Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Number of items: 4.

Yang, Shufan 2021. Tailoring properties of polythiophene-based electrochromic displays. MPhil Thesis, Cardiff University.
Item availability restricted.
filefile

Li, Gang, Yang, Shufan, Liu, Tao, Li, Jiewei, Yang, Wenbin, Luo, Zhenghui, Yan, Cenqi, Li, Dandan, Wang, Xinyu, Cui, Guanwei, Yang, Tao, Xu, Liang, Zhan, Shun-Ze, Huo, Lijun, Yan, He and Tang, Bo 2019. Functionalizing tetraphenylpyrazine with perylene diimides (PDIs) as high-performance nonfullerene acceptors. Journal of Materials Chemistry. C 7 (46) , pp. 14563-14570. 10.1039/C9TC05643B
file

Li, Gang, Wang, Shuaihua, Yang, Shufan, Liu, Guangfeng, Hao, Pin, Zheng, Yusen, Long, Guankui, Li, Dandan, Zhang, Yu, Yang, Wenbin, Xu, Liang, Gao, Weibo, Zhang, Qichun, Cui, Guanwei and Tang, Bo 2019. Synthesis, photophysical properties and two-photon absorption study of tetraazachrysene-based N-heteroacenes. Chemistry - An Asian Journal 14 (10) , pp. 1807-1813. 10.1002/asia.201801656
file

Li, Gang, Zhao, Jianfeng, Yang, Shufan, Li, Yongxin, Rakesh, Ganguly and Zhang, Qichun 2018. Photooxidation of a twisted isoquinolinone. Chemistry - An Asian Journal 13 (3) , pp. 250-254. 10.1002/asia.201701674
file

This list was generated on Wed Sep 28 06:20:33 2022 BST.