Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

The role of linguistic background on sound variation in Welsh and Welsh English

Morris, Jonathan ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3463-5277, Mayr, Robert and Mennen, Ineke 2016. The role of linguistic background on sound variation in Welsh and Welsh English. Durham, Mercedes and Morris, Jonathan ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3463-5277, eds. Sociolinguistics in Wales, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 241-271. (10.1057/978-1-137-52897-1_9)

Full text not available from this repository.

Abstract

Yn y bennod hon, rydym yn ymchwilio i amrywio seinegol a ffonolegol yn lleferydd siaradwyr dwyieithog Cymraeg-Saesneg rhwng 16 a 18 mlwydd oed. Rydym yn gofyn a yw cefndir ieithyddol yn dylanwadu ar amrywio yn y ddwy iaith ac i ba raddau y mae’r nodweddion dan sylw yn debyg yn y ddwy iaith. Yn gyntaf, cyflwynir astudiaeth o lafariaid a gynhyrchwyd gan siaradwyr o Rydaman (Sir Gaerfyrddin) er mwyn canfod a oes amrywio seinegol o fewn yr ieithoedd a rhyngddynt. Yn ail, rydym yn dadansoddi /r/ yn lleferydd pobl ifainc o’r Wyddgrug (Sir y Fflint) er mwyn ymchwilio i drosglwyddo ffonolegol. Yn drydydd, rydym yn ystyried i ba raddau y gall ffactorau megis defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned a chyffyrddiad iaith hirdymor esbonio’r patrymau a gafwyd.

Item Type: Book Section
Date Type: Publication
Status: Published
Schools: Welsh
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PB Modern European Languages > PB1001 Celtic languages and literature
Publisher: Palgrave Macmillan
ISBN: 9781137528971
Related URLs:
Last Modified: 02 Nov 2022 10:18
URI: https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/98166

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item