Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen (Welsh in the Foundation Phase)

Rhys, Mirain ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0521-6858 2018. Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen (Welsh in the Foundation Phase). Gwerddon 26 , pp. 39-68.

[thumbnail of Erthygl MR.pdf]
Preview
PDF - Accepted Post-Print Version
Download (892kB) | Preview

Abstract

Cymraeg Ers 2008, mae pob plentyn 3-7 mlwydd oed yng Nghymru yn dilyn cwricwlwm statudol y Cyfnod Sylfaen. Mae’r cwricwlwm yn dilyn pedagogeg datblygiadol, ac yn ennyn i’r plant ddatblygu diddordeb drwy ddysgu drwy brofiadau. Gobeithion Llywodraeth Cymru yw i bob plentyn ddod yn ddysgwr gydol-oes, ac i dynnu’r ffurfioldeb allan o addysg y blynyddoedd cynnar. Mae i’r Cyfnod Sylfaen saith ‘maes dysgu’, ac un o’r rheiny yw ‘datblygu’r Gymraeg’ (mewn ysgolion a lleoliadau cyfrwng Saesneg yn unig). Mae’r papur sy’n dilyn yn cymryd data meintiol ac ansoddol o werthusiad ehangach o’r Cyfnod Sylfaen a’i comisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012. Fe geir asesiad o sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio wrth weithredu’r Cyfnod Sylfaen, yn ogystal â thrafodaeth o unrhyw rwystrau a gododd. Fe geir golwg manylach ar sut mae ysgolion a lleoliadau cyfrwng Saesneg a Chymraeg yn mynd ati i ddatblygu unigolion dwyieithog, yn ôl gobeithion Llywodraeth Cymru am ‘Gymru Ddwyieithog’. Saesneg Sine 2008, every 3-7 year old child in Wales follows the statutory Foundation Phase curriculum. The curriculum follows a developmentally appropriate pedagogy, and encourages children to engage by learning through experiences. Welsh Government hopes that each child becomes a life-long learner by taking the formality out of early years education. The Foundation Phase has seven ‘areas of learning’, and one of those is ‘Welsh language development’ (in English medium schools and settings only). The paper that follows takes qualitative and quantitative data from a broader evaluation of the Foundation Phase which was commissioned by Welsh Government in 2012. An assessment on how the Welsh language is used whilst implementing the Foundation Phase is presented, along with a discussion of any issues that arose. The paper will take a closer look at how Welsh and English medium schools and settings develop bilingual individuals, according to Welsh Government’s hopes for a ‘Bilingual Wales’.

Item Type: Article
Date Type: Publication
Status: Published
Schools: Social Sciences (Includes Criminology and Education)
Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods (WISERD)
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PB Modern European Languages > PB1001 Celtic languages and literature
Publisher: Acedemaidd Cymraeg
ISSN: 1741-4261
Date of First Compliant Deposit: 25 May 2016
Last Modified: 18 Nov 2023 04:18
URI: https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/89010

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics