Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Obrana ústavnosti aneb česká otázka v postnacionální Evropě (In defense of constitutionalism: on the "Czech Question" in post-national Europe)

Priban, Jiri ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4760-6734 2014. Obrana ústavnosti aneb česká otázka v postnacionální Evropě (In defense of constitutionalism: on the "Czech Question" in post-national Europe). [Obrana ústavnosti aneb česká otázka v postnacionální Evropě]. Sociologické aktuality, Prague: Sociologické nakladatelství SLON.

Full text not available from this repository.

Abstract

This is a collection of essays published in the Czech media between 2004 and 2014. Ačkoli je kniha rozdělena do několika logicky a obsaho-vě jednotných částí, některá hlavní témata, jako například role národního státu v globální společnosti, smysl demokra-cie a voleb, důležitost ústavně omezené vlády a základních práv, vztah české politiky k Evropské unii nebo obecná krize společnosti a myšlení, prostupují všemi texty. Zrovna tak se opakovaně objevují určitá jména a názory. Kromě Rousseaua a Schmitta se kriticky vracím ke klasickým myšlenkám ve filosofii Karla Poppera, sociologii Maxe Webera, sociologii národa Benedicta Andersona nebo Ernesta Gellnera, Loewensteinově pojetí militantní demokracie a jejího vztahu k ústavním právům a svobodám nebo Bellově či Robertsonově teorii globalizace. Čtenář se také může opakovaně setkat například s Kantorowiczovým pojmem symbolického těla panovníka, Rawlsovým pojetím spravedlnosti jako fairness – slušnos-ti, Tocquevillovým chápáním demokracie jako životní formy nebo Patočkovým pojetím daimonion jako varovného hlasu v politice i mimo ni.

Item Type: Book
Book Type: Authored Book
Date Type: Publication
Status: Published
Schools: Law
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
K Law > K Law (General)
Language other than English: Czech
Publisher: Sociologické nakladatelství SLON
Last Modified: 31 Oct 2022 09:59
URI: https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/83136

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item