Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Number of items: 30.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2024. "Un o fethiannau godidocaf" puryddiaeth ieithyddol? Dadansoddiad o batrymau geirfaol Cymraeg y Wladfa heddiw mewn cyd-destun hanesyddol. Gwerddon (Rhifyn arbennig: Deongliadau newydd o'r Wladfa Gymreig) (36) , pp. 87-117.
Item availability restricted.
file

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2024. Rhagair y Golygydd Gwadd. Gwerddon (Rhifyn arbennig: Deongliadau newydd o'r Wladfa Gymreig) (36) , v-ix.
Item availability restricted.
file

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2023. Casglu Elfennau o'r Tafodieithoedd Cymraeg Heddiw: Sut y gallwch chi ddechrau ar waith maes. Naylor, Angharad, Roberts, Llion. and Foster Evans, Dylan, eds. Beth yw'r Gymraeg?, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, pp. 89-94.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2022. Hunanieithoedd Cymru heddiw. O'r Pedwar Gwynt 18 , pp. 9-12.
file

Uhl, Kara Gebhart and Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2022. Audio recordings of the Welsh words in ‘Cadi & the Cursed Oak’. [Online]. Lost Art Press. Available at: https://blog.lostartpress.com/2022/03/27/audio-rec...

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2022. Adolygiad o: AmrywIAITH: Blas ar Dafodieithoedd Cymru (2020) gan Guto Rhys [Book Review]. Journal of Celtic Linguistics (23) , pp. 193-200.
file

Beltrachini, Leandro ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4602-1416, Cercignani, Mara ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4550-2456, Morris, Jonathan ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3463-5277, Rees, Iwan ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839, Papageorgiou, Andreas and Simpson, Ivor 2022. Gwylia dy dafod / Watch your Welsh. [Online]. Prifysgol Caerdydd / Cardiff University. Available at: https://gwyliadydafod.org/cy/index.html

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2021. Hispanicization in the Welsh settlement of Chubut Province, Argentina: some current linguistic developments. Perez, Danae and Sippola, Eeva, eds. Postcolonial Language Varieties in the Americas, Koloniale und Postkoloniale Linguistik / Colonial and Postcolonial Linguistics (KPL/CPL), vol. 18. Berlin: De Gruyter, pp. 239-269.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2021. The Welsh in diaspora: Patagonia. Morgan, W. J., Bowie, Fiona and O'Connell, John, eds. Social Anthropologies of the Welsh: Past and Present, The Royal Anthropological Institute's Country Series (Series Editor: Dr David Shankland), Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, pp. 123-144.

Morris, Jonathan ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3463-5277, Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 and Prys, Myfyr 2020. Amrywio. Cooper, Sarah and Arman, Laura, eds. Cyflwyniad i Ieithyddiaeth, Caerfyrddin: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, pp. 139-180.

Rees, Iwan Wyn. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2019. Casglu'r tafodieithoedd Cymraeg heddiw... ond at ba ddiben? Y Casglwr (125) , pp. 10-11.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 and Morris, Jonathan ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3463-5277 2018. Astudiaeth o ganfyddiadau tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr yr iaith. Gwerddon 27 , pp. 39-66.
file

Rees, Iwan Wyn. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2018. Dilysu tafodieithoedd cyfredol yw’r flaenoriaeth. Y Dinesydd (426) , pp. 12-13.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2018. Length and quality in Welsh mid vowels: new evidence from Mid Wales. Journal of Celtic Linguistics 19 (1) , pp. 157-208. 10.16922/jcl.19.6
file

Rees, Iwan Wyn. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2017. Modern Welsh: A Comprehensive Grammar (3rd edition; 2016) by Gareth King. [Book Review]. The Journal of Celtic Linguistics 18 , pp. 234-240. 10.16922/jcl.18.8
file

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2017. Cyflwyno Tafodieithoedd Cymraeg y Wladfa. [Online]. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Available at: https://llyfrgell.porth.ac.uk/Default.aspx?catid=5...

Rees, Iwan Wyn. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2016. 'Dim Sôn am Dduw na Dyn': Ar Drywydd yr 'U Ogleddol' yng Nghanolbarth Cymru. (“No Mention of a Duw or a Dyn”: Investigating the ‘Northern U’ vowel in mid-Wales). Gwerddon (22) , pp. 47-74.
file

Rees, Iwan Wyn. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2016. Tafodiaith. [Online]. Esboniadur y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Available at: https://wici.porth.ac.uk/index.php/Tafodiaith

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2015. Phonological variation in Mid-Wales. Studia Celtica 49 (1) , pp. 149-174.
file

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2015. Cyflwyno Tafodieithoedd y Gymraeg: Canllawiau i Actorion a Sgriptwyr. [Online]. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Available at: https://llyfrgell.porth.ac.uk/Default.aspx?catid=4...

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2015. Ffordd iawn o siarad Cymraeg? [Online]. BBC Cymru. Available at: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/34325522

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2013. Adolygiad o John Morris Jones gan Allan James. Y Traethodydd. CLXVII (707) , pp. 273-276.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2013. Adolygiad o Ambell Air ac Ati gan Tegwyn Jones. Barn (609) , pp. 48-49.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2013. Adolygiad o Rhint y Gelaets a’r Grug: Tafodiaith Sir Benfro gan Wyn Owens. Barn (609) , pp. 48-49.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2013. Chwedl. Taliesin (149) , pp. 84-85.

Rees, Iwan ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2013. Astudiaeth o amrywiadau ffonolegol mewn dwy ardal yng nghanolbarth Cymru. PhD Thesis, Prifysgol Aberystwyth.
file

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2012. Gwreiddiau’r Gymraeg. Tu Chwith (36) , pp. 89-102.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2011. "Labordy gwag" y Gymraeg: Beth yw’r dyfodol? Barn 582 (3) , pp. 78-79.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2011. Tafodieitha. Llafar Gwlad (112) , pp. 22-23.

Rees, Iwan Wyn ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-3839 2010. Adolygiad o Y Proffwyd a’i Ddwy Jesebel gan Gareth Miles. Y Traethodydd (165) , pp. 183-186.

This list was generated on Tue Feb 27 08:58:43 2024 GMT.