Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Yr ‘Hen dri ohonom’: gwrywdod, y personol a’r cyhoeddus yn y cyfeillgarwch rhwng D.R. Daniel, Tom Ellis ac O.M. Edwards

Jones, Manon 2014. Yr ‘Hen dri ohonom’: gwrywdod, y personol a’r cyhoeddus yn y cyfeillgarwch rhwng D.R. Daniel, Tom Ellis ac O.M. Edwards. PhD Thesis, Cardiff University.
Item availability restricted.

[thumbnail of 2015jonesmephd.pdf]
Preview
PDF - Accepted Post-Print Version
Download (1MB) | Preview
[thumbnail of jonesme.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Repository staff only

Download (102kB)

Abstract

Ffocws y traethawd hwn yw’r berthynas rhwng D.R. Daniel, Tom Ellis ac O.M. Edwards. Roeddent oll yn ddynion cyhoeddus amlwg yn eu dydd, ond roedd cwlwm cyfeillgarwch ar lefel bersonol wedi’i hen sefydlu rhyngddynt yn ystod cyfnod bachgendod. Ystyried natur, a mesur dyfnder yr ymlyniad hwn a wneir yn yr astudiaeth hon gan gyfeirio at gyfeillgarwch Daniel a David Lloyd George yn ogystal er mwyn cyfoethogi’r ddadl, a chynnig gwrthgyferbyniad. Cynigir mewnwelediad dynol i gymeriadau a phrofiadau Daniel, Ellis, Edwards a Lloyd George wrth ystyried eu dealltwriaeth hwy o bersonoliaethau’i gilydd a’r modd yr oeddent yn cyflwyno eu hunain i’w cyfeillion yn eu gohebiaeth. Ymhellach, cyfrenir at y feirniadaeth o’r cysyniad o sfferau ar wahân o safbwynt cyfeillion gwrywaidd. Dengys y modd y bu i Daniel, Ellis ac Edwards rannu profiadau cyhoeddus a phersonol gyda’i gilydd ar hyd taith bywyd. Plethwyd eu profiadau wrth iddynt groesi trothwyon academaidd a gyrfaol ynghyd â phriodi a sefydlu teulu. Canolbwynt yr astudiaeth hon yw mesur a chloriannu dyfnder y rhwym a fodolai rhwng Daniel, Ellis ac Edwards, ynghyd â Daniel a Lloyd George. Dadleuir bod ymlyniad hynod ddwfn rhyngddynt a adlewyrchir yn y modd y byddent yn troi at ei gilydd am gynhaliaeth mewn cyfnodau heriol. Mae’r datganiadau emosiynol, y gofal gwirioneddol a’r syniad o alar a cholled pan ddaw’r cyfeillgarwch i ben yn cyflwyno gwedd newydd ar y cysyniadau o wrywdod a chyfeillgarwch rhwng dynion ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed. Gosodir y perthynasau rhwng y dynion dan sylw yn eu cyd-destun gan ystyried y modd roedd rhywdweithiau teuluol ehangach wedi eu sefydlu o ganlyniad i’w cyfeillgarwch, er i raddau amrywiol. Dyma arddangos lefel y cysylltiad rhwng Daniel, ei gyfeillion a’u iii teuluoedd sy’n cyfoethogi’n dealltwriaeth o’r ymlyniad rhyngddynt a gwmpasai brofiadau personol a chyhoeddus.

Item Type: Thesis (PhD)
Status: Unpublished
Schools: History, Archaeology and Religion
Subjects: D History General and Old World > DA Great Britain
Date of First Compliant Deposit: 30 March 2016
Last Modified: 30 Apr 2016 01:30
URI: https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/72788

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics