2018
Date of Acceptance: 21 May 2017
Last Modified: 14 Aug 2019 09:27
URI: https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/114755

Citation Data

Cited 44 times in Scopus. View in Scopus. Powered By Scopus® Data

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics