Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by Current Cardiff authors

Number of items: 4.

Holmes, Michael V., Kartsonaki, Christiana, Boxall, Ruth, Lin, Kuang, Reeve, Nicola, Yu, Canqing, Lv, Jun, Bennett, Derrick A., Hill, Michael R., Yang, Ling, Chen, Yiping, Du, Huaidong, Turnbull, Iain, Collins, Rory, Clarke, Robert J., Tobin, Martin D., Li, Liming, Millwood, Iona Y., Chen, Zhengming, Walters, Robin G., Chen, Junshi, Chen, Zhengming, Clarke, Robert, Collins, Rory, Guo, Yu, Li, Liming, Wang, Chen, Lv, Jun, Peto, Richard, Walters, Robin, Avery, Daniel, Bennett, Derrick, Boxall, Ruth, Burgess, Sushila, Chan, Ka Hung, Chen, Yiping, Chen, Zhengming, Clarke, Johnathan, Clarke, Robert, Du, Huaidong, Edris, Ahmed, Fry, Hannah, Gilbert, Simon, Hill, Mike, Im, Pek Kei, Iona, Andri, Kakkoura, Maria, Kartsonaki, Christiana, Lam, Hubert, Lin, Kuang, Mazidi, Mohsen, Millwood, Iona, Morris, Sam, Nie, Qunhua, Pozarickij, Alfred, Ryder, Paul, Said, Saredo, Schmidt, Dan, Sherliker, Paul, Stevens, Becky, Turnbull, Iain, Walters, Robin, Wang, Baihan, Wang, Lin, Wright, Neil, Yang, Ling, Yang, Xiaoming, Yao, Pang, Han, Xiao, Hou, Can, Xia, Qingmei, Liu, Chao, Lv, Jun, Pei, Pei, Yu, Canqing, Dong, Caixia, Ge, Pengfei, Ren, Xiaolan, Li, Zhongxiao, Mao, Enke, Wang, Tao, Zhang, Hui, Zhang, Xi, Chen, Jinyan, Hu, Ximin, Wang, Xiaohuan, Guo, Zhendong, Li, Huimei, Li, Yilei, Weng, Min, Wu, Shukuan, Yan, Shichun, Zou, Mingyuan, Zhou, Xue, Guo, Ziyan, Kang, Quan, Li, Yanjie, Yu, Bo, Xu, Qinai, Chang, Liang, Fan, Lei, Feng, Shixian, Zhang, Ding, Zhou, Gang, Gao, Yulian, He, Tianyou, He, Pan, Hu, Chen, Sun, Huarong, Zhang, Xukui, Chen, Biyun, Fu, Zhongxi, Huang, Yuelong, Liu, Huilin, Xu, Qiaohua, Yin, Li, Long, Huajun, Xu, Xin, Zhang, Hao, Zhang, Libo, Chen, Naying, Liu, Duo, Tang, Zhenzhu, Chen, Ningyu, Jiang, Qilian, Lan, Jian, Li, Mingqiang, Liu, Yun, Meng, Fanwen, Meng, Jinhuai, Pan, Rong, Qin, Yulu, Wang, Ping, Wang, Sisi, Wei, Liuping, Zhou, Liyuan, Cheng, Liang, Du, Ranran, Gao, Ruqin, Li, Feifei, Li, Shanpeng, Liu, Yongmei, Ning, Feng, Pang, Zengchang, Sun, Xiaohui, Tian, Xiaocao, Wang, Shaojie, Zhai, Yaoming, Zhang, Hua, Hou, Wei, Lv, Silu, Wang, Junzheng, Chen, Xiaofang, Wu, Xianping, Zhang, Ningmei, Zhou, Weiwei, Chen, Xiaofang, Li, Jianguo, Liu, Jiaqiu, Luo, Guojin, Sun, Qiang, Zhong, Xunfu, Su, Jian, Tao, Ran, Wu, Ming, Yang, Jie, Zhou, Jinyi, Zhou, Yonglin, Hu, Yihe, Hua, Yujie, Jin, Jianrong, Liu, Fang, Liu, Jingchao, Lu, Yan, Ma, Liangcai, Tang, Aiyu, Zhang, Jun, Gong, Weiwei, Hu, Ruying, Wang, Hao, Wang, Meng, Yu, Min, Chen, Lingli, Gu, Qijun, Pan, Dongxia, Wang, Chunmei, Xie, Kaixu and Zhang, Xiaoyi 2024. PCSK9 genetic variants and risk of vascular and non-vascular diseases in Chinese and UK populations. European Journal of Preventive Cardiology 31 (8) , pp. 1015-1025. 10.1093/eurjpc/zwae009
file

Ahmed, Haroon ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0634-8548, Reeve, Nicola, Farewell, Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8871-1653, Hamilton, Fergus, Ponsford, Mark, Hippisley‐Cox, Julia and Noble, Simon ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5425-2383 2024. Risk of bleeding amongst warfarin and direct oral anticoagulant users prescribed immediate antibiotics for respiratory tract infection: cohort study. Pharmacoepidemiology & Drug Safety 33 (5) , e5794. 10.1002/pds.5794
file

Williams, Alexander T., Chen, Jing, Coley, Kayesha, Batini, Chiara, Izquierdo, Abril, Packer, Richard, Abner, Erik, Kanoni, Stavroula, Shepherd, David J., Free, Robert C., Hollox, Edward J., Brunskill, Nigel J., Ntalla, Ioanna, Reeve, Nicola, Brightling, Christopher E., Venn, Laura, Adams, Emma, Bee, Catherine, Wallace, Susan E., Pareek, Manish, Hansell, Anna L., Esko, Tõnu, Stow, Daniel, Jacobs, Benjamin M., van Heel, David A., Hennah, William, Rao, Balasubramanya S., Dudbridge, Frank, Wain, Louise V., Shrine, Nick, Tobin, Martin D. and John, Catherine 2023. Genome-wide association study of thyroid-stimulating hormone highlights new genes, pathways and associations with thyroid disease. Nature Communications 14 (1) , 6713. 10.1038/s41467-023-42284-5
filefilefile

Reeve, Nicola F., Best, Victoria, Gillespie, David ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6934-2928, Hughes, Kathryn ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8099-066X, Lugg-Widger, Fiona V. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0029-9703, Cannings-John, Rebecca ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5235-6517, Torabi, Fatemeh, Wootton, Mandy, Akbari, Ashley and Ahmed, Haroon ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0634-8548 2022. Myocardial infarction and stroke subsequent to urinary tract infection (MISSOURI): protocol for a self-controlled case series using linked electronic health records. BMJ Open 12 , e064586. 10.1136/bmjopen-2022-064586
file

This list was generated on Sat Jun 15 07:37:32 2024 BST.