Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Number of items: 73.

Bains, William, Seager, Sara, Clements, David L., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Rimmer, Paul B. and Petkowski, Janusz J. 2024. Source of phosphine on Venus—An unsolved problem. Frontiers in Astronomy and Space Sciences 11 , 1372057. 10.3389/fspas.2024.1372057
file

Wang, Jia-Wei, Koch, Patrick M., Clarke, Seamus D. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9751-4603, Fuller, Gary, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Tang, Ya-Wen, Yen, Hsi-Wei, Lai, Shih-Ping, Ohashi, Nagayoshi, Arzoumanian, Doris, Johnstone, Doug, Furuya, Ray, Inutsuka, Shu-ichiro, Lee, Chang Won, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Le Gouellec, Valentin J. M., Liu, Hong-Li, Fanciullo, Lapo, Hwang, Jihye, Pattle, Kate, Poidevin, Frédérick, Tahani, Mehrnoosh, Onaka, Takashi, Rawlings, Mark G., Chung, Eun Jung, Liu, Junhao, Lyo, A-Ran, Priestley, Felix, Hoang, Thiem, Tamura, Motohide, Berry, David, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Kwon, Woojin, Chen, Mike, Eswaraiah, Chakali, Soam, Archana, Hasegawa, Tetsuo, Qiu, Keping, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Zhiwei, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Choi, Youngwoo, Chrysostomou, Antonio, Dai, Sophia, Di Francesco, James, Diep​, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Khan, Zacariyya, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Shinyoung, Kim, Jongsoo, Kim, Hyosung, Kim, Gwanjeong, Kirchschlager, Florian, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chin-Fei, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Li, Guangxing, Li, Di, Lin, Sheng-Jun, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Sharma, Ekta, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Xindi, Thuong, Hoang Duc, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2024. Filamentary network and magnetic field structures revealed with BISTRO in the high-mass star-forming region NGC 2264: Global properties and local magnetogravitational configurations. Astrophysical Journal 962 (2) , 136. 10.3847/1538-4357/ad165b
file

Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Petkowski, Janusz J., Richards, Anita M. S., Sousa‐Silva, Clara, Seager, Sara and Clements, David L. 2023. Comment on “Phosphine in the Venusian Atmosphere: A strict upper limit from SOFIA GREAT observations” by Cordiner et al. Geophysical Research Letters 50 (23) , e2023GL103539. 10.1029/2023gl103539
file

Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X 2023. When were the First Exocontinents? Research Notes of the American Astronomical Society (RNAAS) 7 , 195. 10.3847/2515-5172/acf91a

Karoly, Janik, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Pattle, Kate, Berry, David, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kirk, Jason, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Debattista, Victor, Di Francesco, James, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Furuya, Ray, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hoang, Thiem, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Shinyoung, Kim, Gwanjeong, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Hyosung, Kirchschlager, Florian, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chang Won, Lee, Hyeseung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Junhao, Longmore, Steven, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Sharma, Ekta, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Le Gouellec, Valentin J. M., Poidevin, Frédérick, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2023. The JCMT BISTRO Survey: Studying the Complex Magnetic Field of L43. Astrophysical Journal 952 (1) , 29. 10.3847/1538-4357/acd6f2
file

Ward-Thompson, Derek, Karoly, Janik, Pattle, Kate, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kirk, Jason, Berry, David, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Debattista, Victor, Di Francesco, James, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Furuya, Ray, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Hoang, Thiem, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Shinyoung, Kim, Gwanjeong, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Hyosung, Kirchschlager, Florian, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chang Won, Lee, Hyeseung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Junhao, Longmore, Steven, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Le Gouellec, Valentin J. M., Poidevin, Frédérick, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2023. First BISTRO observations of the dark cloud Taurus L1495A-B10: the role of the magnetic field in the earliest stages of low-mass star formation. Astrophysical Journal 946 (2) 10.3847/1538-4357/acbea4
file

Tahani, Mehrnoosh, Bastien, Pierre, Furuya, Ray S., Pattle, Kate, Johnstone, Doug, Arzoumanian, Doris, Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Inutsuka, Shu-ichiro, Coudé, Simon, Fissel, Laura, Chen, Michael Chun-Yuan, Poidevin, Frédérick, Sadavoy, Sarah, Friesen, Rachel, Koch, Patrick M., Di Francesco, James, Moriarty-Schieven, Gerald H., Chen, Zhiwei, Chung, Eun Jung, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Gledhill, Tim, Le Gouellec, Valentin J. M., Hoang, Thiem, Hwang, Jihye, Kang, Ji-hyun, Kim, Kyoung Hee, Kirchschlager, Florian, Kwon, Woojin, Lee, Chang Won, Liu, Hong-Li, Onaka, Takashi, Rawlings, Mark G., Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kwon, Jungmi, Hoang, Thuong D., Redman, Matt, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Houde, Martin, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, de Looze, Ilse, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2023. JCMT BISTRO Observations: magnetic field morphology of bubbles associated with NGC 6334. Astrophysical Journal 944 (2) , 139. 10.3847/1538-4357/acac81
file

Ching, Tao-Chung, Qiu, Keping, Li, Di, Ren, Zhiyuan, Lai, Shih-Ping, Berry, David, Pattle, Kate, Furuya, Ray, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Johnstone, Doug, Koch, Patrick M., Lee, Chang Won, Hoang, Thiem, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Eswaraiah, Chakali, Wang, Jia-Wei, Kim, Kyoung Hee, Hwang, Jihye, Soam, Archana, Lyo, A-Ran, Liu, Junhao, Le Gouellec, Valentin J. M., Arzoumanian, Doris, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Francesco, James Di, Poidevin, Frédérick, Liu, Tie, Coudé, Simon, Tahani, Mehrnoosh, Liu, Hong-Li, Onaka, Takashi, Li, Dalei, Tamura, Motohide, Chen, Zhiwei, Tang, Xindi, Kirchschlager, Florian, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Mike, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Youngwoo, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Y. Sophia, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Hyosung, Kim, Kee-Tae, Kim, Gwanjeong, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chin-Fei, Lee, Yong-Hee, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2022. The JCMT BISTRO-2 survey: magnetic fields of the massive DR21 filament. Astrophysical Journal 941 , 122. 10.3847/1538-4357/ac9dfb
file

Hwang, Jihye, Kim, Jongsoo, Pattle, Kate, Lee, Chang Won, Koch, Patrick M., Johnstone, Doug, Tomisaka, Kohji, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Furuya, Ray S., Kang, Ji-hyun, Lyo, A-Ran, Chung, Eun Jung, Arzoumanian, Doris, Park, Geumsook, Kwon, Woojin, Kim, Shinyoung, Tamura, Motohide, Kwon, Jungmi, Soam, Archana, Han, Ilseung, Hoang, Thiem, Kim, Kyoung Hee, Onaka, Takashi, Eswaraiah, Chakali, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Liu, Hong-Li, Tang, Xindi, Chen, Wen Ping, Matsumura, Masafumi, Hoang, Thuong Duc, Chen, Zhiwei, Le Gouellec, Valentin J. M., Kirchschlager, Florian, Poidevin, Frédérick, Bastien, Pierre, Qiu, Keping, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Byun, Do-Young, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Kim, Hyosung, Kim, Kee-Tae, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Kim, Mi-Ryang, Yoo, Hyunju, Yun, Hyeong-Sik, Chen, Mike, Francesco, James Di, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Houde, Martin, Lacaille, Kevin, Matthews, Brenda, Sadavoy, Sarah, Moriarty-Schieven, Gerald, Tahani, Mehrnoosh, Ching, Tao-Chung, Dai, Y. Sophia, Duan, Yan, Gu, Qilao, Law, Chi-Yan, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Liu, Tie, Lu, Xing, Qian, Lei, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Berry, David, Friberg, Per, Graves, Sarah, Liu, Junhao, Mairs, Steve, Parsons, Harriet, Rawlings, Mark, Doi, Yasuo, Hayashi, Saeko, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kim, Gwanjeong, Kobayashi, Masato I. N., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Pyo, Tae-Soo, Saito, Hiro, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tsukamoto, Yusuke, Zenko, Tetsuya, Chen, Huei-Ru Vivien, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Kemper, Francisca, Lee, Chin-Fei, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Ohashi, Nagayoshi, Rao, Ramprasad, Tang, Ya-Wen, Wang, Jia-Wei, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Bourke, Tyler L., Chrysostomou, Antonio, Debattista, Victor, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatchell, Jennifer, Karoly, Janik, Kirk, Jason, Könyves, Vera, Longmore, Steven, van Loo, Sven, Looze, Ilse de, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Viti, Serena, Diep, Pham Ngoc, Ngoc, Nguyen Bich, Tram, Le Ngoc, André, Philippe, Coudé, Simon, Dowell, C. Darren, Friesen, Rachel and Robitaille, Jean-Franćois 2022. The JCMT BISTRO Survey: a spiral magnetic field in a hub-filament structure, Monoceros R2. Astrophysical Journal 941 (1) , 51. 10.3847/1538-4357/ac99e0
file

Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Mason, Brian 2022. Single-dish 1-cm-band radio photometry of protoplanetary discs: few centimetre-sized dust grains? Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 513 (3) , 3180–3190. 10.1093/mnras/stac856
file

Bains, William, Petkowski, Janusz J., Seager, Sara, Ranjan, Sukrit, Sousa-Silva, Clara, Rimmer, Paul B., Zhan, Zhuchang, Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Richards, Anita M. S. 2022. Venusian phosphine: a 'wow!' signal in chemistry? Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 197 (5-6) , pp. 438-443. 10.1080/10426507.2021.1998051
file

Scicluna, P., Kemper, F., McDonald, I., Srinivasan, S., Trejo, A., Wallstom, S. H. J., Wouterloot, J. G. A., Cami, J., Greaves, J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, He, Jinhua, Hoai, D. T., Kim, Hyosun, Jones, O. C., Shinnaga, H., Clark, C. J. R., Dharmawardena, T., Holland, W., Imai, H., van Loom, J Th., Menten, K. M., Wesson, R., Chawner, H., Feng, S., Goldman, S., Liu, F. C., MacIsaac, H., Tang, J., Zeegers, S., Amada, K., Antoniou, V., Bemis, A., Boyer, M. L., Chapman, S., Chen, X., Cho, S. -H., Cui, L., Dell'Agli, F., Friberg, P., Fukaya, S., Gomez, H. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Gong, Y., Hadjara, M., Haswell, C., Hirano, N., Hony, S., Izumiura, H., Jeste, M., Jiang, X., Kaminski, T., Keaveney, N., Kim, J., Kraemer, K.E., Kuan, Y. - J., Lagadec, E., Lee, C. F., Li, D., Liu, T., de Looze, I., Lykou, F., Maraston, C., Marshall, J. P., Matsuura, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5529-5593, Min, C., Otsuka, M., Oyadomari, M., Parsons, H., Patel, N. A., Peeters, E., Pham, T. A., Qui, J., Randall, S., Rau, G., Redman, M. P., Richards, A. M. S., Serjeant, S., Shi, C., Sloan, G. C., Smith, M. W. L. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Toala, J.A., Uttenthaler, S., Ventura, P., Wang, B., Yamamura, I., Yang, T., Yun, Y., Zhang, F., Zhang, Y., Zhao, G., Zhu, M. and Zijlstra, A. A. 2022. The nearby evolved stars survey II: constructing a volume-limited sample and first results from the James Clerk Maxwell telescope. Monthly Notice of the Royal Astronomical Society 512 (1) , pp. 1091-1110. 10.1093/mnras/stab2860
file

Greaves, Jane S ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Rimmer, Paul B, Richards, Anita M S, Petkowski, Janusz J, Bains, William, Ranjan, Sukrit, Seager, Sara, Clements, David L, Silva, Clara Sousa and Fraser, Helen J 2022. Low levels of sulphur dioxide contamination of Venusian phosphine spectra. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 514 (2) , pp. 2994-3001. 10.1093/mnras/stac1438
file

Kwon, Woojin, Pattle, Kate, Sadavoy, Sarah, Hull, Charles L. H., Johnstone, Doug, Ward-Thompson, Derek, Francesco, James Di, Koch, Patrick M., Furuya, Ray, Doi, Yasuo, Le Gouellec, Valentin J. M., Hwang, Jihye, Lyo, A-Ran, Soam, Archana, Tang, Xindi, Hoang, Thiem, Kirchschlager, Florian, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Kim, Kyoung Hee, Onaka, Takashi, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Lee, Chang Won, Tamura, Motohide, Bastien, Pierre, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Berry, David, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Wen Ping, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Coudé, Simon, Dai, Sophia, Diep, Pham Ngoc, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Kee-Tae, Kim, Gwanjeong, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Jongsoo, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Tie, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Looze, Ilse de, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and Loo, Sven van 2022. B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic fields in the filamentary structures of Serpens Main. Astrophysical Journal 926 (2) , 163. 10.3847/1538-4357/ac4bbe
file

Bains, William, Shorttle, Oliver, Ranjan, Sukrit, Rimmer, Paul B., Petkowski, Janusz J., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Seager, Sara 2022. Only extraordinary volcanism can explain the presence of parts per billion phosphine on Venus. Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (7) , e2121702119. 10.1073/pnas.2121702119
file

Lyo, A-Ran, Kim, Jongsoo, Sadavoy, Sarah, Johnstone, Doug, Berry, David, Pattle, Kate, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Onaka, Takashi, Di Francesco, James, Kang, Ji-Hyun, Furuya, Ray, Hull, Charles L. H., Tamura, Motohide, Koch, Patrick M., Ward-Thompson, Derek, Hasegawa, Tetsuo, Hoang, Thiem, Arzoumanian, Doris, Won Lee, Chang, Lee, Chin-Fei, Byun, Do-Young, Kirchschlager, Florian, Doi, Yasuo, Kim, Kee-Tae, Hwang, Jihye, Diep, Pham Ngoc, Fanciullo, Lapo, Lee, Sang-Sung, Park, Geumsook, Yoo, Hyunju, Chung, Eun Jung, Whitworth, Anthony, Mairs, Steve, Soam, Archana, Liu, Tie, Tang, Xindi, Coudé, Simon, André, Philippe, Bourke, Tyler L., Vivien Chen, Huei-Ru, Chen, Zhiwei, Ping Chen, Wen, Chen, Mike, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Dai, Sophia, Dowell, C. Darren, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eden, David, Eswaraiah, Chakali, Eyres, Stewart, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jannifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Kyoung Hee, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Könyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Lai, Shih-Ping, Law, Chi-Yan, Lee, Jeong-Eun, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-Bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Bich Ngoc, Nguyen, Ohashi, Nagayoshi, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-soo, Qian, Lei, Qiu, Keping, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Jia-Wei, Wang, Hongchi, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, Dowell, C. Darren, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. The JCMT BISTRO survey: an 850/450 μm polarization study of NGC 2071IR in Orion B. Astrophysical Journal 918 (2) , 85. 10.3847/1538-4357/ac0ce9
file

Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Richards, Anita M. S., Bains, William, Rimmer, Paul B., Sagawa, Hideo, Clements, David L., Seager, Sara, Petkowski, Janusz J., Sousa-Silva, Clara, Ranjan, Sukrit, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Fraser, Helen J., Cartwright, Annabel, Mueller-Wodarg, Ingo, Zhan, Zhuchang, Friberg, Per, Coulson, Iain, Lee, E'lisa and Hoge, Jim 2021. Phosphine gas in the cloud decks of Venus. Nature Astronomy 5 , pp. 655-664. 10.1038/s41550-020-1174-4
file

Pattle, Kate, Gear, Walter, Redman, Matt, Smith, Matthew W. L. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970 and Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X 2021. Submillimetre observations of the two-component magnetic field in M82. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505 (1) , pp. 684-688. 10.1093/mnras/stab1300
file

Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Coudé, Simon, Hull, Charles L. H., Arzoumanian, Doris, Bastien, Pierre, Chen, Michael Chun-Yuan, Di Francesco, James, Friesen, Rachel, Houde, Martin, Inutsuka, Shu-ichiro, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Onaka, Takashi, Sadavoy, Sarah, Shimajiri, Yoshito, Tahani, Mehrnoosh, Tomisaka, Kohji, Eswaraiah, Chakali, Koch, Patrick M., Pattle, Kate, Lee, Chang Won, Tamura, Motohide, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Looze, Ilse de, Lyo, A-Ran, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2021. Erratum: The JCMT BISTRO survey: magnetic fields associated with a network of filaments in NGC 1333 (2020, ApJ, 899, 28). Astrophysical Journal 911 (1) , p. 72. 10.3847/1538-4357/abf2b3

Arzoumanian, D., Furuya, R. S., Hasegawa, T., Tahani, M., Sadavoy, S., Hull, C. L. H., Johnstone, D., Koch, P. M., Inutsuka, S., Doi, Y., Hoang, T., Onaka, T., Iwasaki, K., Shimajiri, Y., Inoue, T., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, André, P., Bastien, P., Berry, D., Chen, H.-R. V., Di Francesco, J., Eswaraiah, C., Fanciullo, L., Fissel, L. M., Hwang, J., Kang, J.-h., Kim, G., Kim, K.-T., Kirchschlager, F., Kwon, W., Lee, C. W., Liu, H.-L., Lyo, A.-R., Pattle, K., Soam, A., Tang, X., Whitworth, A. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Ching, T.-C., Coudé, S., Wang, J.-W., Ward-Thompson, D., Lai, S.-P., Qiu, K., Bourke, T. L., Byun, D.-Y., Chen, M., Chen, Z., Chen, W. P., Cho, J., Choi, Y., Choi, M., Chrysostomou, A., Chung, E. J., Dai, S., Diep, P. N., Duan, H.-Y., Duan, Y., Eden, D., Fiege, J., Franzmann, E., Friberg, P., Fuller, G., Gledhill, T., Graves, S., Greaves, J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Q., Han, I., Hatchell, J., Hayashi, S., Houde, M., Jeong, I.-G., Kang, M., Kang, S.-j., Kataoka, A., Kawabata, K., Kemper, F., Kim, M.-R., Kim, K. H., Kim, J., Kim, S., Kirk, J., Kobayashi, M. I. N., Könyves, V., Kusune, T., Kwon, J., Lacaille, K., Law, C.-Y., Lee, C.-F., Lee, Y.-H., Lee, S.-S., Lee, H., Lee, J.-E., Li, H.-b., Li, D., Li, D. L., Liu, J., Liu, T., Liu, S.-Y., Lu, X., Mairs, S., Matsumura, M., Matthews, B., Moriarty-Schieven, G., Nagata, T., Nakamura, F., Nakanishi, H., Ngoc, N. B., Ohashi, N., Park, G., Parsons, H., Pyo, T.-S., Qian, L., Rao, R., Rawlings, J., Rawlings, M., Retter, B., Richer, J., Rigby, A., Saito, H., Savini, G., Scaife, A., Seta, M., Shinnaga, H., Tamura, M., Tang, Y.-W., Tomisaka, K., Tram, L. N., Tsukamoto, Y., Viti, S., Wang, H., Xie, J., Yen, H.-W., Yoo, H., Yuan, J., Yun, H.-S., Zenko, T., Zhang, G., Zhang, C.-P., Zhang, Y., Zhou, J., Zhu, L., de Looze, I., Dowell, C. D., Eyres, S., Falle, S., Friesen, R., Robitaille, J.-F. and van Loo, S. 2021. Dust polarized emission observations of NGC 6334. Astronomy and Astrophysics 647 , A78. 10.1051/0004-6361/202038624
file

Ngoc, Nguyen Bich, Diep, Pham Ngoc, Parsons, Harriet, Pattle, Kate, Hoang, Thiem, Ward-Thompson, Derek, Tram, Le Ngoc, Hull, Charles L. H., Tahani, Mehrnoosh, Furuya, Ray, Bastien, Pierre, Qiu, Keping, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Doi, Yasuo, Lai, Shih-Ping, Coudé, Simon, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Zhiwei, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Francesco, James Di, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Kee-Tae, Kim, Jongsoo, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Kim, Gwanjeong, Kim, Shinyoung, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kirchschlager, Florian, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Hyeseung, Lee, Chang Won, Li, Di, Li, Hua-bai, Li, Dalei, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Looze, Ilse de, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. Observations of magnetic fields surrounding LkHα 101 taken by the BISTRO survey with JCMT-POL-2. Astrophysical Journal 908 (1) , 10. 10.3847/1538-4357/abd0fc

Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Coudé, Simon, Hull, Charles L. H., Arzoumanian, Doris, Bastien, Pierre, Chen, Michael Chun-Yuan, Di Francesco, James, Friesen, Rachel, Houde, Martin, Inutsuka, Shu-ichiro, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Onaka, Takashi, Sadavoy, Sarah, Shimajiri, Yoshito, Tahani, Mehrnoosh, Tomisaka, Kohji, Eswaraiah, Chakali, Koch, Patrick M., Pattle, Kate, Won Lee, Chang, Tamura, Motohide, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, de Looze, Ilse, Lyo, A-Ran, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2020. The JCMT BISTRO Survey: magnetic fields associated with a network of filaments in NGC 1333. Astrophysical Journal 899 (28) 10.3847/1538-4357/aba1e2

Dharmawardena, Thavisha E., Kemper, Francisca, Srinivasan, Sundar, Scicluna, Peter, Marshall, Jonathan P., Wouterloot, Jan G. A., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Goldman, Stephen R., Th. van Loon, Jacco, Matsuura, Mikako ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5529-5593, McDonald, Iain, He, Jinhua, Zijlstra, Albert A., Toalá, Jesús A., Wallström, Sofia H. J., Kim, Hyosun, Trejo, Alfonso, Ventura, Paolo, Lagadec, Eric, Boyer, Martha L., Liu, Tie, Rau, Gioia, Izumiura, Hideyuki, Cami, Jan, Holland, Wayne, Jones, Olivia and Shinnaga, Hiroko 2019. The Nearby Evolved Stars Survey: I. JCMT/SCUBA-2 Sub-millimetre detection of the detached shell of U Antliae. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 489 (3) , pp. 3218-3231. 10.1093/mnras/stz2334
file

Woitke, P., Kamp, I., Antonellini, S., Anthonioz, F., Baldovin-Saveedra, C., Carmona, A., Dionatos, O., Dominik, C., Greaves, J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Güdel, M., Ilee, J. D., Liebhardt, A., Menard, F., Min, M., Pinte, C., Rab, C., Rigon, L., Thi, W. F., Thureau, N. and Waters, L. B. F. M. 2019. Consistent dust and gas models for protoplanetary disks. III. Models for selected objects from the FP7 DIANA Project. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 131 (1000) , 064301. 10.1088/1538-3873/aaf4e5
file

Coudé, Simon, Bastien, Pierre, Houde, Martin, Sadavoy, Sarah, Friesen, Rachel, Francesco, James Di, Johnstone, Doug, Mairs, Steve, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Berry, David, Chen, Michael Chun-Yuan, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Hatchell, Jennifer, Lacaille, Kevin, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Pon, Andy, André, Philippe, Arzoumanian, Doris, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Eswaraiah, Chakali, Chen, Huei-Ru, Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Doi, Yasuo, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, Friberg, Per, Fuller, Gary, Furuya, Ray S., Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chang Won, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Loo, Sven van, Lyo, A-Ran, Matsumura, Masafumi, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Parsons, Harriet, Pattle, Kate, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun and Zhu, Lei 2019. The JCMT BISTRO survey: the magnetic field of the Barnard 1 star-forming region. The Astrophysical Journal 877 (2) , 88. 10.3847/1538-4357/ab1b23
file

Liu, Junhao, Qiu, K., Berry, D., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Rigby, Andrew and Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486 2019. The JCMT BISTRO Survey: The magnetic field in the starless core ρ Ophiuchus C. Astrophysical Journal 877 (1) , 43. 10.3847/1538-4357/ab0958
file

Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Eswaraiah, Chakali, Pattle, Kate, Francesco, James Di, Johnstone, Doug, Koch, Patrick M., Liu, Tie, Tamura, Motohide, Furuya, Ray S., Onaka, Takashi, Ward-Thompson, Derek, Soam, Archana, Kim, Kee-Tae, Lee, Chang Won, Lee, Chin-Fei, Mairs, Steve, Arzoumanian, Doris, Kim, Gwanjeong, Hoang, Thiem, Hwang, Jihye, Liu, Sheng-Yuan, Berry, David, Bastien, Pierre, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Qiu, Keping, André, Philippe, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Michael C., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Coudé, Simon, Doi, Yasuo, Dowell, C. Darren, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duan, Hao-Yuan, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Holland, Wayne, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin M., Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Lyo, A-Ran, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pon, Andy, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Loo, Sven van, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Ya-Peng, Zhou, Jianjun and Zhu, Lei 2019. JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields within the Hub-filament Structure in IC 5146. Astrophysical Journal 876 (1) , 42. 10.3847/1538-4357/ab13a2
file

Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Fraser, Helen Jane, Clements, David and Alconcel, Leah-Nani 2019. Ground-based detection of a cloud of methanol from Enceladus: When is a biomarker not a biomarker? International Journal of Astrobiology 18 (1) , pp. 25-32. 10.1017/S1473550417000428
file

Eden, D J, Liu, Tie, Kim, Kee-Tae, Juvela, M, Liu, S -Y, Tatematsu, K, Di Francesco, J, Wang, K, Wu, Y, Thompson, M A, Fuller, G A, Li, Di, Ristorcelli, I, Kang, Sung-ju, Hirano, N, Johnstone, D, Lin, Y, He, J H, Koch, P M, Sanhueza, Patricio, Qin, S -L, Zhang, Q, Goldsmith, P F, Evans, N J, Yuan, J, Zhang, C -P, White, G J, Choi, Minho, Won Lee, Chang, Toth, L V, Mairs, S, Yi, H -W, Tang, M, Soam, A, Peretto, N ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Samal, M R, Fich, M, Parsons, H, Malinen, J, Bendo, G J, Rivera-Ingraham, A, Liu, H -L, Wouterloot, J, Li, P S, Qian, L, Rawlings, J, Rawlings, M G, Feng, S, Wang, B, Li, Dalei, Liu, M, Luo, G, Marston, A P, Pattle, K M, Pelkonen, V -M, Rigby, A J, Zahorecz, S, Zhang, G, Bgner, R, Aikawa, Y, Akhter, S, Alina, D, Bell, G, Bernard, J -P, Blain, A, Bronfman, L, Byun, D -Y, Chapman, S, Chen, H -R, Chen, M, Chen, W -P, Chen, X, Chen, Xuepeng, Chrysostomou, A, Chu, Y -H, Chung, E J, Cornu, D, Cosentino, G, Cunningham, M R, Demyk, K, Drabek-Maunder, E ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Doi, Y, Eswaraiah, C, Falgarone, E, Fehér, O, Fraser, H, Friberg, P, Garay, G, Ge, J X, Gear, W K ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Greaves, J ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Guan, X, Harvey-Smith, L, Hasegawa, T, He, Y, Henkel, C, Hirota, T, Holland, W, Hughes, A, Jarken, E, Ji, T -G, Jimenez-Serra, I, Kang, Miju, Kawabata, K S, Kim, Gwanjeong, Kim, Jungha, Kim, Jongsoo, Kim, S, Koo, B -C, Kwon, Woojin, Kuan, Y -J, Lacaille, K M, Lai, S -P, Lee, C F, Lee, J -E, Lee, Y -U, Li, H, Lo, N, Lopez, J A P, Lu, X, Lyo, A -R, Mardones, D, McGehee, P, Meng, F, Montier, L, Montillaud, J, Moore, T J T, Morata, O, Moriarty-Schieven, G H, Ohashi, S, Pak, S, Park, Geumsook, Paladini, R, Pech, G, Qiu, K, Ren, Z -Y, Richer, J, Sakai, T, Shang, H, Shinnaga, H, Stamatellos, D, Tang, Y -W, Traficante, A, Vastel, C, Viti, S, Walsh, A, Wang, H, Wang, J, Ward-Thompson, D, Whitworth, A ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Wilson, C D, Xu, Y, Yang, J, Yuan, Y -L, Yuan, L, Zavagno, A, Zhang, C, Zhang, G, Zhang, H -W, Zhou, C, Zhou, J, Zhu, L and Zuo, P 2019. SCOPE: SCUBA-2 Continuum observations of pre-protostellar evolution - Survey description and compact source catalogue. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 485 (2) , pp. 2895-2908. 10.1093/mnras/stz574
file

Greaves, J. S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X 2018. Prestige bias on time allocation committees? Research Notes of the AAS 2 (4) , 203. 10.3847/2515-5172/aaecd6
file

Greaves, J. S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Scaife, A. M. M., Frayer, D. T., Green, D. A., Mason, B. S. and Smith, A. M. S. 2018. Anomalous microwave emission from spinning nanodiamonds around stars. Nature Astronomy 2 , pp. 662-667. 10.1038/s41550-018-0495-z
filefile

Kwon, Jungmi, Doi, Yasuo, Tamura, Motohide, Matsumura, Masafumi, Pattle, Kate, Berry, David, Sadavoy, Sarah, Matthews, Brenda C., Ward-Thompson, Derek, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Pon, Andy, Francesco, James Di, Arzoumanian, Doris, Hayashi, Saeko S., Kawabata, Koji S., Onaka, Takashi, Choi, Minho, Kang, Miju, Hoang, Thiem, Lee, Chang Won, Lee, Sang-Sung, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Inutsuka, Shu-ichiro, Eswaraiah, Chakali, Bastien, Pierre, Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Coudé, Simon, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Houde, Martin, Johnstone, Doug, Kirk, Jason M., Koch, Patrick M., Li, Di, Parsons, Harriet, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Shinnaga, Hiroko, Loo, Sven van, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hatchell, Jennifer, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-Franois, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Soam, Archana, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Falle, Sam, Tsukamoto, Yusuke, Nakagawa, Takao, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kobayashi, Masato I. N., Nagata, Tetsuya, Saito, Hiro, Seta, Masumichi and Zenko, Tetsuya 2018. A first look at BISTRO observations of the ρ Oph-A core. Astrophysical Journal 859 (1) , 4. 10.3847/1538-4357/aabd82
file

Dipierro, G, Ricci, L, Pérez, L, Lodato, G, Alexander, R D, Laibe, G, Andrews, S, Carpenter, J M, Chandler, C J, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Hall, C, Henning, T, Kwon, W, Linz, H, Mundy, L, Sargent, A, Tazzari, M, Testi, L and Wilner, D 2018. Rings and gaps in the disc around Elias 24 revealed by ALMA. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 475 (4) , pp. 5296-5312. 10.1093/mnras/sty181
file

Sibthorpe, B, Kennedy, G M, Wyatt, M C, Lestrade, J-F, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Matthews, B C and Duchêne, G 2018. Analysis of the Herschel DEBRIS Sun-like star sample. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 475 (3) , pp. 3046-3064. 10.1093/mnras/stx3188
file

Liu, Tie, Li, Pak Shing, Juvela, Mika, Kim, Kee-Tae, Evans II, Neal J., Francesco, James Di, Liu, Sheng-Yuan, Yuan, Jinghua, Tatematsu, Ken?ichi, Zhang, Qizhou, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Fuller, Gary, Goldsmith, Paul F., Koch, P. M., Sanhueza, Patricio, Ristorcelli, I., Kang, Sung-ju, Chen, Huei-Ru, Hirano, N., Wu, Yuefang, Sokolov, Vlas, Lee, Chang Won, White, Glenn J., Wang, Ke, Eden, David, Li, Di, Thompson, Mark, Pattle, Kate M, Soam, Archana, Nasedkin, Evert, Kim, Jongsoo, Kim, Gwanjeong, Lai, Shih-Ping, Park, Geumsook, Qiu, Keping, Zhang, Chuan-Peng, Alina, Dana, Eswaraiah, Chakali, Falgarone, Edith, Fich, Michel, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gu, Q.-L., Kwon, Woojin, Li, Hua-bai, Malinen, Johanna, Montier, Ludovic, Parsons, Harriet, Qin, Sheng-Li, Rawlings, Mark G., Ren, Zhi-Yuan, Tang, Mengyao, Tang, Y.-W., Toth, L. V., Wang, Jiawei, Wouterloot, Jan, Yi, H.-W. and Zhang, H.-W. 2018. A holistic perspective on the dynamics of G035.39-00.33: the interplay between gas and magnetic fields. Astrophysical Journal 859 (2) , 151. 10.3847/1538-4357/aac025
file

Liu, Tie, Kim, Kee-Tae, Juvela, Mika, Wang, Ke, Tatematsu, Ken’ichi, Francesco, James Di, Liu, Sheng-Yuan, Wu, Yuefang, Thompson, Mark, Fuller, Gary, Eden, David, Li, Di, Ristorcelli, I., Kang, Sung-ju, Lin, Yuxin, Johnstone, D., He, J. H., Koch, P. M., Sanhueza, Patricio, Qin, Sheng-Li, Zhang, Q., Hirano, N., Goldsmith, Paul F., Evans II, Neal J., White, Glenn J., Choi, Minho, Lee, Chang Won, Toth, L. V., Mairs, Steve, Yi, H.-W., Tang, Mengyao, Soam, Archana, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Samal, Manash R., Fich, Michel, Parsons, Harriet, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Malinen, Johanna, Bendo, George J., Rivera-Ingraham, A., Liu, Hong-Li, Wouterloot, Jan, Li, Pak Shing, Qian, Lei, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark G., Feng, Siyi, Aikawa, Yuri, Akhter, S., Alina, Dana, Bell, Graham, Bernard, J.-P., Blain, Andrew, Bőgner, Rebeka, Bronfman, L., Byun, D.-Y., Chapman, Scott, Chen, Huei-Ru, Chen, M., Chen, Wen-Ping, Chen, X., Chen, Xuepeng, Chrysostomou, A., Cosentino, Giuliana, Cunningham, M. R., Demyk, K., Drabek-Maunder, Emily, Doi, Yasuo, Eswaraiah, C., Falgarone, Edith, Fehér, O., Fraser, Helen, Friberg, Per, Garay, G., Ge, J. X., Gear, Walter ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Guan, X., Harvey-Smith, Lisa, HASEGAWA, Tetsuo, Hatchell, J., He, Yuxin, Henkel, C., Hirota, T., Holland, W., Hughes, A., Jarken, E., Ji, Tae-Geun, Jimenez-Serra, Izaskun, Kang, Miju, Kawabata, Koji S., Kim, Gwanjeong, Kim, Jungha, Kim, Jongsoo, Kim, Shinyoung, Koo, B.-C., Kwon, Woojin, Kuan, Yi-Jehng, Lacaille, K. M., Lai, Shih-Ping, Lee, C. F., Lee, J.-E., Lee, Y.-U., Li, Dalei, Li, Hua-bai, Lo, N., Lopez, John A. P., Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mardones, D., Marston, A., McGehee, P., Meng, F., Montier, L., Montillaud, Julien, Moore, T., Morata, O., Moriarty-Schieven, Gerald H., Ohashi, S., Pak, Soojong, Park, Geumsook, Paladini, R., Pattle, Kate M, Pech, Gerardo, Pelkonen, V.-M., Qiu, K., Ren, Zhi-Yuan, Richer, John, Saito, M., Sakai, Takeshi, Shang, H., Shinnaga, Hiroko, Stamatellos, Dimitris, Tang, Y.-W., Traficante, Alessio, Vastel, Charlotte, Viti, S., Walsh, Andrew, Wang, Bingru, Wang, Hongchi, Wang, Junzhi, Ward-Thompson, D., Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Xu, Ye, Yang, J., Yang, Yao-Lun, Yuan, Lixia, Zavagno, A., Zhang, Guoyin, Zhang, H.-W., Zhou, Chenlin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Zuo, Pei and Zhang, Chao 2018. The TOP-SCOPE Survey of Planck Galactic cold clumps: survey overview and results of an exemplar source, PGCC G26.53+0.17. Astrophysical Journal Supplement 234 (2) , 28. 10.3847/1538-4365/aaa3dd
file

Broekhoven-Fiene, H., Matthews, B. C., Harvey, P., Kirk, H., Chen, M., Currie, M. J., Pattle, K., Lane, J., Buckle, J., Francesco, J. Di, Drabek-Maunder, E., Johnstone, D., Berry, D. S., Fich, M., Hatchell, J., Jenness, T., Mottram, J. C., Nutter, D, Pineda, J. E., Quinn, C., Salji, C., Tisi, S., Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Duarte-Cabral, A., Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Moriarty-Schieven, G., Mowat, C., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wilson, C. D., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2018. The JCMT Gould Belt Survey: a first look at the Auriga-California molecular cloud with SCUBA-2. The Astrophysical Journal 852 (2) , 73. 10.3847/1538-4357/aa911f
file

Soam, Archana, Pattle, Kate, Ward-Thompson, Derek, Won Lee, Chang, Sadavoy, Sarah, Koch, Patrick M., Kim, Gwanjeong, Kwon, Jungmi, Kwon, Woojin, Arzoumanian, Doris, Berry, David, Hoang, Thiem, Tamura, Motohide, Lee, Sang-Sung, Liu, Tie, Kim, Kee-Tae, Johnstone, Doug, Nakamura, Fumitaka, Lyo, A-Ran, Onaka, Takashi, Kim, Jongsoo, Furuya, Ray S., Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Bastien, Pierre, Chung, Eun Jung, Kim, Shinyoung, Parsons, Harriet, Rawling, Mark G., Mairs, Steve, Graves, Sarah F., Robitaille, Jean-Franois, Liu, Hong-Li, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Eswaraiah, Chakali, Rao, Ramprasad, Yoo, Hyunju, Houde, Martin, Kang, Ji-hyun, Doi, Yasuo, Choi, Minho, Kang, Miju, Coude, Simon, Li, Hua-bai, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Pon, Andy, Di Francesco, James, Hayashi, Saeko S., Kawabata, Koji S., Inutsuka, Shu-ichiro, Qiu, Keping, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Kirk, Jason M., Li, Di, Shinnaga, Hiroko, Van Loo, Sven, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou,, Antonio, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matthew ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hatchell, Jennifer, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Sung-ju, Kemper, Francisca, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Li, Dalei, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Yen, Hsi-Wei, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Andre, Philippe, Dowell, Darren C., Falle, Sam, Tsukamoto, Yusuke, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kobayashi, Masato I.N., Nagata, Tetsuya, Saito, Hiro, Seta, Masumichi, Hwang, Jihye, Han, Ilseung, Lee, Hyeseung and Zenko, Tetsuya 2018. Magnetic fields towards Ophiuchus-b derived from scuba-2 polarization measurements. Astrophysical Journal 861 , 65. 10.3847/1538-4357/aac4a6
file

Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Holland, W. S. 2017. The Geminga pulsar wind nebula in the mid-infrared and submillimetre. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 471 (1) , L26-L30. 10.1093/mnrasl/slx098
file

Holland, Wayne S., Matthews, Brenda C., Kennedy, Grant M., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Wyatt, Mark C., Booth, Mark, Bastien, Pierre, Bryden, Geoff, Butner, Harold, Chen, Christine H., Chrysostomou, Antonio, Davies, Claire L., Dent, William R. F., Di Francesco, James, Duchêne, Gaspard, Gibb, Andy G., Friberg, Per, Ivison, Rob J., Jenness, Tim, Kavelaars, J. J., Lawler, Samantha, Lestrade, Jean-François, Marshall, Jonathan P., Moro-Martin, Amaya, Panic, Olja, Phillips, Neil, Serjeant, Stephen, Schieven, Gerald H., Sibthorpe, Bruce, Vican, Laura, Ward-Thompson, Derek, van der Werf, Paul, White, Glenn J., Wilner, David and Zuckerman, Ben 2017. SONS: the JCMT legacy survey of debris discs in the submillimetre. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 470 (3) , pp. 3606-3663. 10.1093/mnras/stx1378
file

Booth, Mark, Dent, William R. F., Jordán, Andrés, Lestrade, Jean-François, Hales, Antonio S., Wyatt, Mark C., Casassus, Simon, Ertel, Steve, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Kennedy, Grant M., Matrà, Luca, Augereau, Jean-Charles and Villard, Eric 2017. The Northern arc of Eridani’s Debris Ring as seen by ALMA. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 469 (3) , pp. 3200-3212. 10.1093/mnras/stx1072
file

Ward-Thompson, Derek, Pattle, Kate, Bastien, Pierre, Furuya, Ray S., Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Berry, David, Choi, Minho, Coudé, Simon, Francesco, James Di, Hoang, Thiem, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Graves, Sarah F., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Houde, Martin, Johnstone, Doug, Kirk, Jason M., Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Lee, Chang Won, Li, Di, Matthews, Brenda C., Mottram, Joseph C., Parsons, Harriet, Pon, Andy, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Shinnaga, Hiroko, Sadavoy, Sarah, Loo, Sven van, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Eswaraiah, Chakali, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Doi, Yasuo, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hasegawa, Tetsuo, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Falle, Sam and Tsukamoto, Yusuke 2017. First results from BISTRO: a SCUBA-2 polarimeter survey of the Gould Belt. Astrophysical Journal 842 (1) , pp. 66-75. 10.3847/1538-4357/aa70a0
file

Marshall, Jonathan P., Maddison, S. T., Thilliez, E., Matthews, B. C., Wilner, D. J., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Holland, W. S. 2017. New constraints on the millimetre emission of six debris discs. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 468 (3) , pp. 2719-2725. 10.1093/mnras/stx645
file

Johnstone, D., Ciccone, S., Kirk, H., Mairs, S., Buckle, J., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Hatchell, J., Jenness, T., Mottram, J. C., Pattle, K., Tisi, S., Francesco, J. Di, Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coudé, S., Davis, C. J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fich, M., Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Mowat, C., Nutter, D., Pineda, J. E., Salji, C., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2017. The JCMT Gould Belt Survey: a first look at IC 5146. The Astrophysical Journal 836 (1) , 132. 10.3847/1538-4357/aa5b95
file

Pattle, K., Ward-Thompson, D., Kirk, J. M., Di Francesco, J., Kirk, H., Mottram, J. C., Keown, J., Buckle, J., Beaulieu, S. F., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Hatchell, J., Jenness, T., Johnstone, D., Nutter, D., Pineda, J. E., Quinn, C., Salji, C., Tisi, S., Walker-Smith, S., Hogerheijde, M. R., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coudé, S., Davis, C. J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Mowat, C., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2017. The JCMT Gould Belt Survey: first results from SCUBA-2 observations of the Cepheus Flare region. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 464 (4) , pp. 4255-4281. 10.1093/mnras/stw2648
file

Dawes, J. H. P. and Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X 2017. Diagnostics of circumstellar grains in geometric models I: structure and composition. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 467 (1) , pp. 218-225. 10.1093/mnras/stx092
file

Matrà, L., Dent, W. R. F., Wyatt, M. C., Kral, Q., Wilner, D. J., Panic, O., Hughes, A. M., de Gregorio-Monsalvo, I., Hales, A., Augereau, J.-C., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Roberge, A. 2017. Exocometary gas structure, origin and physical properties around? Pictoris through ALMA CO multitransition observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 464 (2) , pp. 1415-1433. 10.1093/mnras/stw2415
Item availability restricted.
file

Drabek-Maunder, E., Mohanty, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Kamp, I., Meijerink, R., Spaans, M., Thi, W.-F. and Woitke, P. 2016. Hco+ detection of dust-depleted gas in the inner hole of the LkCa 15 pre-transitional disk. Astrophysical Journal 833 (2) , pp. 260-278. 10.3847/1538-4357/833/2/260
file

Sicilia-Aguilar, A., Banzatti, A., Carmona, A., Stolker, T., Kama, M., Mendigutía, I., Garufi, A., Flaherty, K., van der Marel, N. and Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X 2016. A 'Rosetta Stone' for protoplanetary disks: the synergy of multi-wavelength observations. Publications of the Astronomical Society of Australia 33 , e059. 10.1017/pasa.2016.56
file

Chavez-Dagostino, M., Bertone, E., Cruz-Saenz de Miera, F., Marshall, J. P., Wilson, G. W., Sánchez-Argüelles, D., Hughes, D. H., Kennedy, G., Vega, O., De la Luz, V., Dent, W. R. F., Eiroa, C., Gómez-Ruiz, A. I., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Lizano, S., López-Valdivia, R., Mamajek, E., Montaña, A., Olmedo, M., Rodríguez-Montoya, I., Schloerb, F. P., Yun, Min S., Zavala, J. A. and Zeballos, M. 2016. Early science with the Large Millimetre Telescope:deep LMT/AzTEC millimeter observations of ǫ Eridani and its surroundings. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 462 (3) , pp. 2285-2294. 10.1093/mnras/stw1363
file

Daemgen, Sebastian, Natta, Antonella, Scholz, Alexander, Testi, Leonardo, Jayawardhana, Ray, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Eastwood, Daniel 2016. Brown dwarf disks with Herschel: Linking far-infrared and (sub)-mm fluxes. Astronomy and Astrophysics 594 , A83. 10.1051/0004-6361/201628431
file

Mairs, S., Johnstone, D., Kirk, H., Buckle, J., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Graves, S., Hatchell, J., Jenness, T., Mottram, J. C., Nutter, D., Pattle, K., Pineda, J. E., Salji, C., Di Francesco, J., Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coudé, S., Davis, C. J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Mowat, C., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2016. The JCMT Gould Belt Survey: a first look at Southern Orion A with SCUBA-2. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 461 (4) , pp. 4022-4048. 10.1093/mnras/stw1550
file

Perez, Laura M., Carpenter, John M., Andrews, Sean M., Ricci, Luca, Isella, Andrea, Linz, Hendrik, Sargent, Annelia I., Wilner, David J., Henning, Thomas, Deller, Adam T., Chandler, Claire J., Dullemond, Cornelius P., Lazio, Joseph, Menten, Karl M., Corder, Stuartt A., Storm, Shaye, Testi, Leonardo, Tazzari, Marco, Kwon, Woojin, Calvet, Nuria, Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Harris, Robert J. and Mundy, Lee G. 2016. Spiral density waves in a young protoplanetary disk. Science 353 (6307) , pp. 1519-1521. 10.1126/science.aaf8296
file

Rumble, D., Hatchell, J., Pattle, K., Kirk, H., Wilson, T., Buckle, J., Berry, D.S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M.J., Fich, M., Jenness, T., Johnstone, D., Mottram, J. C., Nutter, D., Pineda, J.E., Quinn, C., Salji, C., Tisi, S., Walker-Smith, S., Francesco, J. Di, Hogerheijde, M.R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C.J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G.A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Mowat, C., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2016. The JCMT Gould Belt Survey: evidence for radiative heating and contamination in the W40 complex. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 460 (4) , pp. 4150-4175. 10.1093/mnras/stw1100
file

Chen, Michael Chun-Yuan, Francesco, J. Di, Johnstone, D., Sadavoy, S., Hatchell, J., Mottram, J. C., Kirk, H., Buckle, J., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Jenness, T., Nutter, D., Pattle, K., Pineda, J. E., Quinn, C., Salji, C., Tisi, S., Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Mowat, C., Pezzuto, S., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Schneider-Bontemps, N., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2016. The JCMT Gould Belt Survey: Evidence for dust grain evolution in perseus star-forming clumps. The Astrophysical Journal 826 (1) , 95. 10.3847/0004-637X/826/1/95
file

Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Holland, W. S., Matthews, B. C., Marshall, J. P., Dent, W. R. F., Woitke, P., Wyatt, M. C., Matrà, L. and Jackson, A. 2016. Gas and dust around A-type stars at tens of Myr: signatures of cometary breakup. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 461 (4) , pp. 3910-3917. 10.1093/mnras/stw1569
file

Marshall, Jonathan P., Booth, Mark, Holland, Wayne, Matthews, Brenda C., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Zuckerman, Ben 2016. Far-infrared and sub-millimetre imaging of HD 76582's circumstellar disc. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 459 (3) , pp. 2893-2904. 10.1093/mnras/stw813
file

Asanok, Kitiyanee, Fenech, Danielle, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Healy, Fiona, Hoare, Melvin, Mooley, Kunal, Prinja, Raman, Rodriguez, Luiz, Shaw, Ben and Walker, Charlie 2016. Probing the Milky Way. Astronomy & Geophysics 57 (3) , 3.31-3.35. 10.1093/astrogeo/atw102
file

Brandeker, A., Cataldi, G., Olofsson, G., Vandenbussche, B., Acke, B., Barlow, M. J., Blommaert, J. A. D. L., Cohen, M., Dent, W. R. F., Dominik, C., Di Francesco, J., Fridlund, M., Gear, Walter ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glauser, A. M., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Harvey, P. M., Heras, A. M., Hogerheijde, M. R., Holland, W. S., Huygen, R., Ivison, R. J., Leeks, S. J., Lim, T. L., Liseau, R., Matthews, B. C., Pantin, E., Pilbratt, G. L., Royer, P., Sibthorpe, B., Waelkens, C. and Walker, H. J. 2016. Herschel detects oxygen in the Pictoris debris disk. Astronomy & Astrophysics 591 , A27. 10.1051/0004-6361/201628395
file

Kirk, H., Francesco, J. Di, Johnstone, D., Duarte-Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Sadavoy, S., Hatchell, J., Mottram, J. C., Buckle, J., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Jenness, T., Nutter, David John, Pattle, K., Pineda, J. E., Quinn, Ciara, Salji, C., Tisi, S., Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Mowat, C., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2016. The JCMT Gould Belt Survey: a first look at dense cores in Orion B. Astrophysical Journal 817 (2) , pp. 1-23. 10.3847/0004-637X/817/2/167
file

Pattle, K., Ward-Thompson, D. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Kirk, J. M., White, G. J., Drabek-Maunder, E. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Buckle, J., Beaulieu, S. F., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Hatchell, J., Kirk, H., Jenness, T., Johnstone, D., Mottram, J. C., Nutter, D., Pineda, J. E., Quinn, C., Salji, C., Tisi, S., Walker-Smith, S., Di Francesco, J., Hogerheijde, M. R., Andre, Ph., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Duarte-Cabral, A., Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Holland, W., Joncas, G., Knee, L. B. G., Konyves, V., Mairs, S., Marsh, K., Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Spinoglio, L., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2015. The JCMT Gould Belt Survey: first results from the SCUBA-2 observations of the Ophiuchus molecular cloud and a virial analysis of its prestellar core population. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (1) , pp. 1094-1122. 10.1093/mnras/stv376
file

Buckle, J. V., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Richer, J. S., Matthews, B. C., Johnstone, D., Kirk, H., Beaulieu, S. F., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Hatchell, J., Jenness, T., Mottram, J. C., Nutter, D., Pattle, K., Pineda, J. E., Salji, C., Tisi, S., Francesco, J. D., Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Moriarty-Schieven, G., Rawlings, J., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wilson, C. D., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2015. The JCMT Gould Belt Survey: SCUBA-2 observations of circumstellar discs in L 1495. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (3) , pp. 2472-2488. 10.1093/mnras/stv438

Salji, C. J., Richer, J. S., Buckle, J. V., Hatchell, J., Kirk, H., Beaulieu, S. F., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Jenness, T., Johnstone, D., Mottram, J. C., Nutter, D., Pattle, K., Pineda, J. E., Quinn, C., Tisi, S., Walker-Smith, S., Francesco, J. D., Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Bastien, P., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Rawlings, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wilson, C. D., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2015. The JCMT Gould Belt Survey: constraints on prestellar core properties in Orion A North. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (2) , pp. 1769-1781. 10.1093/mnras/stu2297

Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Whitelaw, A. C. M. and Bendo, G. J. 2015. The subsurface of Pluto from submillimetre observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 449 (1) , L82-L85. 10.1093/mnrasl/slv016

Kennedy, G. M., Matra, L., Marmier, M., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Wyatt, M. C., Bryden, G., Holland, W., Lovis, C., Matthews, B. C., Pepe, F., Sibthorpe, B. and Udry, S. 2015. Kuiper belt structure around nearby super-Earth host stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (3) , pp. 3121-3136. 10.1093/mnras/stv511

Rumble, D., Hatchell, J., Gutermuth, R. A., Kirk, H., Buckle, J., Beaulieu, S. F., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Jenness, T., Johnstone, D., Mottram, J. C., Nutter, D., Pattle, K., Pineda, J. E., Quinn, C., Salji, C., Tisi, S., Walker-Smith, S., Francesco, J. D., Hogerheijde, M. R., Ward-Thompson, D., Allen, L. E., Cieza, L. A., Dunham, M. M., Harvey, P. M., Stapelfeldt, K. R., Bastien, P., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Holland, W., Joncas, G., Kirk, J. M., Knee, L. B. G., Mairs, S., Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Sadavoy, S., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., White, G. J., Wilson, C. D., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2015. The JCMT Gould Belt Survey: evidence for radiative heating in Serpens MWC 297 and its influence on local star formation. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 448 (2) , pp. 1551-1573. 10.1093/mnras/stu2695

Thureau, N. D., Greaves, J. S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Matthews, B. C., Kennedy, G., Phillips, N., Booth, M., Duchene, G., Horner, J., Rodriguez, D. R., Sibthorpe, B. and Wyatt, M. C. 2014. An unbiased study of debris discs around A-type stars with Herschel. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 445 (3) , pp. 2558-2573. 10.1093/mnras/stu1864
file

Lawler, S. M., Di Francesco, J., Kennedy, G. M., Sibthorpe, B., Booth, M., Vandenbussche, B., Matthews, B. C., Holland, W. S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Wilner, D. J., Tuomi, M., Blommaert, J. A. D. L., de Vries, B. L., Dominik, C., Fridlund, M., Gear, Walter ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Heras, A. M., Ivison, R. and Olofsson, G. 2014. The debris disc of solar analogue Ceti: Herschel observations and dynamical simulations of the proposed multiplanet system. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 444 (3) , pp. 2665-2675. 10.1093/mnras/stu1641
file

Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Sibthorpe, B., Acke, B., Pantin, E. E., Vandenbussche, B., Olofsson, G., Dominik, C., Barlow, M. J., Bendo, G. J., Blommaert, J. A. D. L., Brandeker, A., de Vries, B. L., Dent, W. R. F., Di Francesco, J., Fridlund, M., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Harvey, P. M., Hogerheijde, M. R., Holland, W. S., Ivison, R. J., Liseau, R., Matthews, B. C., Pilbratt, G. L., Walker, H. J. and Waelkens, C. 2014. Extreme conditions in a close analog to the young solar system:herschelobservations of epsilon Eridani. Astrophysical Journal Letters 791 (1) , L11. 10.1088/2041-8205/791/1/L11

O'Malley-James, Jack T., Cockell, Charles S., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X and Raven, John A. 2014. Swansong biospheres II: the final signs of life on terrestrial planets near the end of their habitable lifetimes. International Journal of Astrobiology 13 (03) , pp. 229-243. 10.1017/S1473550413000426

Menu, J., van Boekel, R., Henning, Th., Chandler, C. J., Linz, H., Benisty, M., Lacour, S., Min, M., Waelkens, C., Andrews, S. M., Calvet, N., Carpenter, J. M., Corder, S. A., Deller, A. T., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Harris, R. J., Isella, A., Kwon, W., Lazio, J., Le Bouquin, J.-B., Ménard, F., Mundy, L. G., Pérez, L. M., Ricci, L., Sargent, A. I., Storm, S., Testi, L. and Wilner, D. J. 2014. On the structure of the transition disk around TW Hydrae. Astronomy and Astrophysics 564 , A93. 10.1051/0004-6361/201322961

Dent, W. R. F., Wyatt, M. C., Roberge, A., Augereau, J.- C., Casassus, S., Corder, S., Greaves, J. S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, de Gregorio-Monsalvo, I., Hales, A., Jackson, A. P., Hughes, A. Meredith, Lagrange, A.- M., Matthews, B. and Wilner, D. 2014. Molecular gas clumps from the destruction of icy bodies in the β Pictoris debris disk. Science 343 (6178) , pp. 1490-1492. 10.1126/science.1248726

Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Kennedy, G. M., Thureau, N., Eiroa, C., Marshall, J. P., Maldonado, J., Matthews, B. C., Olofsson, G., Barlow, M. J., Moro-Martin, A., Sibthorpe, B., Absil, O., Ardila, D. R., Booth, M., Broekhoven-Fiene, H., Brown, D. J. A., Cameron, A. C., Burgo, C. d., Francesco, J. D., Eisloffel, J., Duchene, G., Ertel, S., Holland, W. S., Horner, J., Kalas, P., Kavelaars, J. J., Lestrade, J.- F., Vican, L., Wilner, D. J., Wolf, S. and Wyatt, M. C. 2014. Alignment in star-debris disc systems seen by Herschel. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 438 (1) , L31-L35. 10.1093/mnrasl/slt153

This list was generated on Fri Jul 12 08:50:03 2024 BST.