Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Number of items: 16.

Ahmad, T., Bouwman, R. A., Grigoras, I., Aldecoa, C., Hofer, C., Hoeft, A., Holt, P., Fleisher, L. A., Buhre, W., Pearse, R. M., Ferguson, Marissa, MacMahon, Michael, Shulman, Mark, Cherian, Ritchie, Currow, Helen, Kanathiban, Kathirgamanathan, Gillespie, David, Pathmanathan, Edward, Phillips, Katherine, Reynolds, Jenifer, Rowley, Joanne, Douglas, Jeanene, Kerridge, Ross, Garg, Sameer, Bennett, Michael, Jain, Megha, Alcock, David, Terblanche, Nico, Cotter, Rochelle, Leslie, Kate, Stewart, Marcelle, Zingerle, Nicolette, Clyde, Antony, Hambidge, Oliver, Rehak, Adam, Cotterell, Sharon, Huynh, Wilson Binh Quan, McCulloch, Timothy, Ben-Menachem, Erez, Egan, Thomas, Cope, Jennifer, Halliwell, Richard, Fellinger, Paul, Haisjackl, Markus, Haselberger, Simone, Holaubek, Caroline, Lichtenegger, Paul, Scherz, Florian, Schmid, Werner, Hoffer, Franz, Cakova, Veronika, Eichwalder, Andreas, Fischbach, Norbert, Klug, Reinhold, Schneider, Elisabeth, Vesely, Martin, Wickenhauser, Reinhart, Grubmueller, Karl Gernot, Leitgeb, Marion, Lang, Friedrich, Toro, Nancy, Bauer, Marlene, Laengle, Friedrich, Haberl, Claudia, Mayrhofer, Thomas, Trybus, Christoph, Buerkle, Christian, Forstner, Karin, Germann, Reinhard, Rinoesl, Harald, Schindler, Elke, Trampitsch, Ernst, Bogner, Gerhard, Dankl, Daniel, Duenser, Martin, Fritsch, Gerhard, Gradwohl-Matis, Ilse, Hartmann, Andreas, Hoelzenbein, Thomas, Jaeger, Tarkan, Landauer, Franz, Lindl, Gregor, Lux, Michael, Steindl, Johannes, Stundner, Ottokar, Szabo, Christian, Bidgoli, Jawad, Verdoodt, Hans, Forget, Patrice, Kahn, David, Lois, Fernande, Momeni, Mona, Pregardien, Caroline, Pospiech, Audrey, Steyaert, Arnaud, Veevaete, Laurent, De Kegel, Dirk, De Jongh, Karen, Foubert, Luc, Smitz, Carine, Vercauteren, Marcel, Poelaert, Jan, Van Mossevelde, Veerle, Abeloos, Jacques, Bouchez, Stefaan, Coppens, Marc, De Baerdemaeker, Luc, Deblaere, Isabel, De Bruyne, Ann, De Hert, Stefan, Fonck, Kristine, Heyse, Bjorn, Jacobs, Tom, Lapage, Koen, Moerman, Anneliese, Neckebroek, Martine, Parashchanka, Aliaksandra, Roels, Nathalie, Van Den Eynde, Nancy, Vandenheuvel, Michael, Van Limmen, Jurgen, Vanluchene, Ann, Vanpeteghem, Caroline, Wouters, Patrick, Wyffels, Piet, Huygens, Christel, Vandenbempt, Punitha, Van de Velde, Marc, Dylst, Dimitri, Janssen, Bruno, Schreurs, Evelien, Aleixo, Fabia Berganton, Candido, Keulle, Batista, Hugo Dias, Guimaraes, Mario, Guizeline, Jaqueline, Hoffmann, Joao, Lobo, Suzana, Marques Lobo, Francisco Ricardo, Nascimento, Vinicius, Nishiyama, Katia, Pazetto, Lucas, Souza, Daniela, Rodrigues, Rodrigo Souza, Vilela dos Santos, Ana Maria, Jardim, Jaquelline, Sa Malbouisson, Luiz Marcelo, Silva, Joao, do Nascimento Junior, Paulo, Baio, Thalissa Herminia, Pereira de Castro, Gabriel Isaac, Watanabe Oliveira, Henri Roger, Amendola, Cristina Prata, Cardoso, Gutemberg, Ortega, Daniela, Brotto, Ana Flavia, De Oliveira, Mirella Cristine, Rea-Neto, Alvaro, Dias, Fernando, Travi, Maria Eduarda, Zerman, Luiza, Azambuja, Pedro, Knibel, Marcos Freitas, Martins, Antonio, Almeida, William, Neder Neto, Calim, Tardelli, Maria Angela, Caser, Eliana, Machado, Marcio, Aguzzoli, Crisitiano, Baldisserotto, Sergio, Tabajara, Fernanda Beck, Bettega, Fernanda, Rodrigues Junior, La Hore Correa, de Gasperi, Julia, Faina, Lais, Nolasco, Marcos Farias, da Costa Fischer, Bruna Ferreira, de Campos Ferreira, Mariana Fosch, Hartmann, Cristina, Kliemann, Marta, Ribeiro, Gustavo Luis Hubert, Fraga, Julia Merladete, Netto, Thiago Motta, Pozza, Laura Valduga, Wendling, Paulo Rafael, Azevedo, Caroline, Garcia, Juliana, Lopes, Marcel, Maia, Bernardo, Maselli, Paula, Melo, Ralph, Mendes, Weslley, Neves, Matheus, Ney, Jacqueline, Piras, Claudio, Applewhaite, Christopher, Carr, Adrienne, Chow, Lorraine, Duttchen, Kaylene, Foglia, Julena, Greene, Michael, Hinther, Ashley, Houston, Kendra, McCormick, Thomas Jared, Mikhayel, Jennifer, Montasser, Sam, Ragan, Alex, Suen, Andrew, Woolsey, Adrianna, Yu, Hai Chuan, Funk, Duane, Kowalski, Stephen, Legaspi, Regina, McDonald, Heather, Siddiqui, Faisal, Pridham, Jeremy, Rowe, Bernadette, Sampson, Sonia, Thiessen, Barton, Zbitnew, Geoff, Bernard, Andre, George, Ronald, Jones, Philip, Moor, Rita, Siddiqui, Naveed, Wolfer, Alexandra, Tran, Diem, Winch, Denyse, Dobson, Gary, McCormick, Thomas, Montasser, Osama, Hall, Richard, Baghirzada, Leyla, Curley, Gerard, Dai, Si Yuan, Hare, Gregory, Lee, Esther, Shastri, Uma, Tsui, Albert, Yagnik, Anmol, Alvares, Danielle, Choi, Stephen, Dwyer, Heather, Flores, Kathrina, McCartney, Colin, Somascanthan, Priya, Beattie, Scott, Carroll, Jo, Pazmino-Canizares, Janneth, Wijeysundera, Duminda, Ami, Noam, Chan, Vincent, Perlas, Anahi, Argue, Ruth, Huang, Yang, Lavis, Katie, Mayson, Kelly, Cao, Ying, Gao, Hong, Hu, Tingju, Lv, Jie, Yang, Jian, Yang, Yang, Zhong, Yi, Zhou, Jing, Zou, Xiaohua, He, Miao, Li, Xiaoying, Luo, Dihuan, Wang, Haiying, Yu, Tian, Chen, Liyong, Wang, Lijun, Cai, Yunfei, Cao, Zhongming, Li, Yanling, Lian, Jiaxin, Sun, Haiyun, Wang, Sheng, Wang, Zhipeng, Wang, Kenru, Zhu, Yi, Du, Xindan, Fan, Hao, Fu, Yunbin, Huang, Lixia, Huang, Yanming, Hwan, Haifang, Luo, Hong, Qu, Pi-Sheng, Tao, Fan, Wang, Zhen, Wang, Guoxiang, Wang, Shun, Zhang, Yan, Zhang, Xiaolin, Chen, Chao, Wang, Weixing, Liu, Zhengyuan, Fan, Lihua, Tang, Jing, Chen, Yijun, Chen, Yongjie, Han, Yangyang, Huang, Changshun, Liang, Guojin, Shen, Jing, Wang, Jun, Yang, Qiuhong, Zhen, Jungang, Zhou, Haidong, Chen, Junping, Chen, Zhang, Li, Xiaoyu, Meng, Bo, Ye, Haiwang, Zhang, Xiaoyan, Bi, Yanbing, Cao, Jianqiao, Guo, Fengying, Lin, Hong, Liu, Yang, Lv, Meng, Shi, Pengcai, Song, Xiumei, Sun, Chuanyu, Sun, Yongtao, Wang, Yuelan, Wang, Shenhui, Zhang, Min, Chen, Rong, Hou, Jiabao, Leng, Yan, Meng, Qing-tao, Qian, Li, Shen, Zi-ying, Xia, Zhong-yuan, Xue, Rui, Zhang, Yuan, Zhao, Bo, Zhou, Xian-jin, Chen, Qiang, Guo, Huinan, Guo, Yongqing, Qi, Yuehong, Wang, Zhi, Wei, Jianfeng, Zhang, Weiwei, Zheng, Lina, Bao, Qi, Chen, Yaqiu, Chen, Yijiao, Fei, Yue, Hu, Nianqiang, Hu, Xuming, Lei, Min, Li, Xiaoqin, Lv, Xiaocui, Lv, Jie, Miao, Fangfang, Ouyang, Lingling, Qian, Lu, Shen, Conyu, Sun, Yu, Wang, Yuting, Wang, Dong, Wu, Chao, Xu, Liyuan, Yuan, Jiaqi, Zhang, Lina, Zhang, Huan, Zhang, Yapping, Zhao, Jinning, Zhao, Chong, Zhao, Lei, Zheng, Tianzhao, Zhou, Dachun, Zhou, Haiyan, Zhou, Ce, Lu, Kaizhi, Zhao, Ting, He, Changlin, Chen, Hong, Chen, Shasha, Cheng, Baoli, He, Jie, Jin, Lin, Li, Caixia, Li, Hui, Pan, Yuanming, Shi, Yugang, Wen, Xiao Hong, Wu, Shuijing, Xie, Guohao, Zhang, Kai, Zhao, Bing, Lu, Xianfu, Chen, Feifei, Liang, Qisheng, Lin, Xuewu, Ling, Yunzhi, Liu, Gang, Tao, Jing, Yang, Lu, Zhou, Jialong, Chen, Fumei, Cheng, Zhonggui, Dai, Hanying, Feng, Yunlin, Hou, Benchao, Gong, Haixia, Hu, Chun Hua, Huang, Haijin, Huang, Jian, Jiang, Zhangjie, Li, Mengyuan, Lin, Jiamei, Liu, Mei, Liu, Weicheng, Liu, Zhen, Liu, Zhiyi, Luo, Foquan, Ma, Longxian, Min, Jia, Shi, Xiaoyun, Song, Zhiping, Wan, Xianwen, Xiong, Yingfen, Xu, Lin, Yang, Shuangjia, Zhang, Qin, Zhang, Hongyan, Zhang, Huaigen, Zhang, Xuekang, Zhao, Lili, Zhao, Weihong, Zhao, Weilu, Zhu, Xiaoping, Bai, Yun, Chen, Linbi, Chen, Sijia, Dai, Qinxue, Geng, Wujun, Han, Kunyuan, He, Xin, Huang, Luping, Ji, Binbin, Jia, Danyun, Jin, Shenhui, Li, Qianjun, Liang, Dongdong, Luo, Shan, Lwang, Lulu, Mo, Yunchang, Pan, Yuanyuan, Qi, Xinyu, Qian, Meizi, Qin, Jinling, Ren, Yelong, Shi, Yiyi, Wang, Junlu, Wang, Junkai, Wang, Leilei, Xie, Junjie, Yan, Yixiu, Yao, Yurui, Zhang, Mingxiao, Zhao, Jiashi, Zhuang, Xiuxiu, Ai, Yanqiu, Du, Fang, He, Long, Huang, Ledan, Li, Zhisong, Li, Huijuan, Li, Yetong, Li, Liwei, Meng, Su, Yuan, Yazhuo, Zhang, Enman, Zhang, Jie, Zhao, Shuna, Ji, Zhenrong, Pei, Ling, Wang, Li, Chen, Chen, Dong, Beibei, Li, Jing, Miao, Ziqiang, Mu, Hongying, Qin, Chao, Su, Lin, Wen, Zhiting, Xie, Keliang, Yu, Yonghao, Yuan, Fang, Hu, Xianwen, Zhang, Ye, Xiao, Wangpin, Zhu, Zhipeng, Dai, Qingqing, Fu, Kaiwen, Hu, Rong, Hu, Xiaolan, Huang, Song, Li, Yaqi, Liang, Yingping, Yu, Shuchun, Guo, Zheng, Jing, Yan, Tang, Na, Wu, Jie, Yuan, Dajiang, Zhang, Ruilin, Zhao, Xiaoying, Li, Yuhong, Bai, Hui-Ping, Liu, Chun-Xiao, Liu, Fei-Fei, Ren, Wei, Wang, Xiu-Li, Xu, Guan-Jie, Hu, Na, Li, Bo, Ou, Yangwen, Tang, Yongzhong, Yao, Shanglong, Zhang, Shihai, Kong, Cui-Cui, Liu, Bei, Wang, Tianlong, Xiao, Wei, Lu, Bo, Xia, Yanfei, Zhou, Jiali, Cai, Fang, Chen, Pushan, Hu, Shuangfei, Wang, Hongfa, Wu, Jie, Xu, Qiong, Hu, Liu, Jing, Liang, Li, Jing, Li, Bin, Liu, Qiang, Liu, Yuejiang, Lu, Xinjian, Peng, Zhen Dan, Qiu, Xiaodong, Ren, Quan, Tong, Youliang, Wang, Zhen, Wang, Jin, Wen, Yazhou, Wu, Qiong, Xia, Jiangyan, Xie, Jue, Xiong, Xiapei, Xu, Shixia, Yang, Tianqin, Ye, Hui, Yin, Ning, Yuan, Jing, Zeng, Qiuting, Zhang, Baoling, Zheng, Kang, Cang, Jing, Chen, Shiyu, Du, Fang, Fan, Yu, Fu, Shuying, Ge, Xiaodong, Guo, Baolei, Huang, Wenhui, Jiang, Linghui, Jiang, Xinmei, Jin, Lin, Liu, Yi, Pan, Yan, Ren, Yun, Shan, Qi, Wang, Jiaxing, Wang, Fei, Wu, Chi, Zhang, Xiaoguang, Christiansen, Ida Cecilie, Granum, Simon Norgaard, Rasmussen, Bodil Steen, Daugaard, Morten, Gambhir, Rajiv, Brandsborg, Birgitte, Steingrimsdottir, Guony Erla, Jensen-Gadegaard, Peter, Olsen, Karsten Skovgaard, Siegel, Hanna, Eskildsen, Katrine Zwicky, Gatke, Mona Ring, Wibrandt, Ida, Heintzelmann, Simon Bisgaard, Lange, Kai Henrik Wiborg, Lundsgaard, Rune Sarauw, Amstrup-Hansen, Louise, Hovendal, Claus, Larsen, Michael, Lenstrup, Mette, Kobborg, Tina, Larsen, Jens Rolighed, Pedersen, Anette Barbre, Smith, Soren Hubertz, Oestervig, Rebecca Monett, Rasmussen, Lars, Afshari, Arash, Andersen, Cheme, Ekelund, Kim, Secher, Erik Lilja, Beloeil, Helene, Lasocki, Sigismond, Venara, Aurelien, Biais, Matthieu, Ouattara, Alexandre, Sineus, Marlene, Molliex, Serge, Legouge, Marie Lim, Wallet, Florent, Tesniere, Antoine, Gaudin, Christophe, Lehur, Paul, Forsans, Emma, de Rudnicki, Stephane, Maudet, Valerie Serra, Mutter, Didier, Sojod, Ghassan, Ouaissi, Mehdi, Regimbeau, Jean-Marc, Futier, Emmanuel, Desbordes, Jacques, Comptaer, Nicolas, el Manser, Diae, Ethgen, Sabine, Lebuffe, Gilles, Auer, Patrick, Haertl, Christine, Deja, Maria, Legashov, Kirill, Sonnemann, Susanne, Wiegand-Loehnert, Carola, Falk, Elke, Habicher, Marit, Angermair, Stefan, Laetsch, Beatrix, Schmidt, Katrin, Von Heymann, Christian, Ramminger, Axel, Jelschen, Florian, Pabel, Svenja, Weyland, Andreas, Czeslick, Elke, Gille, Jochen, Malcharek, Michael, Sablotzki, Armin, Lueke, Katharina, Wetzel, Peter, Weimann, Joerg, Lenhart, Franz-Peter, Reichle, Florian, Schirmer, Frederike, Hueppe, Michael, Klotz, Karl, Nau, Carla, Schoen, Julika, Mencke, Thomas, Wasmund, Christina, Bankewitz, Carla, Baumgarten, Georg, Fleischer, Andreas, Guttenthaler, Vera, Hack, Yvonne, Hoeft, Andreas, Kirchgaessner, Katharina, Maenner, Olja, Schurig-Urbaniak, Marlen, Struck, Rafael, van Zyl, Rebekka, Wittmann, Maria, Goebel, Ulrich, Harris, Sarah, Veit, Siegfried, Andreadaki, Evangelia, Souri, Flora, Katsiadramis, Ioannis, Skoufi, Anthi, Vasileiou, Maria, Aimoniotou-Georgiou, Eleni, Katsourakis, Anastasios, Veroniki, Fotini, Vlachogianni, Glyceria, Petra, Konstantina, Chlorou, Dimitra, Oloktsidou, Eirini, Ourailoglou, Vasileios, Papapostolou, Konstantinos, Tsaousi, Georgia, Daikou, Panagoula, Dedemadi, Georgia, Kalaitzopoulos, Ioannis, Loumpias, Christos, Bristogiannis, Sotirios, Dafnios, Nikolaos, Gkiokas, Georgios, Kontis, Elissaios, Kozompoli, Dimitra, Papailia, Aspasia, Theodosopoulos, Theodosios, Bizios, Christol, Koutsikou, Anastasia, Moustaka, Aleaxandra, Plaitakis, Ioannis, Armaganidis, Apostolos, Christodoulopoulou, Theodora, Lignos, Mihail, Theodorakopoulou, Maria, Asimakos, Andreas, Ischaki, Eleni, Tsagkaraki, Angeliki, Zakynthinos, Spyros, Antoniadou, Eleni, Koutelidakis, Ioannis, Lathyris, Dimitrios, Pozidou, Irene, Voloudakis, Nikolaos, Dalamagka, Maria, Elena, Gkonezou, Chronis, Christos, Manolakaki, Dimitra, Mosxogiannidis, Dimitris, Slepova, Tatiana, Tsakiridou, Isaia-sissy, Lampiri, Claire, Vachlioti, Anastasia, Panagiotakis, Christos, Sfyras, Dimitrios, Tsimpoukas, Fotios, Tsirogianni, Athanasia, Axioti, Elena, Filippopoulos, Andreas, Kalliafa, Elli, Kassavetis, George, Katralis, Petros, Komnos, Ioannis, Pilichos, Georgios, Ravani, Ifigenia, Totis, Antonis, Apagaki, Eymorfia, Efthymiadi, Andromachi, Kampagiannis, Nikolaos, Paraforou, Theoniki, Tsioka, Agoritsa, Georgiou, Georgios, Vakalos, Aristeidis, Bairaktari, Aggeliki, Charitos, Efthimios, Markou, George, Niforopoulou, Panagiota, Papakonstantinou, Nikolaos, Tsigou, Evdoxia, Xifara, Archontoula, Zoulamoglou, Menelaos, Gkioni, Panagiota, Karatzas, Stylianos, Kyparissi, Aikaterini, Mainas, Efstratios, Papapanagiotou, Ioannis, Papavasilopoulou, Theonymfi, Fragandreas, George, Georgopoulou, Eleni, Katsika, Eleni, Psarras, Kyriakos, Synekidou, Eirini, Verroiotou, Maria, Vetsiou, Evangelia, Zaimi, Donika, Anagnou, Athina, Apostolou, Konstantinos, Melissopoulou, Theodora, Rozenberg, Theophilos, Tsigris, Christos, Boutsikos, Georgios, Kalles, Vasileios, Kotsalas, Nikolaos, Lavdaiou, Christina, Paikou, Fotini, Panagou, Georgia-Laura, Spring, Anna, Arvaniti, Kostoula, Botis, Ioannis, Drimala, Maria, Georgakakis, Georgios, Kiourtzieva, Ellada, Ntouma, Panagiota, Prionas, Apostolos, Xouplidis, Kyriakos, Dalampini, Eleftheria, Giannaki, Chrysavgi, Iasonidou, Christina, Ioannidis, Orestis, Lavrentieva, Athina, Lavrentieva, Athena, Papageorgiou, George, Kokkinoy, Maria, Stafylaraki, Maria, Gaitanakis, Stylianos, Karydakis, Periclis, Paltoglou, Josef, Ponireas, Panagiotis, Chaloulis, Panagiotis, Provatidis, Athanasios, Sousana, Anisoglou, Gardikou, Varvara Vanessa, Konstantivelli, Maria, Lataniotou, Olga, Lisari, Elisavet, Margaroni, Maria, Stamatiou, Konstantinos, Nikolaidis, Edouardos, Pnevmatikos, Ioannis, Sertaridou, Eleni, Andreou, Alexandros, Arkalaki, Eleni, Athanasakis, Elias, Chaniotaki, Fotini, Chatzimichali, Chatzimichali Aikaterini, Christofaki, Maria, Dermitzaki, Despina, Fiorentza, Klara, Frantzeskos, Georgios, Geromarkaki, Elisavet, Kafkalaki, Kalliopi, Kalogridaki, Marina, Karydi, Konstyllia, Kokkini, Sofia, Kougentakis, Georgios, Lefaki, Tatiana, Lilitsis, Emmanouhl, Makatounaki, Aikaterini, Malliotakis, Polychronis, Michelakis, Dimosthenis, Neonaki, Maria, Nyktari, Vasileia, Palikyra, Iliana, Papadakis, Eleftherios, Papaioannou, Alexandra, Sfakianakis, Konstantinos, Sgouraki, Maria, Souvatzis, Xenia, Spartinou, Anastasia, Stefanidou, Nefeli, Syrogianni, Paulina, Tsagkaraki, Georgia, Arnaoutoglou, Elena, Arnaoutoglou, Christina, Bali, Christina, Bouris, Vasilios, Doumos, Rodamanthos, Gkini, Konstantia-Paraskevi, Kapaktsi, Clio, Koulouras, Vasilios, Lena, Arian, Lepida, Dimitra, Michos, Evangelos, Papadopoulos, Dimitrios, Paschopoulos, Minas, Rompou, Vaia Aliki, Siouti, Ioanna, Tsampalas, Stavros, Ververidou, Ourania, Zilis, Georgios, Charlalampidoy, Alexandra, Christodoulidis, Gregory, Flossos, Andreas, Stamoulis, Konstantinos, Chan, Matthew, Tsang, Man Shing Caleb, Tsang, Man Shing, Lai, Man Ling, Yip, Chi Pang, Chan, Hey Man Heymans, Law, Bassanio, Li, Wing Sze, Chu, Hiu Man, Koo, Emily Gar Yee, Lam, Chi Cheong Joe, Cheng, Ka Ho, Lam, Tracy, Chu, Susanna, Lam, Wing yan, Wong, Kin Wai Kevin, Kwok, Dilys, Hung, Ching Yue Janice, Chan, Wai Kit Jacky, Wong, Wing Lam, Chung, Chun Kwong Eric, Ma, Shu Kai, Kaushik, Shuchi, Shah, Bhagyesh, Shah, Dhiren, Shah, Sanjay, Ar, Praburaj, Muthuchellappan, Radhakrishnan, Agarwal, Vandana, Divatia, Jigeeshu, Kulkarni, Atul, Mishra, Sanghamitra, Nimje, Ganesh, Pande, Swati, Savarkar, Sukhada, Shrivastava, Aditi, Thomas, Martin, Yegnaram, Shashikant, Hidayatullah, Rahmat, Chandra, Susilo, Tantri, Aida, Puar, Nasman, Niman, Sumara, Indra, Imai, Hamzah, Zulkarnain, Yuliana, Annika, Abidin, Ucu Nurhadiat, Dursin, Ade Nurkacan, Kurnia, Andri, Susanti, Ade, Handayani, Dini, Alit, Mahaalit Aribawa, Arya, Aryabiantara, Senapathi, Tjokorda Gde Agung, Utara, Utara Hartawan, Wid, Widnyana Made, Wima, Semarawima, Wir, Wiryana Made, Jehosua, Brillyan, Kaunang, Jonathan, Lantang, Eka Yudha, Najoan, Rini, Waworuntu, Neil, Awad, Hadi, Fuad, Akram, Geddoa, Emad, Geddoa, Burair, Khalaf, Abdel Razzaq, Al hussaini, Sabah, Albaj, Safauldeensalem, Kenber, Maithem, Bettinelli, Alessandra, Spadaro, Savino, Volta, Carlo Alberto, Giancarlo, Luigi, Sottosanti, Vicari, Copetti, Elisa, Della Rocca, Giorgio, Spagnesi, Lorenzo, Toretti, Ilaria, Alloj, Chiara, Cardellino, Silvano, Carmino, Livio, Costanzo, Eleonora, Fanfani, Lucia Caterina, Novelli, Maria Teresa, Roasio, Agostino, Bellandi, Mattia, Beretta, Luigi, Bignami, Elena, Bocchino, Speranza, Cabrini, Luca, Corti, Daniele, Landoni, Giovanni, Meroni, Roberta, Moizo, Elena, Monti, Giacomo, Pintaudi, Margherita, Plumari, Valentina Paola, Taddeo, Daiana, Testa, Valentina, Winterton, Dario, Zangrillo, Alberto, Cloro, Luigi Maria, Colangelo, Chiara, Colangelo, Antonio, Rotunno, Giuseppe, Paludi, Miguel Angel, Maria, Cloro Paolo, Pata, Antonio, Parrini, Vieri, Gatta, Alessandro, Nastasi, Mauro, Tinti, Carla, Baroselli, Antonio, Arrigo, Mario, Benevento, Angelo, Bottini, Corrado, Cannavo, Maurizio, Gastaldi, Christian, Marchesi, Alessandro, Pascazio, Angelantonio, Pata, Francesco, Pozzi, Emilio, Premoli, Alberto, Tessera, Gaetano, Boschi, Luca, D'Andrea, Rocco, Ghignone, Federico, Poggioli, Gilberto, Sibilio, Andrea, Taffurelli, Mario, Ugolini, Giampaolo, Ab Majid, Mohd Azuan, Ab Rahman, Rusnah, Joseph, James, Pathan, Furquan, Shah, Mohammad Hafizshah Sybil, Yap, Huey Ling, Cheah, Seleen, Chin, Im Im, Looi, Ji Keon, Tan, Siew Ching, Visvalingam, Sheshendrasurian, Kwok, Fan Yin, Lee, Chew Kiok, Tan, Tse Siang, Wong, Sze Meng, Abdullah, Noor Hairiza, Liew, Chiat Fong, Luxuman, Lovenia, Zin, Nor Hafizah Mohd, Norddin, Muhamad Faiz, Alias, Raja Liza Raja, Wong, Juan Yong, Yong, Johnny, Bin Mustapha, Mohd Tarmimi, Chan, Weng Ken, Dzulkipli, Norizawati, Kuan, Pei Xuan, Lee, Yew Ching, Alias, Anita, Guok, Eng Ching, Jee, Chiun Chen, Ramon, Brian Rhadamantyne, Wong, Cheng Weng, Ghafar, Fara Nur Idayu Abd, Aziz, Faizal Zuhri, Hussain, Nabilah, Lee, Hooi Sean, Sukawi, Ismawaty, Woon, Yuan Liang, Hadi, Husni Zaeem Abd, Azam, Ummi Azmira Ahmad, Alias, Abdul Hafiz, Kesut, Saiful Aizar, Lee, Jun May, Ooi, Dar Vin, Sulaiman, Hetty Ayuni, Lih, Tengku Alini Tengku, Mansor, Marzida, Veerakumaran, Jeyaganesh, Luna, Pastor, Rojas, Eder, Resendiz, Gerardo Esteban Alvarez, Zapata, Darcy Danitza Mari, Lopez, Julio Cesar Jesus Aguilar, Flores, Armando Adolfo Alvarez, Amador, Juan Carlos Bravo, Avila, Erendira Jocelin Dominguez, Aquino, Laura Patricia Gonzalez, Rodriguez, Ricardo Lopez, Landa, Mariana Torres, Urias, Emma, Hollmann, Markus, Hulst, Abraham, Preckel, Osne Kirzner Benedikt, Koopman-van Gemert, Ankie, Bouwman, Arthur, Buise, Marc, Tolenaar, Noortje, Weber, Eric, de Fretes, Jennifer, Houweling, Peter, Ormskerk, Patricia, Van Bommel, Jasper, Buhre, Wolfgang, Lance, Marcus, Smit-Fun, Valerie, van Zundert, Tom, Baas, Peter, de Boer, Hans Donald, Sprakel, Joost, Elferink-Vonk, Renske, Noordzij, Peter, van Zeggeren, Laura, Brand, Bastiaan, Spanjersberg, Rob, ten Bokkel-Andela, Janneke, Numan, Sandra, van Klei, Wilton, van Zaane, Bas, Boer, Christa, van Duivenvoorde, Yoni, Hering, Jens Peter, van Rossum, Sylvia, Zonneveldt, Harry, Campbell, Doug, Hoare, Siobhan, Santa, Sahayam, Ali, Marlynn, Allen, Sara Jane, Beavis, Vanessa, Bell, Rachel, Campbell, Douglas, Choi, Hyun-min David, Drake, Matthew, Farrell, Helen, Hayes, Katia, Higgie, Kushlin, Holmes, Kerry, Jenkins, Nicole, Kim, Chang Joon, Kim, Steven, Law, Kiew Chai, McAllister, Davina, Park, Karen, Pedersen, Karen, Pfeifer, Leesa, Pozaroszczyk, Anna, Salmond, Timothy, Steynor, Martin, Tan, Michael, Short, Tim, Waymouth, Ellen, Ab Rahman, Ahmad Sufian, Armstrong, John, Dudson, Rosie, Jenkins, Nia, Nilakant, Jayashree, Richard, Seigne, Virdi, Pardeep, Dixon, Liane, Donohue, Roana, Farrow, Mehreen, Kennedy, Ross, Marissa, Henderson, McKellow, Margie, Nicola, Delany, Pascoe, Rebecca, Roberts, Stephen John, Rowell, George, Sumner, Matthew, Templer, Paul, Chandrasekharan, Shardha, Fulton, Graham, Jammer, Ib, More, Richard, Wilson, Leona, Chang, Yuan Hsuan, Foley, Julia, Fowler, Carolyn, Panckhurst, Jonathan, Sara, Rachel, Stapelberg, Francois, Cherrett, Veronica, Ganter, Donna Louise, McCann, Lloyd, Gilmour, Fiona, Lumsden, Rachelle, Moores, Mark, Olliff, Sue, Sardareva, Elitza, Tai, Joyce, Wikner, Matthew, Wong, Christopher, Chaddock, Mark, Czepanski, Carolyn, McKendry, Patrick, Polakovic, Daniel, Polakovich, Daniel, Robert, Axe, Belda, Margarita Tormo, Norton, Tracy, Alherz, Fadhel, Barneto, Lisa, Ramirez, Alberto, Sayeed, Ahmed, Smith, Nicola, Bennett, Cambell, McQuoid, Shane, Jansen, Tracy-Lee, Nico, Zin, Scott, John, Freschini, David, Freschini, Angela, Hopkins, Brian, Manson, Lara, Stoltz, Deon, Bates, Alexander, Davis, Simon, Freeman, Victoria, McGaughran, Lynette, Williams, Maya, Sharma, Swarna Baskar, Burrows, Tom, Byrne, Kelly, English, Duane, Johnson, Robert, Manikkam, Brendon, Naidoo, Shaun, Rumball, Margot, Whittle, Nicola, Franks, Romilla, Gibson-Lapsley, Hannah, Salter, Ryan, Walsh, Dean, Cooper, Richard, Perry, Katherine, Obobolo, Amos, Sule, Umar Musa, Ahmad, Abdurrahman, Atiku, Mamuda, Mohammed, Alhassan Datti, Sarki, Adamu Muhammad, Adekola, Oyebola, Akanmu, Olanrewaju, Durodola, Adekunle, Olukoju, Olusegun, Raji, Victor, Olajumokex, Tokunbo, Oyebamiji, Emmanuel, Adenekan, Anthony, Adetoye, Adedapo, Faponle, Folayemi, Olateju, Simeon, Owojuyigbe, Afolabi, Talabi, Ademola, Adenike, Odewabi, Adewale, Badru, Collins, Nwokoro, Ezekiel, Emmanuel, Fatungase, Oluwabunmi Motunrayo, Grace, Anuforo, Sola, Sotannde, Stella, Ogunmuyiwa, Ademola, Adeyinka, Adeolu, Augustine A., Adigun, Tinuola, Akinwale, Mukaila, Fasina, Oluyemi, Gbolahan, Olalere, Idowu, Olusola, Olonisakin, Rotimi Peter, Osinaike, Babatunde Babasola, Asudo, Felicia, Mshelia, Danladi, Abdur-Rahman, Lukman, Agodirin, Olayide, Bello, Jibril, Bolaji, Benjamin, Oyedepo, Olanrewaju Olubukola, Ezike, Humphrey, Iloabachie, Ikechukwu, Okonkwo, Ikemefuna, Onuora, Elias, Onyeka, Tonia, Ugwu, Innocent, Umeh, Friday, Alagbe-Briggs, Olubusola, Dodiyi-Manuel, Amabra, Echem, Richard, Obasuyi, Bright, Onajin-Obembe, Bisola, Bandeira, Maria Expedito, Martins, Alda, Tome, Miguel, Martins Costa, Ana Cristina Miranda, Krystopchuk, Andriy, Branco, Teresa, Esteves, Simao, Melo, Marco Antonio, Monte, Julia, Rua, Fernando, Martins, Isabel, Pinho-Oliveira, Vitor Miguel, Rodrigues, Carla Maria, Cabral, Raquel, Marques, Sofia, Rego, Sara, Teixeira Jesus, Joana Sofia, Marques, Maria Conceicao, Romao, Cristina, Dias, Sandra, Santos, Ana Margarida, Alves, Maria Joao, Salta, Cristina, Cruz, Salome, Duarte, Celia, Furtado Paiva, Antonio Armando, Cabral, Tiago do Nascimento, Faria e Maia, Dionisio, Correia da Silva, Rui Freitas Mendonca, Langner, Anuschka, Resendes, Hernani Oliveira, Soares, Maria da Conceicao, Abrunhosa, Alexandra, Faria, Filomena, Miranda, Lina, Pereira, Helena, Serra, Sofia, Ionescu, Daniela, Margarit, Simona, Mitre, Calin, Vasian, Horatiu, Manga, Gratiela, Stefan, Andreea, Tomescu, Dana, Filipescu, Daniela, Paunescu, Marilena-Alina, Stefan, Mihai, Stoica, Radu, Gavril, Laura, Patrascanu, Emilia, Ristescu, Irina, Rusu, Daniel, Diaconescu, Ciresica, Iosep, Gabriel Florin, Pulbere, Dorin, Ursu, Irina, Balanescu, Andreea, Grintescu, Ioana, Mirea, Liliana, Rentea, Irina, Vartic, Mihaela, Lupu, Mary-Nicoleta, Stanescu, Dorin, Streanga, Lavinea, Antal, Oana, Hagau, Natalia, Patras, Dumitru, Petrisor, Cristina, Tosa, Flaviu, Tranca, Sebastian, Copotoiu, Sanda Maria, Ungureanu, Liviu Lucian, Harsan, Cristian Remus, Papurica, Marius, Cernea, Daniela Denisa, Dragoescu, Nicoleta Alice, Aflori, Laura, Vaida, Carmen, Ciobotaru, Oana Roxana, Aignatoaie, Mariana, Carp, Cristina Paula, Cobzaru, Isabelle, Mardare, Oana, Purcarin, Bianca, Tutunaru, Valentin, Ionita, Victor, Arustei, Mirela, Codita, Anisoara, Busuioc, Mihai, Chilinciuc, Ion, Ciobanu, Cristina, Belciu, Ioana, Tincu, Eugen, Blaj, Mihaela, Grosu, Ramona-Mihaela, Sandu, Gigel, Bruma, Dana, Corneci, Dan, Dutu, Madalina, Krepil, Adriana, Copaciu, Elena, Dumitrascu, Clementina Oana, Jemna, Ramona, Mihaescu, Florentina, Petre, Raluca, Tudor, Cristina, Ursache, Elena, Kulikov, Alexander, Lubnin, Andrey, Grigoryev, Evgeny, Pugachev, Stanislav, Protsenko, Denis, Tolmasov, Alexander, Hussain, Ayyaz, Ilyina, Yana, Kirov, Mikhail, Roshchina, Anna, Iurin, Aleksandr, Ayyaz, Hussain, Chazova, Elena, Dunay, Artem, Karelov, Alexey, Khvedelidze, Irina, Voldaeva, Olga, Belskiy, Vladislav, Dzhamullaev, Parvin, Grishkowez, Elena, Kretov, Vladimir, Levin, Valeriy, Molkov, Aleksandr, Puzanov, Sergey, Samoilenko, Aleksandr, Tchekulaev, Aleksandr, Tulupova, Valentina, Utkin, Ivan, Allorto, Nikki Leigh, Bishop, David Gray, Builu, Pierre Monji, Cairns, Carel, Dasrath, Ashish, de Wet, Jacques, den Hoedt, Marielle, Grey, Ben, Hayes, Morgan Philip, Kusel, Belinda Senta, Shangase, Nomcebo, Wise, Robert, Cacala, Sharon, Farina, Zane, Govindasamy, Vishendran, Kruse, Carl-Heinz, Lee, Carolyn, Marais, Leonard, Naidoo, Thinagrin Dhasarthun, Rajah, Chantal, Rodseth, Reitze Nils, Ryan, Lisa, von Rhaden, Richard, Adam, Suwayba, Alphonsus, Christella, Ameer, Yusuf, Anderson, Frank, Basanth, Sujith, Bechan, Sudha, Bhula, Chettan, Biccard, Bruce M., Biyase, Thuli, Buccimazza, Ines, Cardosa, Jorge, Chen, James, Daya, Bhavika, Drummond, Leanne, Elabib, Ali, Goad, Ehab Helmy Abdel, Goga, Ismail E., Goga, Riaz, Harrichandparsad, R., Hodgson, Richard E., Jordaan, J., Kalafatis, Nicky, Kampik, Christian, Landers, A. T., Loots, Emil, Madansein, Rajhmum, Madaree, Anil, Madiba, Thandinkosi E., Manzini, Vukani T., Mbuyisa, Mbali, Moodley, Rajan, Msomi, Mduduzi, Mukama, Innocent, Naidoo, Desigan, Naidoo, Rubeshan, Naidu, Tesuven K., Ntloko, Sindiswa, Padayachee, Eneshia, Padayachee, Lucelle, Phaff, Martijn, Pillay, Bala, Pillay, Desigan, Pillay, Lutchmee, Ramnarain, Anupa, Ramphal, Suren R., Ryan, Paul, Saloojee, Ahmed, Sebitloane, Motshedisi, Sigcu, Noluyolo, Taylor, Jenna L., Torborg, Alexandra, Visser, Linda, Anderson, Philip, Conradie, Alae, de Swardt, Mathew, de Villiers, Martin, Eikman, Johan, Liebenberg, Riaan, Mouton, Johan, Paton, Abbey, van der Merwe, Louwrence, Wilscott-Davids, Candice, Barrett, Wendy Joan, Bester, Marlet, de Beer, Johan, Geldenhuys, Jacques, Gouws, Hanni, Potgieter, Jan-Hendrik, Strydom, Magdel, Turton, Edwin Wilberforce, Chetty, Rubendraj R., Chirkut, Subash, Cronje, Larissa, de Vasconcellos, Kim, Dube, Nokukhanya Z., Gama, N. Sibusiso, Green, Garyth M., Green-Thompson, Randolph, Kinoo, Suman Mewa, Kistnasami, Prenolin, Maharaj, Kapil, Moodley, Manogaran S., Mothae, Sibongile J., Naidoo, Ruvashni, Noorbhai, M. Aslam F., Rughubar, Vivesh, Reddy, Jenendhiran, Singh, Avesh, Skinner, David L., Smith, Murray J., Singh, Bhagwan, Misra, Ravi, Naidoo, Maheshwar, Ramdharee, Pireshin, Selibea, Yvonne, Sewpersad, Selina, Sham, Shailendra, Wessels, Joseph D., Africander, Cucu, Bejia, Tarek, Blakemore, Stephen P., Botes, Marisa, Bunwarie, Bimalshakth, Hernandez, Carlos B., Jeeraz, Mohammud A., Legutko, Dagmara A., Lopez, Acela G., De Meyer, Jenine N., Muzenda, Tanaka, Naidoo, Noel, Patel, Maryam, Pentela, Rao, Junge, Marina, Mansoor, Naj, Rademan, Lana, Scislowski, Pawel, Seedat, Ismail, van den Berg, Bianca, van der Merwe, Doreen, van Wyk, Steyn, Govender, Komalan, Naicker, Darshan, Ramjee, Rajesh, Saley, Mueen, Kuhn, Warren Paul, Matos-Puig, Roel, Moolla, Zaheer, Lisi, Alberto, Perez, Gisela, Valle Beltran, Anna, Lozano, Angels, Delgado Navarro, Carlos, Duca, Alejandro, Martinez Ernesto, Ernesto Pastor, Ferrando, Carlos, Fuentes, Isabel, Luisa Garcia-Perez, Maria, Gracia, Estefania, Izquierdo Palomares, Ana, Katime, Antonio, Minana, Amanda, Raul Incertis, Raul, Romero, Esther, Romero Garcia, Carolina Soledad, Rubio, Concepcion, Socorro Artiles, Tania, Soro, Marina, Valls, Paola, Alaman Laguarda, Gisela, Benavent, Pau, Chisbert Cuenca, Vicente, Cueva, Andreu, Lafuente, Matilde, Marques Parra, Asuncion, Romero Rodrigo, Alejandra, Sanchez-Morcillo, Silvia, Tormo, Sergi, Javier Redondo, Francisco, De Andres Ibanez, Jose Antonio, Gomez Diago, Lorena, Hernandez Cadiz, Maria Jose, Gil Manuel, Granell, Peris, Raquel, Saiz, Cristina, Tatay Vivo, Jose, Tebar Soto, Maria Teresa, Brunete, Tamara, Cancho, David, Delgado Garcia, David R., Zamudio, Diana, Garcia Del Valle, Santiago, Luz Serrano, M., Alonso, Eduardo, Anillo, Victor, Maseda, Emilio, Salgado, Patricia, Suarez, Luis, Suarez-de-la-Rica, Alejandro, Jose Villagran, Maria, Aldecoa, Cesar, Ignacio Alonso, Jose, Cabezuelo, Estefania, Garcia-Saiz, Irene, Lopez del Moral, Olga, Martin, Silvia, Perez Gonzalez, Alba, Tovar Doncel, M. Sherezade, Aguero Vera, Martin, Avila Sanchez, Francisco Jose, Castano, Beatriz, Castano Moreira, Beatriz, Flores Risco, Sahely, Paz Martin, Daniel, Perez Martin, Fernando, Poza, Paloma, Ruiz, Adela, Serna Martinez, Wilson Fabio, Vazquez Vicente, Barbara, Velaz Dominguez, Saul, Fernandez, Salvador, Munoz-Lopez, Alfonso, Jose Bernat, Maria, Mas, Arantxa, Planas, Kenneth, Jawad, Monir, Saeed, Yousif, Hedin, Annika, Levander, Helena, Chew, Michelle, Holmstrom, Sandra, Lonn, David, Zoerner, Frank, Akring, Irene, Widmark, Carl, Zettergren, Jan, Liljequist, Victor Aspelund, Nystrom, Lena, Odeberg-Wernerman, Suzanne, Oldner, Anders, Fagerlund, Malin Jonsson, Reje, Patrik, Lyckner, Sara, Sperber, Jesper, Adolfsson, Anne, Klarin, Bengt, Ogren, Katrin, Barras, Jean-Pierre, Buhrer, Thomas, Despotidis, Vasileios, Helmy, Naeder, Holliger, Stephan, Raptis, Dimitri Aristotle, Schmid, Roger, Meyer, Antoine, Jaquet, Yves, Kessler, Ulf, Muradbegovic, Mirza, Nahum, Solange R., Rotunno, Teresa, Schiltz, Boris, Voruz, Francois, Worreth, Marc, Christoforidis, Dimitri, Popeskou, Sotirios Georgios, Furrer, Markus, Prevost, Gian Andrea, Stocker, Andrea, Lang, Klaus, Breitenstein, Stefan, Ganter, Michael T., Geisen, Martin, Soll, Christopher, Korkmaz, Michelle, Lubach, Iris, Schmitz, Michael, Schwabedissen, Moritz Meyer zu, Moritz, Meyer zu Schwabedissen, Zingg, Urs, Hillermann, Thomas, Wildi, Stefan, Hofer, Christoph, Pinto, Bernardo Bollen, Walder, Bernhard, Hubner, Martin, Mariotti, Giustina, Slankamenac, Ksenija, Namuyuga, Mirioce, Kyomugisha, Edward, Kituuka, Olivia, Shikanda, Anne Wesonga, Kakembo, Nasser, Tom, Charles Otim, Antonina, Webombesa, Bua, Emmanuel, Ditai, James, Ssettabi, Eden Michael, Epodoi, Joseph, Kabagenyi, Fiona, Kirya, Fred, Dempsey, Ged, Seasman, Colette, Khan, Raja Basit Nawaz, Kurasz, Claire, Macgregor, Mark, Shawki, Burhan, Francis, Daren, Hariharan, Vimal, Chau, Simon, Ellis, Kate, Butt, Georgina, Chicken, Dennis-Wayne, Christmas, Natasha, Allen, Samantha, Daniel, Gayatri Daniel, Dempster, Angie, Kemp, Juliette, Matthews, Lewis, Mcglone, Philip, Tambellini, Joanne, Trodd, Dawn, Freitas, Katie, Garg, Atul, Gupta, Janesh Kumar, Karpate, Shilpaja, Kulkarni, Aditi, O'Hara, Chloe, Troko, Jtroko, Angus, Kirsty, Bradley, Jacqueline, Brennan, Emma, Brooks, Carolyn, Brown, Janette, Brown, Gemma, Finch, Amanda, Gratrix, Karen, Hesketh, Sue, Hill, Gillian, Jeffs, Carol, Morgan, Maureen, Pemberton, Chris, Slawson, Nicola, Spickett, Helen, Swarbrick, Gemma, Thomas, Megan, Van Duyvenvoorde, Greta, Brennan, Andrew, Briscoe, Richard, Cooper, Sarah, Lawton, Tom, Northey, Martin, Senaratne, Rashmi, Stanworth, Helen, Burrows, Lorna, Cain, Helen, Craven, Rachael, Davies, Keith, Jonas, Attila, Pachucki, Marcin, Walkden, Graham, Davies, Helen, Gudaca, Mariethel, Hobrok, Maria, Arawwawala, Dilshan, Fergey, Lauren, Gardiner, Matthew, Gunn, Jacqueline, Johnson, Lyndsay, Lofting, Amanda, Lyle, Amanda, Mc Neela, Fiona, Smolen, Susan, Topliffe, Joanne, Williams, Sarah, Bland, Martin, Balaji, Packianathaswamy, Kaura, Vikas, Lanka, Prasad, Naylor, Charde, Smith, Neil, Ahmed, Ahmed, Myatt, John, Shenoy, Ravikiran, Soon, Wai Cheong, Tan, Jessica, Karadia, Sunny, Self, James, Durant, Emma, Tripathi, Shiva, Bullock, Clare, Campbell, Debbie, Ghosh, Alison, Hughes, Thomas, Zsisku, Lajos, Bengeri, Sheshagiri, Cowton, Amanda, Khalid, Mohammed Shazad, Limb, James, McAdam, Colin, Porritt, Mandy, Rafi, M. Amir, Shekar, Priya, Adams, David, Harden, Catherine, Hollands, Heidi, King, Angela, March, Linda, Minto, Gary, Patrick, Abigail, Squire, Rosalyn, Waugh, Darren, Kumara, Paramesh, Simeson, Karen, Yarwood, Jamie, Browning, Julie, Hatton, Jonathan, Julian, Howes, Mitra, Atideb, Newton, Maria, Pernu, Pawan Kootelu, Wilson, Alison, Commey, Thelma, Foot, Helen, Glover, Lyn, Gupta, Ajay, Lancaster, Nicola, Levin, Jill, Mackenzie, Felicity, Mestanza, Claire, Nofal, Emma, Pout, Lauren, Varden, Rosanna, Wild, Jonathan, Jones, Stephanie, Moreton, Sarah, Pulletz, Mark, Davies, Charlotte, Martin, Matthew, Thomas, Sian, Burns, Karen, McArthur, Carol, Patel, Panna, Lau, Gary, Rich, Natalie, Davis, Fiona, Lyons, Rachel, Port, Beth, Prout, Rachel, Smith, Christopher, Adelaja, Yemi, Bennett, Victoria, Bidd, Heena, Dumitrescu, Alexandra, Murphy, Jacqui Fox, Keen, Abigail, Mguni, Nhlanhla, Ong, Cheng, Adams, George, Boshier, Piers, Brown, Richard, Butryn, Izabella, Chatterjee, Jayanta, Freethy, Alexander, Lockwood, Geoffrey, Tsakok, Maria, Tsiligiannis, Sophia, Peat, William, Stephenson, Lorraine, Bradburn, Mike, Pick, Sara, Cunha, Pedro, Olagbaiye, Olufemi, Tayeh, Salim, Packianathaswamy, Balaji, Abernethy, Caroline, Balasubramaniam, Madhu, Bennett, Rachael, Bolton, David, Martinson, Victoria, Bell, Stephanie, Heather, Blaylock, Kushakovsky, Vlad, Alcock, Liam, Alexander, Hazel, Anderson, Colette, Baker, Paul, Brookes, Morag, Cawthorn, Louise, Cirstea, Emanuel, Clarkson, Rachel, Colling, Kerry, Coulter, Ian, Das, Suparna, Haigh, Kathryn, Hamdan, Alhafidz, Hugill, Keith, Kottam, Lucksy, Lisseter, Emily, Mawdsley, Matthew, McGivern, Julie, Padala, Krishnaveni, Phelps, Victoria, kumar, Vineshykaa Ramesh, Stewart, Kirsten, Towse, Kayley, Tregonning, Julie, Vahedi, Ali, Walker, Alycon, Baines, Duncan, Bilolikar, Anjali, Chande, Shiv, Copley, Edward, Dunk, Nigel, Kulkarni, Raghavendra, Kumar, Pawan, Metodiev, Yavor, Ncomanzi, Dumisani, Raithatha, Bhavesh, Raymode, Parizade, Szafranski, Jan, Twohey, Linda, Watt, Philip, Weatherall, Lucie, Weatherill, J., Whitman, Zoe, Wighton, Elinor, Abayasinghe, Chamika, Chan, Alexander, Darwish, Sharif, Gill, James, Glasgow, Emma, Hadfield, Daniel, Harris, Clair, Hopkins, Phil, Kochhar, Arun, Kunst, Gudrun, Mellis, Clare, Pool, Andrew, Riozzi, Paul, Selman, Andrew, Smith, Emma-Jane, Vele, Liana, Gercek, Yuksel, Guy, Kramer, Holden, Douglas, Watson, Nicholas, Whysall, Karen, Andreou, Prematie, Hales, Dawn, Thompson, Jonathan, Bowrey, Sarah, McDonald, Shara, Gilmore, Jemma, Hills, Vicky, Kelly, Chan, Kelly, Sinead, Lloyd, Geraint, Abbott, Tom, Gall, Lewis, Torrance, Hew, Vivian, Mark, Berntsen, Emer, Nolan, Tracey, Turner, Angus, Vohra, Akbar, Brown, Andrew, Clark, Richard, Coughlan, Elaine, Daniel, Conway, Patvardhan, Chinmay, Pearson, Rachel, Predeep, Sheba, Saad, Hesham, Shanmugam, Mohanakrishnan, Varley, Simon, Wylie, Katharine, Cooper, Lucy, Makowski, Arystarch, Misztal, Beata, Moldovan, Eliza, Pegg, Claire, Donovan, Andrew, Foot, Jayne, Large, Simon, Claxton, Andrew, Netke, Bhagyashree, Armstrong, Richard, Calderwood, Claire, Kwok, Andy, Mohr, Otto, Oyeniyi, Peter, Patnaik, Lisa, Post, Benjamin, Ali, Sarah, Arshad, Homa, Baker, Gerard, Brenner, Laura, Brincat, Maximilian, Brunswicker, Annemarie, Cox, Hannah, Cozar, Octavian Ionut, Cheong, Edward, Durst, Alexander, Fengas, Lior, Flatt, Jim, Glister, Georgina, Narwani, Vishal, Photi, Evangelos, Rankin, Adeline, Rosbergen, Melissa, Tan, Mark, Beaton, Ceri, Horn, Rachel, Hunt, Jane, Rousseau, Guy, Stancombe, Lucia, Absar, Mohammed, Allsop, Joanne, Drinkwater, Zoe, Hodgkiss, Tracey, Smith, Kirsty, Brown, Jamie, Alexander-Sefre, Farhad, Campey, Lorraine, Dudgeon, Lucy, Hall, Kathryn, Hitchcock, Rachael, James, Lynne, Smith, Kate, Winstone, Ulrika, Ahmad, Norfaizan, Bauchmuller, Kris, Harrison, Jonathan, Jeffery, Holly, Miller, Duncan, Pinder, Angela, Pothuneedi, Sailaja, Rosser, Jonathan, Sanghera, Sumayer, Swift, Diane, Walker, Rachel, Bester, Delia, Cavanagh, Sarah, Cripps, Heather, Daniel, Harvey, Lynch, Julie, Paton, Alison, Pyke, Shirley, Scholefield, John, Whitworth, Helen, Bottrill, Fiona, Ramalingam, Ganesh, Webb, Stephen, Akerman, Nik, Antill, Philip, Bourner, Lynsey, Buckley, Sarah, Castle, Gail, Charles, Rob, Eggleston, Christopher, Foster, Rebecca, Gill, Satwant, Lindley, Kate, Lklouk, Mohamed, Lowery, Tracey, Martin, Oliver, Milne, David, O'Connor, Patrick, Ratcliffe, Andrew, Rose, Alastair, Smith, Annie, Varma, Sandeep, Ward, Jackie, Barcraft-Barnes, Helena, Camsooksai, Julie, Colvin, Carolyn, Reschreiter, Henrik, Tbaily, Lee, Venner, Nicola, Hamilton, Caroline, Kelly, Lewis, Toth-Tarsoly, Piroska, Dodsworth, Kerry, Foord, Denise, Gordon, Paul, Hawes, Elizabeth, Lamb, Nikki, Mouland, Johanna, Nightingale, Jeremy, Rose, Steve, Schrieber, Joe, Al 'Amri, Khalid, Aladin, Hafiz, Arshad, Mohammed Asif, Barraclough, James, Bentley, Conor, Bergin, Colin, Carrera, Ronald, Clarkson, Aisling, Collins, Michelle, Cooper, Lauren, Denham, Samuel, Griffiths, Ewen, Ip, Peter, Jeyanthan, Somasundaram, Joory, Kavita, Kaur, Satwant, Marriott, Paul, Mitchell, Natalie, Nagaiah, Sukumar, Nilsson, Annette, Parekh, Nilesh, Pope, Martin, Seager, Joseph, Serag, Hosam, Tameem, Alifia, Thomas, Anna, Thunder, Joanne, Torrance, Andrew, Vohra, Ravinder, whitehouse, Arlo, Wong, Tony, Blunt, Mark, Wong, Kate, Giles, Julian, Reed, Isabelle, Weller, Debbie, Bell, Gillian, Birch, Julie, Damant, Rose, Maiden, Jane, Mewies, Clare, Prince, Claire, Radford, Jane, Reynolds, Tim, Balain, Birender, Banerjee, Robin, Barnett, Andrew, Ben Burston, Davies, Kirsty, Edwards, Jayne, Evans, Chris, Ford, David, Gallacher, Pete, Hill, Simon, Jaffray, David, Karlakki, Sudheer, Kelly, Cormac, Kennedy, Julia, Kiely, Nigel, Lewthwaite, Simon, Marquis, Chris, Ockendon, Matthew, Phillips, Stephen, Pickard, Simon, Richardson, James, Roach, Richard, Smith, Tony, Spencer-Jones, Richard, Steele, Niall, Steen, Julie, Van Liefland, Marck, White, Steve, Faulds, Matthew, Harris, Meredyth, Kelly, Carrie, Nicol, Scott, Pearson, Sally Anne, Chukkambotla, Srikanth, Andrew, Alyson, Attrill, Elizabeth, Campbell, Graham, Datson, Amanda, Fouracres, Anna, Graterol, Juan, Graves, Lynne, Hong, Bosun, Ishimaru, Alexander, Karthikeyan, Arvind, King, Helen, Lawson, Tom, Lee, Gregory, Lyons, Saoirse, Hall, Andrew Macalister, Mathoulin, Sophie, Mcintyre, Eilidh, Mclaughlin, Danny, Mulcahy, Kathleen, Paddle, Jonathan, Ratcliffe, Anna, Robbins, James, Sung, Weilin, Tayo, Adeoluwa, Trembath, Lisa, Venugopal, Suneetha, Walker, Robert, Wigmore, Geoffrey, Boereboom, Catherine, Downes, Charlotte, Humphries, Ryan, Melbourne, Susan, Smith, Coral, Tou, Samson, Ullah, Shafa, Batchelor, Nick, Boxall, Leigh, Broomby, Rupert, Deen, Tariq, Hellewell, Alistair, Helliwell, Laurence, Hutchings, Melanie, Hutchins, David, Keenan, Samantha, Mackie, Donna, Potter, Alison, Smith, Frances, Stone, Lucy, Thorpe, Kevin, Wassall, Richard, Woodgate, Andrew, Baillie, Shelley, Campbell, Tara, James, Sarah, King, Chris, de Araujo, Daniela Marques, Martin, Daniel, Morkane, Clare, Neely, Julia, Rajendram, Rajkumar, Burton, Megan, James, Kathryn, Keevil, Edward, Minik, Orsolya, Morgan, Jenna, Musgrave, Anna, Rajanna, Harish, Roberts, Tracey, Szakmany, Tamas ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3632-8844, Adamson, Michael, Jumbe, Sandra, Kendall, Jennie, Muthuswamy, Mohan Babu, Anderson, Charlotte, Cruikshanks, Andrew, Wrench, Ian, Zeidan, Lisa, Ardern, Diane, Harris, Benjamin, Hellstrom, Johanna, Martin, Jane, Thomas, Richard, Varsani, Nimu, Brown, Caroline Wrey, Docherty, Philip, Gillies, Michael, McGregor, Euan, Usher, Helen, Craig, Jayne, Smith, Andrew, Ahmad, Tahania, Bodger, Phoebe, Creary, Thais, Everingham, Kirsty, Fowler, Alexander, Hewson, Russ, Ijuo, Eke, Januszewska, Marta, Jones, Timothy, Kantsedikas, Ilya, Lahiri, Sumitra, McLean, Aaron Lawson, Niebrzegowska, Edyta, Phull, Mandeep, Wang, Difei, Wickboldt, Nadine, Baldwin, Jacqueline, Doyle, Donna, Mcmullan, Sean, Oladapo, Michelle, Owen, Thomas, Williams, Alexandra, Daniel, Hull, Gregory, Peter, Husain, Tauqeer, Kirk-Bayley, Justin, Mathers, Edward, Montague, Laura, Harper, Mark, White, Stuart, Jack, James, Ridley, Carrie, Avis, Joanne, Cook, Tim, Dali-Kemmery, Lola, Kerslake, Ian, Lambourne, Victoria, Pearson, Annabel, Boyd, Christine, Callaghan, Mark, Lawson, Cathy, McCrossan, Roopa, Nesbitt, Vanessa, O'connor, Laura, Scott, Julia, Sinclair, Rhona, Farid, Nahla, Morgese, Ciro, Bhatia, Kailash, Karmarkar, Swati, Ahmed, Jamil, Branagan, Graham, Hutton, Monica, Swain, Andrew, Brookes, Jamie, Cornell, Jonathan, Dolan, Rachael, Hulme, Jonathan, van Vuuren, Amanda Jansen, Jowitt, Tom, Kalashetty, Gunasheela, Lloyd, Fran, Patel, Kiran, Sherwood, Nicholas, Brown, Lynne, Chandler, Ben, Deighton, Kerry, Emma, Temlett, Haunch, Kirsty, Cheeseman, Michelle, Dent, Kathy, Garg, Sanjeev, Gray, Carol, Hood, Marion, Jones, Dawn, Juj, Joanne, Rao, Roshan, Walker, Tara, Al Anizi, Mashel, Cheah, Clarissa, Cheing, Yushio, Coutinho, Francisco, Gondo, Prisca, Hadebe, Bernard, Hove, Mazvangu Onie, khader, Ahamed, Krishnachetty, Bobby, Rhodes, Karen, Sokhi, Jagdish, Baker, Katie-Anne, Bertram, Wendy, Looseley, Alex, Mouton, Ronelle, Hanna, George, Arnold, Glenn, Arya, Shobhit, Balfoussia, Danai, Baxter, Linden, Harris, James, Jones, Craig, Knaggs, Alison, Markar, Sheraz, Perera, Anisha, Scott, Alasdair, Shida, Asako, Sirha, Ravneet, Wright, Sally, Frost, Victoria, Gray, Catherine, Andrews, Emma, Arrandale, Lindsay, Barrett, Stephen, Cifra, Elna, Cooper, Mariese, Dragnea, Dragos, Elna, Cifra, Maclean, Jennifer, Meier, Sonja, Milliken, Donald, Munns, Christopher, Ratanshi, Nadir, Ramessur, Suneil, Salvana, Abegail, Watson, Anthony, Ali, Hani, Campbell, Gill, Critchley, Rebecca, Endersby, Simon, Hicks, Catherine, Liddle, Alison, Pass, Marc, Ritchie, Charlotte, Thomas, Charlotte, Too, Lingxi, Welsh, Sarah, Gill, Talvinder, Johnson, Joanne, Reed, Joanne, Davis, Edward, Papadopoullos, Sam, Attwood, Clare, Biffen, Andrew, Boulton, Kerenza, Gray, Sophie, Hay, David, Mills, Sarah, Montgomery, Jane, Riddell, Rory, Simpson, James, Bhardwaj, Neeraj, Paul, Elaine, Uwubamwen, Nosakhare, Alexander, Maini, Arrich, James, Arumugam, Swarna, Blackwood, Douglas, Boggiano, Victoria, Brown, Robyn, Chan, Yik Lam, Chatterjee, Devnandan, Chhabra, Ashok, Christian, Rachel, Costelloe, Hannah, Matthewman, Madeline Coxwell, Dalton, Emma, Darko, Julia, Davari, Maria, Dave, Tejal, Deacon, Matthew, Deepak, Shantal, Edmond, Holly, Ellis, Jessica, El-Sayed, Ahmed, Eneje, Philip, English, Rose, Ewe, Renee, Foers, William, Franklin, John, Gallego, Laura, Garrett, Emily, Goldberg, Olivia, Goss, Harry, Greaves, Rosanna, Harris, Rudy, Hennings, Charles, Jones, Eleanor, Kamali, Nelson, Kokkinos, Naomi, Lewis, Carys, Lignos, Leda, Malgapo, Evaleen Victoria, Malik, Rizwana, Milne, Andrew, Mulligan, John-Patrick, Nicklin, Philippa, Palipane, Natasha, Parsons, Thomas, Piper, Rebecca, Prakash, Rohan, Ramesh, Byron, Rasip, Sarah, Reading, Jacob, Rela, Mariam, Reyes, Anna, Stephens, Robert, Rooms, Martin, Shah, Karishma, Simons, Henry, Solanki, Shalil, Spowart, Emma, Stevens, Amy, Thomas, Christopher, Waggett, Helena, Yassaee, Arrash, Kennedy, Anthony, Scott, Sara, Somanath, Sameer, Berg, Andrew, Hernandez, Miguel, Nanda, Rajesh, Tank, Ghanshyambhai, Wilson, Natalie, Wilson, Debbie, Al-Soudaine, Yassr, Baldwin, Matthew, Cornish, Julie, Davies, Zoe, Davies, Leigh, Edwards, Marc, Frewer, Natasha, Gallard, Sian, Glasbey, James, Harries, Rhiannon, Hopkins, Luke, Kim, Taeyang, Koompirochana, Vilavan, Lawson, Simon, Lewis, Megan, Makzal, Zaid, Scourfield, Sarah, Ahmad, Yousra, Bates, Sarah, Blackwell, Clare, Bryant, Helen, Collins, Hannah, Coulter, Suzanne, Cruickshank, Ross, Daniel, Sonya, Daubeny, Thomas, Edwards, Mark, Golder, Kim, Hawkins, Lesley, Helen, Bryant, Hinxman, Honor, Levett, Denny, Salmon, Karen, Seaward, Leanne, Skinner, Ben, Tyrell, Bryony, Wadams, Beverley, Walsgrove, Joseph, Dickson, Jane, Constantin, Kathryn, Karen, Markwell, O'Brien, Peter, O'Donohoe, Lynn, Payne, Hannah, Sundayi, Saul, Walker, Elaine, Brooke, Jenny, Cardy, Jon, Humphreys, Sally, Kessack, Laura, Kubitzek, Christiane, Kumar, Suhas, Cotterill, Donna, Hodzovic, Emil, Hosdurga, Gurunath, Miles, Edward, Saunders, Glenn, Campbell, Marta, Chan, Peter, Jemmett, Kim, Raj, Ashok, Naik, Aditi, Oshowo, Ayo, Ramamoorthy, Rajarajan, Shah, Nimesh, Sylvan, Axel, Blyth, Katharine, Burtenshaw, Andrew, Freeman, David, Johnson, Emily, Lo, Philip, Martin, Terry, Plunkett, Emma, Wollaston, Julie, Allison, Joanna, Carroll, Christine, Craw, Nicholas, Craw, Sarah, Pitt-Kerby, Tressy, Rowland-Axe, Rebecca, Spurdle, Katie, McDonald, Andrew, Simon, Davies, Sinha, Vivek, Smith, Thomas, Banner-Goodspeed, Valerie, Boone, Myles, Campbell, Kathleen, Lu, Fengxin, Scannell, Joseph, Sobol, Julia, Balajonda, Naraida, Clemmons, Karen, Conde, Carlos, Elgasim, Magdi, Funk, Bonita, Hall, Roger, Hopkins, Thomas, Olaleye, Omowunmi, Omer, Omer, Pender, Michelle, Porto, Angelo, Stevens, Alice, Waweru, Peter, Yeh, Erlinda, Bodansky, Daniella, Evans, Adam, Kleopoulos, Steven, Maril, Robert, Mathney, Edward, Sanchez, Angela, Tinuoye, Elizabeth, Bateman, Brian, Eng, Kristen, Jiang, Ning, Ladha, Karim, Needleman, Joseph, Chen, Lee-lynn, Lane, Rondall, Robinowitz, David, Ghushe, Neil, Irshad, Mariam, O'Connor, John, Patel, Samir, Takemoto, Steven, Wallace, Art, Mazzeffi, Michael, Rock, Peter, Wallace, Karin, Zhu, Xiaomao, Chua, Pandora, Fleisher, Lee, Mattera, Matthew, Sharar, Rebecca, Thilen, Stephan, Treggiari, Miriam, Morgan, Angela, Sofjan, Iwan, Subramaniam, Kathirvel, Avidan, Michael, Maybrier, Hannah, Muench, Maxwell and Wildes, Troy 2017. Use of failure-to-rescue to identify international variation in postoperative care in low-, middle- and high-income countries: a 7-day cohort study of elective surgery. British Journal of Anaesthesia 119 (2) , pp. 258-266. 10.1093/bja/aex185
file

Papadopoulos, Dimitrios 2011. The imaginary of plasticity: Neural embodiment, epigenetics and ecomorphs. The Sociological Review 59 (3) , pp. 432-456. 10.1111/j.1467-954X.2011.02025.x

Papadopoulos, Dimitrios 2011. Alter-ontologies: Towards a constituent politics in technoscience. Social Studies of Science 41 (2) , pp. 177-201. 10.1177/0306312710385853

Papadopoulos, Dimitrios 2010. Insurgent posthumanism. Ephemera: Theory & Politics in Organization 10 (2) , pp. 134-151.

Papadopoulos, Dimitrios 2010. L. S. Wygotski: Werk und Rezeption. International Cultural-Historical Human Sciences, vol. 33. Berlin: Lehmanns.

Papadopoulos, Dimitrios 2010. Activist materialism. Deleuze Studies 4 , pp. 64-83. 10.3366/dls.2010.0206
file

Papadopoulos, Dimitrios 2009. Klaus Holzkamp's critical social science. Theory & Psychology 19 (2) , pp. 161-166. 10.1177/0959354309103537

Papadopoulos, Dimitrios and Tsianos, Vassillis 2009. L’autonomia delle migrazioni. Mondi Migranti: Rivista di Studi e Ricerche Sulle Migrazioni Internazionali (2) , pp. 83-96. 10.3280/MM2009-002006

Papadopoulos, Dimitrios and Tsianos, Vassilis 2008. The autonomy of migration: The animals of undocumented mobility. [Project Report]. Translate. Available at: http://translate.eipcp.net/strands/alltexts

Papadopoulos, Dimitrios 2008. In the ruins of representation: Identity, individuality, subjectification. British Journal of Social Psychology 47 (1) , pp. 139-165. 10.1348/014466607X187037

Papadopoulos, Dimitrios and Sharma, Sanjay 2008. Editorial: Race/Matter – materialism and the politics of racialization. Darkmatter Journal 2 , p. 82.
file

Papadopoulos, Dimitrios, Stephenson, N. and Tsianos, V. 2008. Escape routes: control and subversion in the 21st century. London: Pluto Press.

Papadopoulos, Dimitrios and Tsianos, V. 2007. How to do Sovereignty without People? The Subjectless Condition of Postliberal Power. Boundary 2 34 (1) , pp. 135-172. 10.1215/01903659-2006-030

Papadopoulos, Dimitrios 2006. World 2: On the Significance and Impossibility of Articulation. Culture, Theory and Critique 47 (2) , pp. 165-179. 10.1080/14735780600961627

Papadopoulos, Dimitrios and Stephenson, N. 2006. Analysing everyday experience: Social research and political change. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Papadopoulos, Dimitrios 2003. The Ordinary Superstition of Subjectivity, Liberalism and Technostructural Violence. Theory & Psychology 13 (1) , pp. 73-93. 10.1177/0959354303013001763

This list was generated on Sun Mar 3 11:08:52 2024 GMT.