Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

The role of linguistic background on sound variation in Welsh and Welsh English

Morris, Jonathan, Mayr, Robert and Mennen, Ineke 2016. The role of linguistic background on sound variation in Welsh and Welsh English. In: Durham, Mercedes and Morris, Jonathan eds. Sociolinguistics in Wales, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 241-271. (10.1057/978-1-137-52897-1_9)

This is the latest version of this item.

Full text not available from this repository.

Abstract

Yn y bennod hon, rydym yn ymchwilio i amrywio seinegol a ffonolegol yn lleferydd siaradwyr dwyieithog Cymraeg-Saesneg rhwng 16 a 18 mlwydd oed. Rydym yn gofyn a yw cefndir ieithyddol yn dylanwadu ar amrywio yn y ddwy iaith ac i ba raddau y mae’r nodweddion dan sylw yn debyg yn y ddwy iaith. Yn gyntaf, cyflwynir astudiaeth o lafariaid a gynhyrchwyd gan siaradwyr o Rydaman (Sir Gaerfyrddin) er mwyn canfod a oes amrywio seinegol o fewn yr ieithoedd a rhyngddynt. Yn ail, rydym yn dadansoddi /r/ yn lleferydd pobl ifainc o’r Wyddgrug (Sir y Fflint) er mwyn ymchwilio i drosglwyddo ffonolegol. Yn drydydd, rydym yn ystyried i ba raddau y gall ffactorau megis defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned a chyffyrddiad iaith hirdymor esbonio’r patrymau a gafwyd.

Item Type: Book Section
Date Type: Publication
Status: Published
Schools: Welsh
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PB Modern European Languages > PB1001 Celtic languages and literature
Publisher: Palgrave Macmillan
ISBN: 9781137528971
Related URLs:
Last Modified: 04 Jun 2017 09:40
URI: http://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/98166

Available Versions of this Item

  • The role of linguistic background on sound variation in Welsh and Welsh English. (deposited 17 Feb 2017 14:01) [Currently Displayed]

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item