Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by Current Cardiff authors

Number of items: 17.

Shao, Ziying, Hou, Xian, Chen, Yangkang, Lin, Zhenzhen and Zhan, Xiangjiang 2023. RNA sampling time on postmortem avian carcasses in the wild. Wildlife Biology: A journal for wildlife science 2023 (6) , e01157. 10.1002/wlb3.01157
file

Hu, Li, Long, Juan, Lin, Yi, Gu, Zhongru, Su, Han, Dong, Xuemin, Lin, Zhenzhen, Xiao, Qian, Batbayar, Nyambayar, Bold, Batbayar, Deutschová, Lucia, Ganusevich, Sergey, Sokolov, Vasiliy, Sokolov, Aleksandr, Patel, Hardip R., Waters, Paul D., Graves, Jennifer Ann Marshall, Dixon, Andrew, Pan, Shengkai and Zhan, Xiangjiang 2022. Arctic introgression and chromatin regulation facilitated rapid Qinghai-Tibet Plateau colonization by an avian predator. Nature Communications 13 , 6413. 10.1038/s41467-022-34138-3
filefilefilefile

Pan, Shengkai, Zhang, Tongzuo, Rong, Zhengqin, Hu, Li, Gu, Zhongru, Wu, Qi, Dong, Shanshan, Liu, Qiong, Lin, Zhenzhen, Deutschova, Lucia, Li, Xinhai, Dixon, Andrew, Bruford, Michael W. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 and Zhan, Xiangjiang 2017. Population transcriptomes reveal synergistic responses of DNA polymorphism and RNA expression to extreme environments on the Qinghai-Tibetan Plateau in a predatory bird. Molecular Ecology 26 (11) , pp. 2993-3010. 10.1111/mec.14090
file

Zhan, Xiangjiang, Dixon, A, Batbayar, N, Bragin, E, Ayas, Z, Deutschova, L, Chavko, J, Domashevsky, S, Dorosencu, A, Bagyura, J, Gombobaatar, S, Grlica, I D, Levin, A, Milobog, Y, Ming, M, Prommer, M, Purev-Ochir, G, Ragyov, D, Tsurkanu, V, Vetrov, V, Zubkov, N and Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 2015. Exonic versus intronic SNPs: contrasting roles in revealing the population genetic differentiation of a widespread bird species. Heredity 114 , pp. 1-9. 10.1038/hdy.2014.59

Zhang, Guojie, Li, Cai, Li, Qiye, Li, Bo, Larkin, Denis M., Lee, Chul, Storz, Jay F., Antunes, Agostinho, Greenwold, Matthew J., Meredith, Robert W., Odeen, Anders, Cui, Jie, Zhou, Qi, Xu, Luohao, Pan, Hailin, Wang, Zongji, Jin, Lijun, Zhang, Pei, Hu, Haofu, Yang, Wei, Hu, Jiang, Xiao, Jin, Yang, Zhikai, Liu, Yang, Xie, Qiaolin, Yu, Hao, Lian, Jinmin, Wen, Ping, Zhang, Fang, Li, Hui, Zeng, Yongli, Xiong, Zijun, Liu, Shiping, Zhou, Long, Huang, Zhiyong, An, Na, Wang, Jie, Zheng, Qiumei, Xiong, Yingqi, Wang, Guangbiao, Wang, Bo, Wang, Jingjing, Fan, Yu, da Fonseca, Rute R., Alfaro-Nunez, Alonzo, Schubert, Mikkel, Orlando, Ludovic, Mourier, Tobias, Howard, Jason T., Ganapathy, Ganeshkumar, Pfenning, Andreas, Whitney, Osceola, Rivas, Miriam V., Hara, Erina, Smith, Julia, Farre, Marta, Narayan, Jitendra, Slavov, Gancho, Romanov, Michael N., Borges, Rui, Machado, Joao Paulo, Khan, Imran, Springer, Mark S., Gatesy, John, Hoffmann, Federico G., Opazo, Juan C., Hastad, Olle, Sawyer, Roger H., Kim, Heebal, Kim, Kyu-Won, Kim, Hyeon Jeong, Cho, Seoae, Li, Ning, Huang, Yinhua, Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080, Zhan, Xiangjiang, Dixon, Andrew, Bertelsen, Mads F., Derryberry, Elizabeth, Warren, Wesley, Wilson, Richard K., Li, Shengbin, Ray, David A., Green, Richard E., O'Brien, Stephen J., Griffin, Darren, Johnson, Warren E., Haussler, David, Ryder, Oliver A., Willerslev, Eske, Graves, Gary R., Alstrom, Per, Fjeldsa, Jon, Mindell, David P., Edwards, Scott V., Braun, Edward L., Rahbek, Carsten, Burt, David W., Houde, Peter, Zhang, Yong, Yang, Huanming, Wang, Jian, Avian Genome Consortium, ., Jarvis, Erich D., Gilbert, M. Thomas P. and Wang, Jun 2014. Comparative genomics reveals insights into avian genome evolution and adaptation. Science 346 (6215) , pp. 1311-1320. 10.1126/science.1251385

Dai, Qiang, Zhan, Xiangjiang, Lu, Bib, Fu, Jinzhong, Wang, Qian and Qi, Dunwu 2014. Spatial genetic structure patterns of phenotype-limited and boundary-limited expanding populations: a simulation study. PLoS ONE 9 (1) , e85778. 10.1371/journal.pone.0085778
file

Zhan, Xiangjiang, Pan, Shengkai, Wang, Junyi, Dixon, Andrew, He, Jing, Muller, Margit G., Ni, Peixiang, Hu, Li, Liu, Yuan, Hou, Haolong, Chen, Yuanping, Xia, Jinquan, Luo, Qiong, Xu, Pengwei, Chen, Ying, Liao, Shengguang, Cao, Changchang, Gao, Shukun, Wang, Zhaobao, Yue, Zhen, Li, Guoqing, Yin, Ye, Fox, Nick C., Wang, Jun and Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 2013. Peregrine and saker falcon genome sequences provide insights into evolution of a predatory lifestyle [Letter]. Nature Genetics 45 (5) , pp. 563-566. 10.1038/ng.2588
file

Zhan, Xiangjiang, Dixon, A., Fox, N. C. and Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 2012. Missense SNP of the MC1R gene is associated with plumage variation in the Gyrfalcon (Falco rusticolus). Animal Genetics 43 (4) , pp. 460-462. 10.1111/j.1365-2052.2011.02263.x

Zhao, Shancen, Zheng, Pingping, Dong, Shanshan, Zhan, Xiangjiang, Wu, Qi, Guo, Xiaosen, Hu, Yibo, He, Weiming, Zhang, Shanning, Fan, Wei, Zhu, Lifeng, Li, Dong, Zhang, Xuemei, Chen, Quan, Zhang, Hemin, Zhang, Zhihe, Jin, Xuelin, Zhang, Jinguo, Yang, Huanming, Wang, Jian, Wang, Jun and Wei, Fuwen 2012. Whole-genome sequencing of giant pandas provides insights into demographic history and local adaptation [Letter]. Nature Genetics 45 (1) , pp. 67-71. 10.1038/ng.2494

Wei, Fuwen, Hu, Yibo, Zhu, Lifeng, Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080, Zhan, Xiangjiang and Zhang, Lei 2012. Black and white and read all over: the past, present and future of giant panda genetics. Molecular Ecology 21 (23) , pp. 5660-5674. 10.1111/mec.12096

Guo, Yu, Hu, Yibo, Qi, Dunwu, Zhan, Xiangjiang, Bruford, Michael W. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 and Wei, Fuwen 2011. Genotyping faeces of red pandas (Ailurus fulgens): implications for population estimation. European Journal of Wildlife Research 57 (6) , pp. 1231-1235. 10.1007/s10344-011-0556-4

Zhan, Xiangjiang, Zheng, Yifang, Wei, Fuwen, Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 and Jia, Chenxi 2011. Molecular evidence for Pleistocene refugia at the eastern edge of the Tibetan Plateau. Molecular Ecology 20 (14) , pp. 3014-3026. 10.1111/j.1365-294X.2011.05144.x

Hu, Yibo, Guo, Yu, Qi, Dunwu, Zhan, Xiangjiang, Wu, Hua, Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 and Wei, Fuwen 2011. Genetic structuring and recent demographic history of red pandas (Ailurus fulgens) inferred from microsatellite and mitochondrial DNA. Molecular Ecology 20 (13) , pp. 2662-2675. 10.1111/j.1365-294X.2011.05126.x

Zhu, Lifeng, Zhan, Xiangjiang, Wu, Hua, Zhang, Shanning, Meng, Tao, Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 and Wei, Fuwen 2010. Conservation implications of drastic reductions in the smallest and most isolated populations of giant pandas. Conservation Biology 24 (5) , pp. 1299-1306. 10.1111/j.1523-1739.2010.01499.x

Zhan, Xiangjiang, Zheng, X. D., Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080, Wei, F. W. and Tao, Y. 2010. A new method for quantifying genotyping errors for noninvasive genetic studies. Conservation Genetics 11 (4) , pp. 1567-1571. 10.1007/s10592-009-9950-9

Stanton, David W. G., Penfold, Linda M., Zhan, Xiangjiang and Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 2010. Microsatellite loci for the okapi (Okapia johnstoni). Conservation Genetics Resources 2 (Supp 1) , pp. 337-339. 10.1007/s12686-010-9235-0

Zhan, Xiangjiang, Hu, Y., Yin, Y., Wei, F. and Bruford, Michael William ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6357-6080 2009. Microsatellite loci for the Chinese bamboo rat Rhizomus sinensis. Molecular Ecology Resources 9 (4) , pp. 1270-1272. 10.1111/j.1755-0998.2009.02664.x

This list was generated on Tue Jun 18 06:00:20 2024 BST.