Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by Current Cardiff authors

Number of items: 251.

James, E. Wyn 2024. Anna Waring, Iolo Morganwg, a Chrynwyr Castell-nedd a Chernyw [Rhan 2]. Y Dinesydd 484 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2024. Two Carmarthenshire hymn-writers. Ninnau: The North American Welsh Newspaper 49 (1) , p. 24.

James, E. Wyn 2024. Amazing grace for the pilgrim. The Bulletin of the Hymn Society of Great Britain and Ireland 24 (1) , pp. 4-10.

James, E. Wyn 2023. Songs and identity in Welsh Patagonia. Studia Ethnologica Pragensia 1/2023 , pp. 85-96.
file

James, E. Wyn 2023. Bendith y Saithdegau. [YouTube video]. EBCPCW. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=9pbViDjllPk&list=P...

James, E. Wyn 2023. Dewi o Ddyfed ac Anglicaniaid Cymreig Swydd Efrog. [YouTube Video]. Yr Eglwys yng Nghymru/The Church in Wales. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=xYs_cWvEoN0

James, E. Wyn 2023. Carol, cwndid a halsing. Lake, A. Cynfael and Morgan, D. Densil, eds. Gofal ein gwinllan: Ysgrifau ar gyfraniad yr eglwys yng Nghymru i’n llên a’n hanes a’n diwylliant, Vol. 1. Y Lolfa, pp. 59-72.

James, E. Wyn 2023. Welsh awakenings. [Video and DVDs]. Pugh Productions. Available at: https://vimeo.com/ondemand/welshawakenings

James, E. Wyn 2023. Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym Mhwerdy’r Gymraeg (rhan 10). Y Dinesydd 479 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2023. Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym Mhwerdy’r Gymraeg (rhan 9). Y Dinesydd 478 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2023. Teimlo'r Chwyldro. Ap Dafydd, Myrddin, ed. Canrif yr Urdd, Llanuwchllyn: Urdd Gobaith Cymru, p. 177.

James, E. Wyn 2023. Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym Mhwerdy’r Gymraeg (rhan 8). Y Dinesydd 476 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2023. Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym Mhwerdy’r Gymraeg (rhan 7). Y Dinesydd 475 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2023. Welsh entries in the dictionary of evangelical biography, 1730–1860. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 47 , pp. 49-59.

James, E. Wyn 2023. Arthen Evans a “diogelu enwau lleoedd Cymru”. Enwau Cymru: Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru 23 , pp. 9-10.

James, E. Wyn 2023. Siemsyn twrbil a pharc y cimdda. Enwau Cymru: Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru 24 , pp. 26-27.

James, E. Wyn 2023. Michael D. Jones and his visit to Patagonia in 1882. Journal of the Merioneth Historical and Record Society 19 (2) , pp. 157-164.

James, E. Wyn 2023. Amazing grace for the pilgrim. Ninnau: The North American Welsh Newspaper 48 (4) , p. 9.

James, E. Wyn 2023. Robert Everett (1791–1875): “An honourable exception”. Ninnau: The North American Welsh Newspaper 48 (5) , p. 24.

James, E. Wyn 2023. Hymns for a Welsh abolitionist. Ninnau: The North American Welsh Newspaper 48 (6) , p. 26.

James, E. Wyn 2023. Argyfwng! Argyfwng! Argyfwng! Y Dinesydd 477 , pp. 18-20.
file

James, E. Wyn 2023. Archdderwyddon Caerdydd. Y Dinesydd 480 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2023. Siemsyn twrbil a thribannau Caerdydd [Rhan 1]. Y Dinesydd 481 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2023. Siemsyn twrbil a thribannau Caerdydd [Rhan 2]. Y Dinesydd 482 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2023. Anna Waring, Iolo Morganwg, a Chrynwyr Castell-nedd a Chernyw [Rhan 1]. Y Dinesydd 483 , p. 14.
file

James, E. Wyn 2022. Dafydd Iwan, Wales and the World. . YouTube: Cardiff University. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ZZt8rXtFCj0

James, E. Wyn 2022. ‘Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym mhwerdy’r gymraeg’ (rhan 6). Y Dinesydd 472 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2022. Pan oedd Iesu dan yr hoelion. Nicholls, Robert, ed. Hoff Emynau’r Cymry, Pwllheli: Cyhoeddiadau'r Gair, pp. 109-114.

James, E. Wyn 2022. ‘Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym mhwerdy’r gymraeg’ (rhan 5). Y Dinesydd 471 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2022. ‘Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym mhwerdy’r gymraeg’ (rhan 4). Y Dinesydd 470 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2022. Pererindod Pantycelyn. Elfed-Owens, Prydwen, ed. ‘Malwan bach fel fi…’ … yn cloddio am aur, Llanrwst: Prydwen Elfed-Owens, pp. 48-55.

James, E. Wyn 2022. ‘Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym mhwerdy’r gymraeg’ (rhan 3). Y Dinesydd 469 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2022. ‘Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym mhwerdy’r gymraeg’ (rhan 2). Y Dinesydd 468 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2022. ‘Bwrlwm yn y Barri: D. Arthen Evans ym mhwerdy’r cymraeg’ (rhan 1). Y Dinesydd 467 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2022. Caethwasiaeth Jamaica, Bedyddwyr Hengoed a Solomon Nutry [Rhan 3]. Y Dinesydd 466 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2022. Thomas Price (‘Carnhuanawc’; 1787–1848): Cymreigydd, Celt, Cristion. . youtube.com: Yr Eglwys yng Nghymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=5r5YgcgMtiY

James, E. Wyn 2022. Caethwasiaeth Jamaica, Bedyddwyr Hengoed a Solomon Nutry [Rhan 2]. Y Dinesydd 465 , p. 12.
file

James, E. Wyn 2022. Griffiths, Ann (née Thomas; 1776–1805). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Harris, Howel(l) (1714–73). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Jones, Griffith (1684–1761). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Jumpers. Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Morgan, William (1545–1604). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Penry, John (1563–93). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Welsh metrical psalms, carols, and hymns. Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Williams Pantycelyn, William (1717–91). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Wroth, William (c.1576–1638/41). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Charles, Thomas (1755–1814). Louth, Andrew, ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 4th ed., Oxford: Oxford University Press, (10.1093/acref/9780199642465.001.0001)

James, E. Wyn 2022. Cyfraniad Cyfoethog, Cytbwys a Chadarn Noel Gibbard (1932–2021). Y Cylchgrawn Efengylaidd 59 (1) , pp. 14-16.

James, E. Wyn 2022. Mary Jones: Eicon Ryngwladol. . Facebook: Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Available at: https://www.facebook.com/llgcymrunlwales/videos/37...

James, E. Wyn 2022. The Ballads of Troed-y-rhiw. Trevett, Christine, ed. Troedyrhiw Southward and Taff Bargoed: Glimpses of Histories and Communities, Merthyr Historian, vol. 32. Merthyr Tydfil: Merthyr Tydfil & District Historical Society, pp. 292-312.

James, E. Wyn 2022. “Annwyl Briod”: Llythyrau John Hughes, Pontrobert, at Ruth, ei Wraig. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 46 , pp. 46-70.

James, E, Wyn 2022. Dafydd Iwan, Cymru a'r Byd. . YouTube: Prifysgol Caerdydd. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=SbFFiJji4Xs

James, E. Wyn 2021. Myfyrdod ar y gerdd 'Mab a’n rhodded' (Madog ap Gwallter). . Youtube.com: Capel Cildwrn, Llangefni. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Iuw_AHzLFS4

James, E. Wyn 2021. Caethwasiaeth Jamaica, Bedyddwyr Hengoed a Solomon Nutry [Rhan 1]. Y Dinesydd 464 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Thomas Capper, y Merthyr Anghofiedig. Y Dinesydd 463 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Waldo: Y Bardd Gwlad Cyfriniol. . youtube.com: Cymdeithas Lenyddol Bethel, Lerpwl. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=f0UgydlJGdg

James, E. Wyn 2021. Creative tensions in the life and writings of Eluned Morgan (1870–1938). Presented at: Reinterpreting Y Wladfa 2021, Cardiff, Wales, 20-22 September 2021. youtube.com: Prifysgol Caerdydd,

James, E. Wyn 2021. William Preece, Arbrofion Edison a Marconi, a Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru [Rhan 2]. Y Dinesydd 462 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Alwena Roberts ('Telynores Iâl'): 'Brenhines y Delyn' ac Athrawes Osian Ellis. . Youtube.com: Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=wGYMSuQyk2I&t=35s

James, E. Wyn 2021. William Preece, Arbrofion Edison a Marconi, a Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru [Rhan 1]. Y Dinesydd 461 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Cymwynaswraig Cenedl: Ruth Herbert Lewis (1871–1946) a Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru. . Available at: https://www.youtube.com/watch?v=HEXMxvWiWnU&t=1079...

James, E. Wyn 2021. Dafydd William, Croes-y-parc, ac Eglwys Llandeilo Tal-y-bont. Y Dinesydd (460) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Iolo Morganwg a cherdd yr eos ar lan Elái [rhan 3]. Y Dinesydd (459) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Nodiadau. Molwch yr Arglwydd: Emynau gan Noel Gibbard, Bangor: Gwasg Bryntirion, pp. 61-73.

James, E. Wyn 2021. Llythyr ynghylch Efengylyddiaeth. Elfed-Owens, Prydwen, ed. Gwawr wedi Hirnos, Prydwen Elfed-Owens, pp. 177-182.

James, E. Wyn 2021. Pedr Fardd a’i Weledigaeth Genhadol. . youtube.com: Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Available at: https://youtu.be/vjSuYKUtSWA

James, E. Wyn 2021. Iolo Morganwg a cherdd yr eos ar lan elái [rhan 2]. Y Dinesydd (458) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Carol a Chwndid. . youtube.com: Yr Eglwys yng Nghymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=1VO0qkQUKQk

James, E. Wyn 2021. Iolo Morganwg a cherdd yr eos ar lan elái [rhan 1]. Y Dinesydd (457) , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2021. Tribannau Caerdydd. Y Dinesydd (456)
file

James, E. Wyn 2021. Tribannau Morgannwg. Y Dinesydd (455)
file

James, E. Wyn 2021. “Eilun Coll”: Eluned Morgan, O. M. Edwards a’r Rhyfel Mawr [Rhan 2]. Y Dinesydd 454 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2021. Ruth Caine a Chadi Ha. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 44 , pp. 48-50.

James, E. Wyn 2021. “Montgomeryshire Worthies”: biographical dictionary entries for John Davies (Tahiti), Ann Griffiths, and the Hughes family of Pontrobert’. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 45 , pp. 80-94.

James, E. Wyn 2020. Griffith Jones (1684–1761) of Llanddowror and his “Striking Experiment in Mass Religious Education” in Wales in the eighteenth century. The Carmarthenshire Antiquary 56 , pp. 63-73.
file

James, E. Wyn 2020. Evan Rowland Jones, “Y Major bach”: Tregaron – Wisconsin – Caerdydd [rhan 2]. Y Dinesydd (452) , pp. 10-11.
file

James, E. Wyn 2020. Jim Cro yng Nghymru. . youtube.com: Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=_TGdgTZW-1c

James, E. Wyn 2020. Images of slavery and Welsh print culture, 1790-1840. [Vimeo]. USA: Welsh North American Association. Available at: https://vimeo.com/450899606/356b948722

James, E. Wyn 2020. Evan Rowland Jones, “Y Major bach”: Tregaron – Wisconsin – Caerdydd [rhan 1]. Y Dinesydd (451) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2020. Pwysigrwydd 1620. Y Cylchgrawn Efengylaidd 57 (3) , pp. 12-16.

James, E. Wyn 2020. Tomos o'r Dyffryn a Bethesda'r Fro, a'i gymydog, Iolo. Y Dinesydd (450) , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2020. Y trên ym myd y faled. . youtube.com: Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=w...

James, E. Wyn 2020. Iolo'r Twyllwr a'r Bardd Mawr Rhamantaidd. Y Dinesydd (449) , pp. 8-9.
file

James, E. Wyn 2020. Y llyfrau yn fy mywyd - E Wyn James. Golwg 32 (41) , p. 19.

James, E. Wyn 2020. Diwrnod Williams Pantycelyn. O'r Pedwar Gwynt

James, E. Wyn 2020. Y Beibl Cymraeg: Cyflwyniad. [Online]. cristnogaeth.cymru: Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru. Available at: http://cristnogaeth.cymru/beiblau-cymraeg/
file

James, E. Wyn 2020. Esbonio a gwarchod ein henwau lleoedd. Enwau Cymru 17

James, E. Wyn 2020. Emyn mawr Eben Fardd. [CD-ROM]. Utgorn Cymru , vol. 101. 2020.

James, E. Wyn 2020. Y coleg ar ei gefn. Y Dinesydd 447 , pp. 8-9.
file

James, E. Wyn 2020. Canlyniad y Slap. Y Dinesydd 448 , pp. 10-11.
file

James, E. Wyn 2020. “Eilun Coll”: Eluned Morgan, O. M. Edwards a’r Rhyfel Mawr [Rhan 1]. Y Dinesydd 453 , p. 12.
file

James, E. Wyn 2020. Lewis Evan, Richard Tibbott and the Methodist revival. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 44 , pp. 29-52.

James, E. Wyn 2019. Y Cawr o Benucha: Thomas Jones, Dinbych (1756-1820). [Video]. Llangefni: Teledu Cildwrn. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=wn9pbIqsK7E&featur...

James, E. Wyn 2019. Profiad Personol yr Athro E. Wyn James o Drychineb Aberfan. . Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=L-T7YBUA4gc

James, E. Wyn 2019. Edrych yn ôl ar Drychineb Aberfan. . Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=PDIrxwl3FlI

Gruffydd, R. Geraint James, E. Wyn, ed. 2019. Y Gair a'r Ysbryd: Ysgrifau ar Biwritaniaeth a Methodistiaeth. Bangor: Gwasg Bryntirion.

James, E. Wyn 2019. ‘Y “Rhagluniaeth Ddistaw”: Cofio Gwynn Williams (1945–2018)’. Y Cylchgrawn Efengylaidd 56 (1) , pp. 4-5.

James, E. Wyn 2019. Popular Poetry, Methodism, and the Ascendancy of the Hymn. Evans, Geraint and Fulton, Helen, eds. The Cambridge History of Welsh Literature, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 306-334.

James, E. Wyn, ed. 2019. Gwerthfawr Drysor: Detholiad o Garolau ac Emynau’r Nadolig. Pwllheli: Cyhoeddiadau'r Gair.

James, E. Wyn 2019. The longing and the legacy: liturgy and life in the hymns of William Williams of Pantycelyn. The Carmarthenshire Antiquary 55 , pp. 61-70.
file

James, E. Wyn 2018. Y Gymraeg yng Nghanol Caerdydd: Taith o’r Castell i Borth y De. Y Dinesydd 433 , pp. 13-16.
file

James, E. Wyn 2018. “Llefais ar Dduw…”: Emyn John Newton. Y Tyst , pp. 5-6.

James, E. Wyn 2018. Y Gymraeg yng Nghanol Caerdydd: Taith yng Nghyffiniau Porth y Gorllewin. Y Dinesydd 429 , pp. 19-22.
file

James, E. Wyn 2018. Williams Parry a Williams Pantycelyn. Barddas 338 , pp. 32-34.

James, E. Wyn 2018. Williams, William (Pantycelyn). [Online]. Yr Esboniadur: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Available at: https://wici.porth.ac.uk/index.php/Williams,_Willi...
file

James, E. Wyn 2018. Gwerthfawr Drysor: Detholiad o Garolau ac Emynau’r Nadolig. Caerdydd: Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg.

James, E. Wyn 2018. Ysgrifau Coffa: Gwynn Williams 1945-2018. Barn 671/2 , p. 90.

James, E. Wyn 2018. German chorales and American songs and solos: Contrasting chapters in Welsh congregational hymn-singing’. Bulletin of the Hymn Society of Great Britain and Ireland 22 (2) , pp. 43-53.

James, E. Wyn 2018. “Y Mae Fy Llafur yn Fawr”: Hunangofiant John Hughes, Pontrobert, hyd 1816, a’i Ddyddiadur am y Flwyddyn Honno. Cylchgrawn Hanes (Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 42 , pp. 92-133.

James, E. Wyn 2018. Beibl Cymraeg i’r Dyfodol: Rhai Materion Sylfaenol. Y Cylchgrawn Efengylaidd 55 (2) , pp. 10-12.

James, E. Wyn 2018. Frankenstein 1818. Utgorn Cymru , vol. 93. 2018. Available at: https://uwchgwyrfai.cymru/

James, E. Wyn 2018. Cofio Bobi Jones. Utgorn Cymru , vol. 95. 2018. Available at: https://uwchgwyrfai.cymru/

James, E. Wyn 2018. Identity, immigration, and assimilation: the case of the Welsh settlement in Patagonia. Transactions- Honourable Society of Cymmrodorion 24 , pp. 76-87.

James, E. Wyn 2017. Caniadaeth y Cysegr: J. T. Job a'i Deulu. [Online]. BBC Radio Cymru. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b09hc8ff

James, E. Wyn 2017. ‘ “Adennill y Tir Coll”: Her Bobi Jones’. Y Dinesydd 423 , p. 4.

James, E. Wyn 2017. ‘A “Fortunate Foreigner”, Williams Pantycelyn and Ann Griffiths’. Ninnau: The North American Welsh Newspaper 42 (6) , p. 22.

James, E. Wyn 2017. “In Merthyr on a saturday night”: the ballads and balladeers of Glamorgan. Atkinson, David and Roud, Steve, eds. Street Literature of the Long Nineteenth Century: Producers, Sellers, Consumers, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 194-216.

James, E. Wyn 2017. Emynau Pantycelyn. [CD-ROM]. August 2017. Available at: https://uwchgwyrfai.cymru/?page_id=1134

Hodges, H. A. James, E. Wyn, ed. 2017. Flame in the mountains: Williams Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh hymn; essays and translations by H. A. Hodges. Tal-y-bont: Y Lolfa.

James, E. Wyn 2017. Williams Pantycelyn, Dorothy Jones a Seiat Cilcarw. Y Casglwr 120 , p. 9.

James, E. Wyn 2017. Caniadaeth y Cysegr: Y Salmau. [Radio]. Caniadaeth y Cysegr 6 May 2017. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b08ny9bp

James, E. Wyn 2017. William Williams (1717-91) of Pantycelyn, Dechrau Canu, Dechrau Canmol. [TV programme]. Cardiff: S4C. Available at: https://subsaga.com/bbc/music/dechrau-canu-dechrau...

James, E. Wyn 2017. Clwb Llyfrau rhaglen 'Prynhawn Da' (S4C): Trafod llyfrau am William Williams, Pantycelyn. [Online]. S4C. Available at: https://twitter.com/PrynhawnDaS4C/status/829360745...

James, E. Wyn 2017. William Williams Pantycelyn. 4 February 2017. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=6piyV8ZqKBg

James, E. Wyn 2017. Caniadaeth y Cysegr: Pererindod Pantycelyn. 29 January 2017. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b08cbkzv

James, E. Wyn 2017. Adolygiad: Saunders Lewis, Williams Pantycelyn (1927; argraffiad newydd gan Wasg Prifysgol Cymru gyda rhagymadrodd gan D. Densil Morgan, 2016). Cyngor Llyfrau Cymru.

James, E. Wyn 2017. Cyfraniad Cyfoethog Tegwyn Jones. Canu Gwerin (Folk Song) 40 , pp. 49-52.

James, E. Wyn 2017. Teyrnged: Edmund T. Owen, Gwaith Ysgrifennu. Y Cylchgrawn Efengylaidd 54 (1) , pp. 8-9.

James, E. Wyn 2017. Edmund T. Owen (1935–2017): Llyfryddiaeth. [Online]. Mudiad Efengylaidd Cymru. Available at: https://www.mudiad-efengylaidd.org/wp-content/uplo...
file

James, E. Wyn 2016. Caniadaeth y Cysegr: Emynau Cymanfa Eisteddfod Genedlaethol 1916. [Online]. BBC Radio Cymru. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b085zjxj

Williams, Sioned Ann, James, Christine and James, E. Wyn 2016. Galar ac Ing Beirdd Aber-fan: Cyfweliad gyda golygyddion 'Dagrau Tost – Cerddi Aber-fan’. [Online]. O'r Pedwar Gwynt. Available at: https://pedwargwynt.cymru/cyfweld/golygfa/trafod-d...
file

James, E. Wyn 2016. Aberfan: E Wyn James yn cofio'r drychineb wedi 50 mlynedd. 21 October 2016. Available at: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37504641

James, E. Wyn 2016. Eluned Morgan a Diwygiad 1905. [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=_y-Wgq3b06U

James, E. Wyn 2016. Dr. Ceinwen Thomas a Mam-gu’r Mynydd: Dwy Ferch o Dras. Y Casglwr 117 , pp. 6-9.

James, E. Wyn 2016. Ymfudo i America: Canu Hiraeth, Canu Caeth. Canu Gwerin (Folk Song) 39 , pp. 54-74.

James, E. Wyn and James, Christine, eds. 2016. Dagrau tost: cerddi Aber-fan. Cyhoeddiadau Barddas.

James, E. Wyn, Williams, Gareth, Thomas, Wyn, Collins, Chris and John, Neville 2016. E. T. Davies: Curiad Cerddorol Merthyr/Merthyr's Musical Heart. [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=TRb4F4WB8OM

James, E. Wyn 2016. Cymry, Caethwasiaeth a Rhyfel Cartref America. . Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Available at: https://llyfrgell.porth.ac.uk/View.aspx?ID=1408~4n...

James, E. Wyn and Williams, Colin H. 2016. Beasley, (Catherine) Eileen (1921–2012). Cannadine, David, ed. Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, (10.1093/ref:odnb/105629)

James, E. Wyn 2016. The longing and the legacy: liturgy and life in the hymns of William Williams of Pantycelyn. The Bulletin of the Hymn Society of Great Britain and Ireland 21 (5) , pp. 163-178.

James, E. Wyn 2016. Bore o Hydref 1966. Llafar Gwlad 134 , pp. 4-5.

James, E. Wyn 2016. Die Sehnsucht und das Vermächtnis: Liturgie und Leben in der Kirchenliedern von William Williams von Pantycelyn. I.A.H. Bulletin 43 (2015) , pp. 300-317.

James, E. Wyn 2016. The longing and the Legacy: Liturgy and Life in the Hymns of William Williams of Pantycelyn. I.A.H. Bulletin 43 (2015) , pp. 284-299.

James, E. Wyn 2016. Emynau ac Adfywiadau Efengylaidd wedi’r Ail Ryfel Byd. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , pp. 114-121.

James, E. Wyn 2016. E. T. Davies: Un o Gerddorion Nodedig Merthyr Tudful. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , pp. 151-153.

James, E. Wyn 2016. David Gosden ac Emynwyr Sir Gaerfyrddin. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , p. 165.

James, E. Wyn 2016. Colli Cymrodyr [Tudor Davies, E. H. Griffiths ac R. Geraint Gruffydd]. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , pp. 166-168.

James, E. Wyn 2015. Caniadaeth y Cysegr: Dathlu Patagonia 150. [Online]. BBC Radio Cymru. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b06rx824

James, E. Wyn 2015. German chorales and American songs and solos: contrasting chapters in Welsh congregational hymn-singing. Hymnologi – Nordisk Tidsskrift 44 (3/4) , pp. 107-114.

James, E. Wyn 2015. Teyrnged: R. Geraint Gruffydd 1928–2015. Cristion 191 , p. 12.

James, E. Wyn 2015. From the Valleys: [Welsh Patagonia]. British Airways High Life , pp. 44-50.
file

James, E. Wyn 2015. Trenau ym Marddoniaeth Boblogaidd Oes Victoria. Llên Cymru 37 , pp. 45-57.

James, E. Wyn 2015. Nodiadau II: O Bridd, O Bridd …. Llên Cymru 37 , pp. 90-98.

James, E. Wyn 2015. Breuddwyd Patagonaidd Michael D. Jones a’i ymweliad â’r Wladfa yn 1882. Presented at: Cymru a Phatagonia: 150 o Flynyddoedd o Etifeddiaeth /150 Years of the Welsh in Patagonia: Reflections on a Legacy, Aberystwyth, 6 Mehefin 2015.

James, E. Wyn 2015. Calfin, Cymreigyddion a Brycheiniog: Golwg ar Gyfieithwyr Gweithiau Calfin i’r Gymraeg yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, eu Hargraffwyr a’u Cyd-Destun Diwylliannol. Llên Cymru 38 , pp. 28-57.

James, E. Wyn 2015. Nodiadau II: Cerflun gan Iolo Morganwg? Llên Cymru 38 , pp. 100-103.

James, E. Wyn 2015. Michael D. Jones’s Patagonian Dream. Rees, D. Ben, ed. Handbook of the Mimosa Festival and 150 Years of Patagonia, Liverpool: Merseyside Welsh Heritage Society, pp. 13-16.

James, E. Wyn 2015. From Old Country to New World: emigration in Welsh ballads. [Online]. Vaughan Wiliams Memorial Library. Available at: http://vwml.org/events/past-events/broadside-day/3...

James, E. Wyn 2015. "Uncle Tom’s Cabin and the reading revolution: race, literacy, childhood, and fiction, 1851–1911" by Barbara Hochman, and "Racial innocence: performing American childhood from slavery to civil rights" by Robin Bernstein [Book Review]. Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 13 (1) , pp. 173-178. 10.1353/pan.2015.0000

James, E. Wyn 2015. English translation of text by Eluned Morgan (1870-1938). Bowden, Mark, ed. We Have Found a Better Land, SATB Chorus: Composers Edition, movements 3 and 6.,

James, E. Wyn 2015. ‘ “Gweld gwlad fawr yn ymagor”: Breuddwyd Cyffrous G. J. Williams a Saunders Lewis’. 2015. Available at: http://www.hanesplaidcymru.org/english-cofio-yr-at...
file

James, E. Wyn and Walker, Chris 2014. Deck the Halls, drinkin' tune turned carol. [Online]. Canada: CBC.ca. Available at: http://www.cbc.ca/daybreaksouth/2014/12/17/deck-th...

James, E. Wyn 2014. Teyrnged [i W. Rhys Nicholas]. Griffiths, Rhidian, ed. Y Cyfoeth Gorau: Cyfrol Deyrnged i W. Rhys Nicholas 1914-1996, Cymdeithas Emynau Cymru, pp. 101-103.

James, E. Wyn 2014. Detholiad o'i Waith [W. Rhys Nicholas]. Griffiths, Rhidian, ed. Y Cyfoeth Gorau: Cyfrol Deyrnged i W. Rhys Nicholas 1914-1996, Cymdeithas Emynau Cymru, pp. 104-158.

James, E. Wyn 2014. Viewpoint: The Argentines who speak Welsh. [Online]. London, England: British Broadcasting Corporation. Available at: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-29611380

James, E. Wyn 2014. Migration, separation and Wales (BBC Radio 4, 'Four Thought', Series 4). [Online]. London, England: British Broadcasting Corporation. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b04l10k2

James, E. Wyn 2014. Cushions, copy-books and computers: Ann Griffiths (1776–1805), her hymns and letters and their transmission. Bulletin of the John Rylands Library 90 (2) , pp. 163-183. 10.7227/BJRL.90.2.10

James, E. Wyn 2014. Eluned Morgan and the 'Children of the Sun'. Gavirati, Marcello and Coronato, Fernando, eds. Los Galeses en la Patagonia VI, Los Galeses en la Patagonia, vol. VI. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 249-265.

James, E. Wyn 2014. Eluned Morgan y los 'Hijos del Sol'. Gavirati, Marcelo and Coronato, Fernando, eds. Los Galeses en la Patagonia VI, Los Galeses en la Patagonia, vol. VI. Translated from the original by Brooks, Walter. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 267-286.

James, E. Wyn and Roberts, J. O. 2014. Glyndŵr a Gobaith y Genedl. [Audio Book]. 10 July 2014.

James, E. Wyn 2014. Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones. Morgan, D. Densil, ed. Thomas Charles o'r Bala, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, pp. 135-156.

James, E. Wyn 2014. 'Llawn Llafur yw Llynlleifiad’: Cyfrolau Pedr Fardd a’u Hargraffwyr. Jones, John Gwynfor, ed. Dyddiau o Lawen Chwedl, Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig, pp. 142-185.

James, E. Wyn 2014. 'Y Trên ym maledi'r bedwaredd ganrif ar bymtheg'. Canu Gwerin (Folk Song) 37 , pp. 57-73.

James, E. Wyn 2013. The Welsh Hymn (BBC Radio Wales, 'Histories of Wales', Series 2). [Online]. Cardiff, Wales: British Broadcasting Corporation. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03jp3jq

James, E. Wyn 2013. John Hughes, Pontrobert a'i Gefndir. Cylchgrawn Hanes 37 , pp. 72-92.

James, E. Wyn 2013. Golygyddol: Cofio Griffith John William (1892–1963). Llên Cymru 36 (1) , pp. 1-4.

James, E. Wyn 2013. Ysbrydoledd Ann Griffiths a Rhagymadrodd Thomas Charles. Y Traethodydd 168 (706) , pp. 162-166.

James, E. Wyn 2013. ‘Blessèd Jubil!’: Slavery, mission and the millennial dawn in the work of William Williams of Pantycelyn. Kirk, John, Brown, Michael and Noble, Andrew, eds. Cultures of Radicalism in Britain and Ireland, Poetry and Song in the Age of Revolution, vol. 3. London: Pickering & Chatto, pp. 95-112.

James, E. Wyn 2013. Discovering Wales in America. Cwl: The Study Abroad Magazine from Cardiff University 2 , pp. 8-9.
file

James, E. Wyn 2013. ‘Plentyn y Môr: Eluned Morgan a’i Llyfrau Taith’. Taliesin 148 , pp. 66-81.

James, E. Wyn 2013. Emynau’r Ddau David Charles, Caerfyrddin, a’r Nodiadau Ymyl-y-Ddalen Arnynt yng Nghopi Griffith Harris o Casgliad o Hymnau (1841). Llên Cymru 36 (1) , pp. 119-128.

James, E. Wyn 2013. Benthyg Llyfrau ym Mwrlwm Diwylliannol Ardal Pontlotyn a Rhymni, 1880–1886. Llên Cymru 36 (1) , pp. 129-131.

James, E. Wyn 2012. Gwaith Prydyddawl Williams Pantycelyn a 'Theulu Brenhinol' ein diwylliant. Y Traethodydd 167 (703) , pp. 222-230.

James, E. Wyn 2012. Emynwyr Soar-Ynysgau, Merthyr Tudful (Rhan 2). [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ScwL1WwC0nM

James, E. Wyn 2012. Emynwyr Soar-Ynysgau, Merthyr Tudful (Rhan 1). [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=AhGimObXA8M

James, E. Wyn 2012. Tro yn y Fro: cartref Caneuon Ffydd [Emynwyr Bro Morgannwg]. Barn 594/5 , pp. 59-60.

James, E. Wyn 2012. “A’r byd i gyd yn bapur …”: atodiad. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 35 , pp. 52-54.

James, E. Wyn 2012. Griffith Jones (1684–1761) of Llanddowror and his “striking experiment in mass religious education” in Wales in the eighteenth century. Siegert, Reinhart, ed. Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert / Educating the People through Reading Material in the 18th and 19th Centuries, Bremen: Edition Lumière, pp. 275-289.

James, E. Wyn 2012. Griffith Jones (1684–1761) von Llanddowror und sein "durchschlagendes Experiment in religiöser Massenerziehung" in Wales im 18. Jh. Siegert, Reinhart, ed. Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert / Educating the People through Reading Material in the 18th and 19th Centuries, Translated from the original by Siegert, Reinhart. Bremen: Edition Lumière, pp. 290-292.

James, E. Wyn 2012. Michael D. Jones y su visita a la Patagonia en 1882. Coronato, Fernando and Gavirati, Marcelo, eds. Los Galeses en la Patagonia, Vol. V. Translated from the original by Bassino, Martin. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 99-111.

James, E. Wyn 2012. Michael D. Jones and his visit to Patagonia in 1882. Coronato, Fernando and Gavirati, Marcelo, eds. Los Galeses en la Patagonia, Vol. V. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 289-301.

James, E. Wyn 2012. David Charles (1762–1834), Caerfyrddin: Diwinydd, Pregethwr, Emynydd. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 36 , pp. 13-56.

James, E. Wyn 2012. Trains and ballads in Nineteenth-Century Wales. McKean, Thomas A., ed. Songs of People on the Move, BASIS: Ballads and Songs – International Studies, vol. 8. Trier: WVT Wissenshaftlicher Verlag Trier, pp. 104-124.

James, E. Wyn 2011. The evolution of the Welsh hymn. Rivers, Isabel and Wykes, David L., eds. Dissenting Praise: Religious Dissent and the Hymn in England and Wales, Oxford: Oxford University Press, pp. 229-268.

James, E. Wyn 2011. Rhagair. Y Gymraes o Ganaan: anturiaethau Margaret Jones ar bum cyfandir, Tal-y-bont: Y Lolfa, pp. 9-13.

James, E. Wyn 2011. "A’r byd i gyd yn bapur . . ." Rhan 4: mewnfudwr Saesneg? Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 34 , pp. 34-47.

James, E. Wyn 2011. William & Williams: emynwyr Bro Morgannwg. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 35 , pp. 72-87.

James, E. Wyn 2011. Bibliography of the principal nineteenth-century hymn collections of the main Welsh Nonconformist denominations. Rivers, Isabel and Wykes, David L., eds. Dissenting praise: religious dissent and the hymn in England and Wales, Oxford: Oxford University Press, pp. 272-273.

James, E. Wyn 2011. Jones, Evan Rowland (1840–1920). Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, (10.1093/ref:odnb/101239)

James, E. Wyn 2010. Beirniadaeth: casgliad o 100 o englynion, penillion, cwpledi neu gerddi coffa oddi ar gerrig beddau, gydag enwau, dyddiadau a lleoliad. Hughes, J. Elwyn, ed. Cyfansoddiadau a beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010, Llys yr Eisteddfod [Genedlaethol], pp. 95-102.

James, E. Wyn 2010. The life and work of Ann Griffiths. Lewis, Mary, ed. Dimensions of eternity: a celebration of Ann Griffiths in image and word = Mesur tragwyddoldeb: bywyd Ann Griffiths mewn llun a gair, Dolanog: Mary Lewis, pp. 5-55.

James, E. Wyn 2010. Morgan John Rhys a chaethwasiaeth Americanaidd. Williams, Daniel G., ed. Canu caeth: y Cymry a'r Affro-Americaniaid, Llandysul: Gwasg Gomer, pp. 2-25.

James, E. Wyn 2009. Yn dal y byd mewn beudy. Cristion 157 , pp. 14-15.

James, E. Wyn 2009. Bardd hiraeth: Siarl Wyn o Benllyn - a Buenos Aires. Taliesin 137 , pp. 104-122.

James, E. Wyn 2009. Thomas Charles & Sally Jones. Haykin, Michael A. G., ed. The Christian Lover: the Sweetness of Love and Marriage in the Letters of Believers, Orlando, Fl.: Reformation Trust, pp. 45-60.

James, E. Wyn 2009. Michael D. Jones: y cyfnod ffurfiannol cynnar. James, E. Wyn and Jones, Bill, eds. Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig, Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, pp. 31-59.

James, E. Wyn and Jones, William David, eds. 2009. Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.

James, E. Wyn 2008. Brad: holi Saunders Lewis. Taliesin 135 , pp. 37-41.

James, E. Wyn 2008. Cofio Dr Ceinwen [Thomas]. Barn 551/2 , pp. 37-38.

James, E. Wyn 2008. Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1938 a dirgelwch "Tourmalet". Taliesin 134 , pp. 10-25.

James, E. Wyn 2008. Cofio emynwyr Sain Tathan a Bethesda'r Fro. Cristion 147 , pp. 21-22.

James, E. Wyn 2008. Cwm Rhondda a Cheinewydd: croth a chrud Diwygiad 1904-05. Jones, Tegwyn and Walters, Huw, eds. Cawr i'w genedl: cyfrol i gyfarch yr Athro Hywel Teifi Edwards, Llandysul: Gwasg Gomer, pp. 199-216.

James, E. Wyn and Jones, Tecwyn Vaughan, eds. 2008. Gwerin gwlad: ysgrifau ar ddiwylliant gwerin Cymru. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.

James, E. Wyn, ed. 2008. Y ffordd gadarn: ysgrifau ar lên a chrefydd [R. Geraint Gruffydd]. Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Bryntirion.

James, E. Wyn 2008. Pererindod Pantycelyn. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (1-2) , pp. 34-48.

James, E. Wyn 2008. Pantycelyn yr emynydd. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (1-2) , pp. 56-58.

James, E. Wyn 2008. Cyfraniadau. Davies, John, Baines, Menna, Jenkins, Nigel and Lynch, Peredur, eds. Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru,

James, E. Wyn 2008. Contributions. Davies, John, Jenkins, Nigel, Baines, Menna and Lynch, Peredur, eds. The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales, Cardiff: University of Wales Press,

James, E. Wyn 2007. W. Rhys Nicholas (1914-96): Teyrnged. Y Tyst 140 (20) , pp. 2-3.

James, E. Wyn 2007. 'Seren Wib Olau': gweledigaeth a chenhadaeth Morgan John Rhys (1760-1804). Trafodion Cymdeithas Hanes y Bedyddwyr , pp. 5-37.

James, E. Wyn 2007. Glyndŵr a gobaith y genedl: agweddau ar y portread o Owain Glyndŵr yn llenyddiaeth y cyfnod modern. Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

James, E. Wyn 2007. Y Coleg ar ei Gefn: William Edwards a Choleg y Bedyddwyr, Caerdydd. Cristion 142/43 , pp. 16-17.

James, E. Wyn 2007. ‘Bala and the Bible: Thomas Charles, Ann Griffiths and Mary Jones’. Journal of the Merioneth Historical and Record Society 15 (2) , pp. 185-200.

James, E. Wyn 2007. Ruth Caine a Chadi Ha. Ontrac 18 , p. 14.

James, E. Wyn 2007. Ruth Caine and Summer Katie. Ontrac 18 , p. 15.

James, E. Wyn 2007. Welsh Ballads and American Slavery. The Welsh Journal of Religious History 2 , pp. 59-86.

James, E. Wyn 2006. Cyfraniadau. Morgans, Delyth G., ed. Cydymaith Caneuon Ffydd, Pwyllgor y Llyfr Emynau Cydenwadol,

James, E. Wyn 2006. Pererinion ar y Ffordd: Thomas Charles ac Ann Griffiths. Cylchgrawn Hanes Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 29/30 , pp. 73-96.

James, E. Wyn 2005. Painting the world green: Dafydd Iwan and the Welsh protest ballad. Folk Music Journal 8 (5) , pp. 594-618.
file

James, E. Wyn 2005. Bala and the Bible: Thomas Charles, Ann Griffiths and Mary Jones. Eusebeia: The Bulletin of the Jonathan Edwards Centre for Reformed Spirituality 5 , pp. 69-98.

James, E. Wyn 2005. Rosina Davies, “Yr Efengyles Fach” Anghofiedig. Taliesin 124 , pp. 39-49.

James, E. Wyn 2004. Thomas William: bardd ac emynydd Bethesda'r Fro. Llên Cymru 27 (1) , pp. 113-139.

James, E. Wyn 2004. An “English” lady among Welsh folk: Ruth Herbert Lewis and the Welsh Folk-Song Society. Russell, I. and Atkinson, D., eds. Folk Song: Tradition, Revival, and Re-Creation, Aberdeen: Elphinstone Institute, University of Aberdeen, pp. 266-283.
file

James, E. Wyn 2004. “A’r Byd i Gyd yn Bapur . . ." Rhan 3: Dylanwadau rhyngwladol – Sansgrit a Hebraeg. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 27 , pp. 34-47.

James, E. Wyn 2004. Iolo Morganwg, Thomas William a gwladgarwch y Methodistiaid. Llên Cymru, 27 , pp. 172-176.

James, E. Wyn 2004. “Eneiniad Ann a John”: Ann Griffiths, John Hughes a Seiat Pontrobert. Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion / Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 10 , pp. 111-132.
file

James, E. Wyn 2004. Emyn Goronwy Owen a Samuel Collet. Y Traethodydd 159 , pp. 20-37.
file

James, E. Wyn 2003. Caethwasanaeth a'r Beirdd, 1790-1840. Taliesin 119 , pp. 37-60.
file

James, E. Wyn 2003. Galarnad Delynegol Orau’r Iaith? Thomas William, Bethesda’r Fro a’i Farwnad i John Williams, Sain Tathan. Barddas 275 , pp. 30-37.

James, E. Wyn 2003. “A’r byd i gyd yn bapur . . .” Rhan 2: Topos yr Anhraethadwy. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 26 , pp. 46-57.

James, E. Wyn 2003. Dafydd William, Llandeilo Fach: an eighteenth-century Glamorgan hymn-writer. Morgannwg: The Journal of Glamorgan History 47 , pp. 3-23.
file

James, E. Wyn 2002. Ann Griffiths: o lafar i lyfr. Price, Angharad, ed. Chwileniwm: Technoleg a Llenyddiaeth, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, pp. 54-85.

James, E. Wyn 2002. Williams Pantycelyn a Gwawr y Mudiad Cenhadol. Jenkins, G. H., ed. Cof Cenedl XVII, Cof Cenedl, Llandysul: Gwasg Gomer, pp. 65-101.

James, E. Wyn 2002. “A’r Byd i Gyd yn Bapur . . .” [Rhan 1]. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 25 , pp. 48-58.

James, E. Wyn 2001. Golwg ar rai o gerddi a baledi Cymraeg Troed-y-rhiw. Edwards, H. T., ed. Merthyr a Thaf, Cyfres y Cymoedd, Ceredigion, Wales: Gwasg Gomer, pp. 94-129.
file

James, E. Wyn 2001. Ballad implosions and Welsh folksongs. Constantinescu, N., ed. Ballad and Ballad Studies at the Turn of the Century, Bucharest, Romania: Editura Deliana, pp. 101-117.
file

James, E. Wyn 2001. “The new birth of a people”: Welsh language and identity and the Welsh methodists, c. 1740-1820. Pope, R., ed. Religion and National Identity: Wales and Scotland c. 1700-2000, Cardiff: University of Wales Press, pp. 14-42.

James, E. Wyn 2001. Dafydd William, Llandeilo Fach. Trafodion Cymdeithas Hanes y Bedyddwyr , pp. 37-62.

James, E. Wyn 2000. Watching the white wheat and that hole below the nose: The English ballads of a late-nineteenth-century Welsh jobbing-printer. Rieuwerts, S. and Stein, H., eds. Bridging the Cultural Divide: Our Common Ballad Heritage, Hildesheim, Germany: Georg Olms Verlag, pp. 177-194.
file

James, E. Wyn 2000. ‘Ann Griffiths: Y Cefndir Barddol’. Llên Cymru 23 , pp. 147-170.

James, E. Wyn 2000. Llyfryddiaeth Robert Maynard (Bobi) Jones: rhai ychwanegiadau. Llên Cymru 23 , pp. 176-177.

This list was generated on Thu Apr 18 05:11:04 2024 BST.