Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by Current Cardiff authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 196.

James, E. Wyn 2021. Thomas Capper, y Merthyr Anghofiedig. Y Dinesydd 463 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Waldo: Y Bardd Gwlad Cyfriniol. . youtube.com: Cymdeithas Lenyddol Bethel, Lerpwl. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=f0UgydlJGdg

James, E. Wyn 2021. Creative tensions in the life and writings of Eluned Morgan (1870–1938). Presented at: Reinterpreting Y Wladfa 2021, Cardiff, Wales, 20-22 September 2021. youtube.com: Prifysgol Caerdydd,

James, E. Wyn 2021. William Preece, Arbrofion Edison a Marconi, a Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru [Rhan 2]. Y Dinesydd 462 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. William Preece, Arbrofion Edison a Marconi, a Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru [Rhan 1]. Y Dinesydd 461 , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Cymwynaswraig Cenedl: Ruth Herbert Lewis (1871–1946) a Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru. . Available at: https://www.youtube.com/watch?v=HEXMxvWiWnU&t=1079...

James, E. Wyn 2021. Dafydd William, Croes-y-parc, ac Eglwys Llandeilo Tal-y-bont. Y Dinesydd (460) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Iolo Morganwg a cherdd yr eos ar lan Elái [rhan 3]. Y Dinesydd (459) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Nodiadau. Molwch yr Arglwydd: Emynau gan Noel Gibbard, Bangor: Gwasg Bryntirion, pp. 61-73.

James, E. Wyn 2021. Llythyr ynghylch Efengylyddiaeth. In: Elfed-Owens, Prydwen ed. Gwawr wedi Hirnos, Prydwen Elfed-Owens, pp. 177-182.

James, E. Wyn 2021. Pedr Fardd a’i Weledigaeth Genhadol. . youtube.com: Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Available at: https://youtu.be/vjSuYKUtSWA

James, E. Wyn 2021. Iolo Morganwg a cherdd yr eos ar lan elái [rhan 2]. Y Dinesydd (458) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2021. Carol a Chwndid. . youtube.com: Yr Eglwys yng Nghymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=1VO0qkQUKQk

James, E. Wyn 2021. Iolo Morganwg a cherdd yr eos ar lan elái [rhan 1]. Y Dinesydd (457) , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2021. Tribannau Caerdydd. Y Dinesydd (456)
file

James, E. Wyn 2021. Tribannau Morgannwg. Y Dinesydd (455)
file

James, E. Wyn 2021. “Eilun Coll”: Eluned Morgan, O. M. Edwards a’r Rhyfel Mawr [Rhan 2]. Y Dinesydd 454 , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2021. Ruth Caine a Chadi Ha. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 44 , pp. 48-50.

James, E. Wyn 2021. “Montgomeryshire Worthies”: biographical dictionary entries for John Davies (Tahiti), Ann Griffiths, and the Hughes family of Pontrobert’. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 45 , pp. 80-94.

James, E. Wyn 2020. Griffith Jones (1684–1761) of Llanddowror and his “Striking Experiment in Mass Religious Education” in Wales in the eighteenth century. The Carmarthenshire Antiquary 56 , pp. 63-73.
file

James, E. Wyn 2020. Evan Rowland Jones, “Y Major bach”: Tregaron – Wisconsin – Caerdydd [rhan 2]. Y Dinesydd (452) , pp. 10-11.
file

James, E. Wyn 2020. Jim Cro yng Nghymru. . youtube.com: Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=_TGdgTZW-1c

James, E. Wyn 2020. Images of slavery and Welsh print culture, 1790-1840. [Vimeo]. USA: Welsh North American Association. Available at: https://vimeo.com/450899606/356b948722

James, E. Wyn 2020. Evan Rowland Jones, “Y Major bach”: Tregaron – Wisconsin – Caerdydd [rhan 1]. Y Dinesydd (451) , pp. 12-13.
file

James, E. Wyn 2020. Pwysigrwydd 1620. Y Cylchgrawn Efengylaidd 57 (3) , pp. 12-16.

James, E. Wyn 2020. Tomos o'r Dyffryn a Bethesda'r Fro, a'i gymydog, Iolo. Y Dinesydd (450) , pp. 14-15.
file

James, E. Wyn 2020. Y trên ym myd y faled. . youtube.com: Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Available at: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=w...

James, E. Wyn 2020. Iolo'r Twyllwr a'r Bardd Mawr Rhamantaidd. Y Dinesydd (449) , pp. 8-9.
file

James, E. Wyn 2020. Y llyfrau yn fy mywyd - E Wyn James. Golwg 32 (41) , p. 19.

James, E. Wyn 2020. Diwrnod Williams Pantycelyn. O'r Pedwar Gwynt

James, E. Wyn 2020. Y Beibl Cymraeg: Cyflwyniad. [Online]. cristnogaeth.cymru: Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru. Available at: http://cristnogaeth.cymru/beiblau-cymraeg/
file

James, E. Wyn 2020. Esbonio a gwarchod ein henwau lleoedd. Enwau Cymru 17

James, E. Wyn 2020. Emyn mawr Eben Fardd. [CD-ROM]. Utgorn Cymru , vol. 101. 2020.

James, E. Wyn 2020. Y coleg ar ei gefn. Y Dinesydd 447 , pp. 8-9.
file

James, E. Wyn 2020. Canlyniad y Slap. Y Dinesydd 448 , pp. 10-11.
file

James, E. Wyn 2020. “Eilun Coll”: Eluned Morgan, O. M. Edwards a’r Rhyfel Mawr [Rhan 1]. Y Dinesydd 453 , p. 12.
file

James, E. Wyn 2020. Lewis Evan, Richard Tibbott and the Methodist revival. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 44 , pp. 29-52.

James, E. Wyn 2019. Y Cawr o Benucha: Thomas Jones, Dinbych (1756-1820). [Video]. Llangefni: Teledu Cildwrn. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=wn9pbIqsK7E&featur...

James, E. Wyn 2019. Profiad Personol yr Athro E. Wyn James o Drychineb Aberfan. . Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=L-T7YBUA4gc

James, E. Wyn 2019. Edrych yn ôl ar Drychineb Aberfan. . Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=PDIrxwl3FlI

Gruffydd, R. Geraint James, E. Wyn, ed. 2019. Y Gair a'r Ysbryd: Ysgrifau ar Biwritaniaeth a Methodistiaeth. Bangor: Gwasg Bryntirion.

James, E. Wyn 2019. ‘Y “Rhagluniaeth Ddistaw”: Cofio Gwynn Williams (1945–2018)’. Y Cylchgrawn Efengylaidd 56 (1) , pp. 4-5.

James, E. Wyn 2019. Popular Poetry, Methodism, and the Ascendancy of the Hymn. In: Evans, Geraint and Fulton, Helen eds. The Cambridge History of Welsh Literature, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 306-334.

James, E. Wyn, ed. 2019. Gwerthfawr Drysor: Detholiad o Garolau ac Emynau’r Nadolig. Pwllheli: Cyhoeddiadau'r Gair.

James, E. Wyn 2019. The longing and the legacy: liturgy and life in the hymns of William Williams of Pantycelyn. The Carmarthenshire Antiquary 55 , pp. 61-70.
file

James, E. Wyn 2018. Y Gymraeg yng Nghanol Caerdydd: Taith o’r Castell i Borth y De. Y Dinesydd 433 , pp. 13-16.
file

James, E. Wyn 2018. “Llefais ar Dduw…”: Emyn John Newton. Y Tyst , pp. 5-6.

James, E. Wyn 2018. Y Gymraeg yng Nghanol Caerdydd: Taith yng Nghyffiniau Porth y Gorllewin. Y Dinesydd 429 , pp. 19-22.
file

James, E. Wyn 2018. Williams Parry a Williams Pantycelyn. Barddas 338 , pp. 32-34.

James, E. Wyn 2018. Williams, William (Pantycelyn). [Online]. Yr Esboniadur: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Available at: https://wici.porth.ac.uk/index.php/Williams,_Willi...
file

James, E. Wyn 2018. Gwerthfawr Drysor: Detholiad o Garolau ac Emynau’r Nadolig. Caerdydd: Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg.

James, E. Wyn 2018. Ysgrifau Coffa: Gwynn Williams 1945-2018. Barn 671/2 , p. 90.

James, E. Wyn 2018. German chorales and American songs and solos: Contrasting chapters in Welsh congregational hymn-singing’. Bulletin of the Hymn Society of Great Britain and Ireland 22 (2) , pp. 43-53.

James, E. Wyn 2018. “Y Mae Fy Llafur yn Fawr”: Hunangofiant John Hughes, Pontrobert, hyd 1816, a’i Ddyddiadur am y Flwyddyn Honno. Cylchgrawn Hanes (Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 42 , pp. 92-133.

James, E. Wyn 2018. Beibl Cymraeg i’r Dyfodol: Rhai Materion Sylfaenol. Y Cylchgrawn Efengylaidd 55 (2) , pp. 10-12.

James, E. Wyn 2018. Frankenstein 1818. Utgorn Cymru , vol. 93. 2018. Available at: https://uwchgwyrfai.cymru/

James, E. Wyn 2018. Cofio Bobi Jones. Utgorn Cymru , vol. 95. 2018. Available at: https://uwchgwyrfai.cymru/

James, E. Wyn 2018. Identity, immigration, and assimilation: the case of the Welsh settlement in Patagonia. Transactions- Honourable Society of Cymmrodorion 24 , pp. 76-87.

James, E. Wyn 2017. Caniadaeth y Cysegr: J. T. Job a'i Deulu. [Online]. BBC Radio Cymru. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b09hc8ff

James, E. Wyn 2017. ‘ “Adennill y Tir Coll”: Her Bobi Jones’. Y Dinesydd 423 , p. 4.

James, E. Wyn 2017. ‘A “Fortunate Foreigner”, Williams Pantycelyn and Ann Griffiths’. Ninnau: The North American Welsh Newspaper 42 (6) , p. 22.

James, E. Wyn 2017. “In Merthyr on a saturday night”: the ballads and balladeers of Glamorgan. In: Atkinson, David and Roud, Steve eds. Street Literature of the Long Nineteenth Century: Producers, Sellers, Consumers, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 194-216.

James, E. Wyn 2017. Emynau Pantycelyn. [CD-ROM]. August 2017. Available at: https://uwchgwyrfai.cymru/?page_id=1134

Hodges, H. A. James, E. Wyn, ed. 2017. Flame in the mountains: Williams Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh hymn; essays and translations by H. A. Hodges. Tal-y-bont: Y Lolfa.

James, E. Wyn 2017. Williams Pantycelyn, Dorothy Jones a Seiat Cilcarw. Y Casglwr 120 , p. 9.

James, E. Wyn 2017. Caniadaeth y Cysegr: Y Salmau. [Radio]. Caniadaeth y Cysegr 6 May 2017. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b08ny9bp

James, E. Wyn 2017. William Williams (1717-91) of Pantycelyn, Dechrau Canu, Dechrau Canmol. [TV programme]. Cardiff: S4C. Available at: https://subsaga.com/bbc/music/dechrau-canu-dechrau...

James, E. Wyn 2017. Clwb Llyfrau rhaglen 'Prynhawn Da' (S4C): Trafod llyfrau am William Williams, Pantycelyn. [Online]. S4C. Available at: https://twitter.com/PrynhawnDaS4C/status/829360745...

James, E. Wyn 2017. William Williams Pantycelyn. 4 February 2017. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=6piyV8ZqKBg

James, E. Wyn 2017. Caniadaeth y Cysegr: Pererindod Pantycelyn. 29 January 2017. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b08cbkzv

James, E. Wyn 2017. Adolygiad: Saunders Lewis, Williams Pantycelyn (1927; argraffiad newydd gan Wasg Prifysgol Cymru gyda rhagymadrodd gan D. Densil Morgan, 2016). Cyngor Llyfrau Cymru.

James, E. Wyn 2017. Cyfraniad Cyfoethog Tegwyn Jones. Canu Gwerin (Folk Song) 40 , pp. 49-52.

James, E. Wyn 2017. Teyrnged: Edmund T. Owen, Gwaith Ysgrifennu. Y Cylchgrawn Efengylaidd 54 (1) , pp. 8-9.

James, E. Wyn 2017. Edmund T. Owen (1935–2017): Llyfryddiaeth. [Online]. Mudiad Efengylaidd Cymru. Available at: https://www.mudiad-efengylaidd.org/wp-content/uplo...
file

James, E. Wyn 2016. Caniadaeth y Cysegr: Emynau Cymanfa Eisteddfod Genedlaethol 1916. [Online]. BBC Radio Cymru. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b085zjxj

Williams, Sioned Ann, James, Christine and James, E. Wyn 2016. Galar ac Ing Beirdd Aber-fan: Cyfweliad gyda golygyddion 'Dagrau Tost – Cerddi Aber-fan’. [Online]. O'r Pedwar Gwynt. Available at: https://pedwargwynt.cymru/cyfweld/golygfa/trafod-d...
file

James, E. Wyn 2016. Aberfan: E Wyn James yn cofio'r drychineb wedi 50 mlynedd. 21 October 2016. Available at: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37504641

James, E. Wyn 2016. Eluned Morgan a Diwygiad 1905. [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=_y-Wgq3b06U

James, E. Wyn 2016. Dr. Ceinwen Thomas a Mam-gu’r Mynydd: Dwy Ferch o Dras. Y Casglwr 117 , pp. 6-9.

James, E. Wyn 2016. Ymfudo i America: Canu Hiraeth, Canu Caeth. Canu Gwerin (Folk Song) 39 , pp. 54-74.

James, E. Wyn and James, Christine, eds. 2016. Dagrau tost: cerddi Aber-fan. Cyhoeddiadau Barddas.

James, E. Wyn, Williams, Gareth, Thomas, Wyn, Collins, Chris and John, Neville 2016. E. T. Davies: Curiad Cerddorol Merthyr/Merthyr's Musical Heart. [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=TRb4F4WB8OM

James, E. Wyn 2016. Cymry, Caethwasiaeth a Rhyfel Cartref America. . Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Available at: https://llyfrgell.porth.ac.uk/View.aspx?ID=1408~4n...

James, E. Wyn and Williams, Colin H. 2016. Beasley, (Catherine) Eileen (1921–2012). In: Cannadine, David ed. Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, (10.1093/ref:odnb/105629)

James, E. Wyn 2016. The longing and the legacy: liturgy and life in the hymns of William Williams of Pantycelyn. The Bulletin of the Hymn Society of Great Britain and Ireland 21 (5) , pp. 163-178.

James, E. Wyn 2016. Bore o Hydref 1966. Llafar Gwlad 134 , pp. 4-5.

James, E. Wyn 2016. Die Sehnsucht und das Vermächtnis: Liturgie und Leben in der Kirchenliedern von William Williams von Pantycelyn. I.A.H. Bulletin 43 (2015) , pp. 300-317.

James, E. Wyn 2016. The longing and the Legacy: Liturgy and Life in the Hymns of William Williams of Pantycelyn. I.A.H. Bulletin 43 (2015) , pp. 284-299.

James, E. Wyn 2016. Emynau ac Adfywiadau Efengylaidd wedi’r Ail Ryfel Byd. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , pp. 114-121.

James, E. Wyn 2016. E. T. Davies: Un o Gerddorion Nodedig Merthyr Tudful. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , pp. 151-153.

James, E. Wyn 2016. David Gosden ac Emynwyr Sir Gaerfyrddin. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , p. 165.

James, E. Wyn 2016. Colli Cymrodyr [Tudor Davies, E. H. Griffiths ac R. Geraint Gruffydd]. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (3-6) , pp. 166-168.

James, E. Wyn 2015. Caniadaeth y Cysegr: Dathlu Patagonia 150. [Online]. BBC Radio Cymru. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b06rx824

James, E. Wyn 2015. German chorales and American songs and solos: contrasting chapters in Welsh congregational hymn-singing. Hymnologi – Nordisk Tidsskrift 44 (3/4) , pp. 107-114.

James, E. Wyn 2015. Teyrnged: R. Geraint Gruffydd 1928–2015. Cristion 191 , p. 12.

James, E. Wyn 2015. From the Valleys: [Welsh Patagonia]. British Airways High Life , pp. 44-50.
file

James, E. Wyn 2015. Trenau ym Marddoniaeth Boblogaidd Oes Victoria. Llên Cymru 37 , pp. 45-57.

James, E. Wyn 2015. Nodiadau II: O Bridd, O Bridd …. Llên Cymru 37 , pp. 90-98.

James, E. Wyn 2015. Breuddwyd Patagonaidd Michael D. Jones a’i ymweliad â’r Wladfa yn 1882. Presented at: Cymru a Phatagonia: 150 o Flynyddoedd o Etifeddiaeth /150 Years of the Welsh in Patagonia: Reflections on a Legacy, Aberystwyth, 6 Mehefin 2015.

James, E. Wyn 2015. Calfin, Cymreigyddion a Brycheiniog: Golwg ar Gyfieithwyr Gweithiau Calfin i’r Gymraeg yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, eu Hargraffwyr a’u Cyd-Destun Diwylliannol. Llên Cymru 38 , pp. 28-57.

James, E. Wyn 2015. Nodiadau II: Cerflun gan Iolo Morganwg? Llên Cymru 38 , pp. 100-103.

James, E. Wyn 2015. Michael D. Jones’s Patagonian Dream. In: Rees, D. Ben ed. Handbook of the Mimosa Festival and 150 Years of Patagonia, Liverpool: Merseyside Welsh Heritage Society, pp. 13-16.

James, E. Wyn 2015. From Old Country to New World: emigration in Welsh ballads. [Online]. Vaughan Wiliams Memorial Library. Available at: http://vwml.org/events/past-events/broadside-day/3...

James, E. Wyn 2015. "Uncle Tom’s Cabin and the reading revolution: race, literacy, childhood, and fiction, 1851–1911" by Barbara Hochman, and "Racial innocence: performing American childhood from slavery to civil rights" by Robin Bernstein [Book Review]. Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 13 (1) , pp. 173-178. 10.1353/pan.2015.0000

James, E. Wyn 2015. English translation of text by Eluned Morgan (1870-1938). In: Bowden, Mark ed. We Have Found a Better Land, SATB Chorus: Composers Edition, movements 3 and 6.,

James, E. Wyn 2015. ‘ “Gweld gwlad fawr yn ymagor”: Breuddwyd Cyffrous G. J. Williams a Saunders Lewis’. 2015. Available at: http://www.hanesplaidcymru.org/english-cofio-yr-at...
file

James, E. Wyn and Walker, Chris 2014. Deck the Halls, drinkin' tune turned carol. [Online]. Canada: CBC.ca. Available at: http://www.cbc.ca/daybreaksouth/2014/12/17/deck-th...

James, E. Wyn 2014. Teyrnged [i W. Rhys Nicholas]. In: Griffiths, Rhidian ed. Y Cyfoeth Gorau: Cyfrol Deyrnged i W. Rhys Nicholas 1914-1996, Cymdeithas Emynau Cymru, pp. 101-103.

James, E. Wyn 2014. Detholiad o'i Waith [W. Rhys Nicholas]. In: Griffiths, Rhidian ed. Y Cyfoeth Gorau: Cyfrol Deyrnged i W. Rhys Nicholas 1914-1996, Cymdeithas Emynau Cymru, pp. 104-158.

James, E. Wyn 2014. Viewpoint: The Argentines who speak Welsh. [Online]. London, England: British Broadcasting Corporation. Available at: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-29611380

James, E. Wyn 2014. Migration, separation and Wales (BBC Radio 4, 'Four Thought', Series 4). [Online]. London, England: British Broadcasting Corporation. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b04l10k2

James, E. Wyn 2014. Cushions, copy-books and computers: Ann Griffiths (1776–1805), her hymns and letters and their transmission. Bulletin of the John Rylands Library 90 (2) , pp. 163-183. 10.7227/BJRL.90.2.10

James, E. Wyn 2014. Eluned Morgan and the 'Children of the Sun'. In: Gavirati, Marcello and Coronato, Fernando eds. Los Galeses en la Patagonia VI, Los Galeses en la Patagonia, vol. VI. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 249-265.

James, E. Wyn 2014. Eluned Morgan y los 'Hijos del Sol'. In: Gavirati, Marcelo and Coronato, Fernando eds. Los Galeses en la Patagonia VI, Los Galeses en la Patagonia, vol. VI. Translated from the original by Brooks, Walter. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 267-286.

James, E. Wyn and Roberts, J. O. 2014. Glyndŵr a Gobaith y Genedl. [Audio Book]. 10 July 2014.

James, E. Wyn 2014. Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones. In: Morgan, D. Densil ed. Thomas Charles o'r Bala, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, pp. 135-156.

James, E. Wyn 2014. 'Llawn Llafur yw Llynlleifiad’: Cyfrolau Pedr Fardd a’u Hargraffwyr. In: Jones, John Gwynfor ed. Dyddiau o Lawen Chwedl, Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig, pp. 142-185.

James, E. Wyn 2014. 'Y Trên ym maledi'r bedwaredd ganrif ar bymtheg'. Canu Gwerin (Folk Song) 37 , pp. 57-73.

James, E. Wyn 2013. The Welsh Hymn (BBC Radio Wales, 'Histories of Wales', Series 2). [Online]. Cardiff, Wales: British Broadcasting Corporation. Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03jp3jq

James, E. Wyn 2013. John Hughes, Pontrobert a'i Gefndir. Cylchgrawn Hanes 37 , pp. 72-92.

James, E. Wyn 2013. Golygyddol: Cofio Griffith John William (1892–1963). Llên Cymru 36 (1) , pp. 1-4.

James, E. Wyn 2013. Ysbrydoledd Ann Griffiths a Rhagymadrodd Thomas Charles. Y Traethodydd 168 (706) , pp. 162-166.

James, E. Wyn 2013. ‘Blessèd Jubil!’: Slavery, mission and the millennial dawn in the work of William Williams of Pantycelyn. In: Kirk, John, Brown, Michael and Noble, Andrew eds. Cultures of Radicalism in Britain and Ireland, Poetry and Song in the Age of Revolution, vol. 3. London: Pickering & Chatto, pp. 95-112.

James, E. Wyn 2013. Discovering Wales in America. Cwl: The Study Abroad Magazine from Cardiff University 2 , pp. 8-9.
file

James, E. Wyn 2013. ‘Plentyn y Môr: Eluned Morgan a’i Llyfrau Taith’. Taliesin 148 , pp. 66-81.

James, E. Wyn 2013. Emynau’r Ddau David Charles, Caerfyrddin, a’r Nodiadau Ymyl-y-Ddalen Arnynt yng Nghopi Griffith Harris o Casgliad o Hymnau (1841). Llên Cymru 36 (1) , pp. 119-128.

James, E. Wyn 2013. Benthyg Llyfrau ym Mwrlwm Diwylliannol Ardal Pontlotyn a Rhymni, 1880–1886. Llên Cymru 36 (1) , pp. 129-131.

James, E. Wyn 2012. Gwaith Prydyddawl Williams Pantycelyn a 'Theulu Brenhinol' ein diwylliant. Y Traethodydd 167 (703) , pp. 222-230.

James, E. Wyn 2012. Emynwyr Soar-Ynysgau, Merthyr Tudful (Rhan 2). [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ScwL1WwC0nM

James, E. Wyn 2012. Emynwyr Soar-Ynysgau, Merthyr Tudful (Rhan 1). [Online]. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=AhGimObXA8M

James, E. Wyn 2012. Tro yn y Fro: cartref Caneuon Ffydd [Emynwyr Bro Morgannwg]. Barn 594/5 , pp. 59-60.

James, E. Wyn 2012. “A’r byd i gyd yn bapur …”: atodiad. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 35 , pp. 52-54.

James, E. Wyn 2012. Griffith Jones (1684–1761) of Llanddowror and his “striking experiment in mass religious education” in Wales in the eighteenth century. In: Siegert, Reinhart ed. Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert / Educating the People through Reading Material in the 18th and 19th Centuries, Bremen: Edition Lumière, pp. 275-289.

James, E. Wyn 2012. Griffith Jones (1684–1761) von Llanddowror und sein "durchschlagendes Experiment in religiöser Massenerziehung" in Wales im 18. Jh. In: Siegert, Reinhart ed. Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert / Educating the People through Reading Material in the 18th and 19th Centuries, Translated from the original by Siegert, Reinhart. Bremen: Edition Lumière, pp. 290-292.

James, E. Wyn 2012. Michael D. Jones y su visita a la Patagonia en 1882. In: Coronato, Fernando and Gavirati, Marcelo eds. Los Galeses en la Patagonia, Vol. V. Translated from the original by Bassino, Martin. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 99-111.

James, E. Wyn 2012. Michael D. Jones and his visit to Patagonia in 1882. In: Coronato, Fernando and Gavirati, Marcelo eds. Los Galeses en la Patagonia, Vol. V. Puerto Madryn, Chubut, Argentina: Asociación Punta Cuevas, Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn & Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, pp. 289-301.

James, E. Wyn 2012. David Charles (1762–1834), Caerfyrddin: Diwinydd, Pregethwr, Emynydd. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 36 , pp. 13-56.

James, E. Wyn 2012. Trains and ballads in Nineteenth-Century Wales. In: McKean, Thomas A. ed. Songs of People on the Move, BASIS: Ballads and Songs – International Studies, vol. 8. Trier: WVT Wissenshaftlicher Verlag Trier, pp. 104-124.

James, E. Wyn 2011. The evolution of the Welsh hymn. In: Rivers, Isabel and Wykes, David L. eds. Dissenting Praise: Religious Dissent and the Hymn in England and Wales, Oxford: Oxford University Press, pp. 229-268.

James, E. Wyn 2011. Rhagair. Y Gymraes o Ganaan: anturiaethau Margaret Jones ar bum cyfandir, Tal-y-bont: Y Lolfa, pp. 9-13.

James, E. Wyn 2011. "A’r byd i gyd yn bapur . . ." Rhan 4: mewnfudwr Saesneg? Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 34 , pp. 34-47.

James, E. Wyn 2011. William & Williams: emynwyr Bro Morgannwg. Cylchgrawn Hanes: Cymdeithas hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 35 , pp. 72-87.

James, E. Wyn 2011. Bibliography of the principal nineteenth-century hymn collections of the main Welsh Nonconformist denominations. In: Rivers, Isabel and Wykes, David L. eds. Dissenting praise: religious dissent and the hymn in England and Wales, Oxford: Oxford University Press, pp. 272-273.

James, E. Wyn 2011. Jones, Evan Rowland (1840–1920). Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, (10.1093/ref:odnb/101239)

James, E. Wyn 2010. Beirniadaeth: casgliad o 100 o englynion, penillion, cwpledi neu gerddi coffa oddi ar gerrig beddau, gydag enwau, dyddiadau a lleoliad. In: Hughes, J. Elwyn ed. Cyfansoddiadau a beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010, Llys yr Eisteddfod [Genedlaethol], pp. 95-102.

James, E. Wyn 2010. The life and work of Ann Griffiths. In: Lewis, Mary ed. Dimensions of eternity: a celebration of Ann Griffiths in image and word = Mesur tragwyddoldeb: bywyd Ann Griffiths mewn llun a gair, Dolanog: Mary Lewis, pp. 5-55.

James, E. Wyn 2010. Morgan John Rhys a chaethwasiaeth Americanaidd. In: Williams, Daniel G. ed. Canu caeth: y Cymry a'r Affro-Americaniaid, Llandysul: Gwasg Gomer, pp. 2-25.

James, E. Wyn 2009. Yn dal y byd mewn beudy. Cristion 157 , pp. 14-15.

James, E. Wyn 2009. Bardd hiraeth: Siarl Wyn o Benllyn - a Buenos Aires. Taliesin 137 , pp. 104-122.

James, E. Wyn 2009. Thomas Charles & Sally Jones. In: Haykin, Michael A. G. ed. The Christian Lover: the Sweetness of Love and Marriage in the Letters of Believers, Orlando, Fl.: Reformation Trust, pp. 45-60.

James, E. Wyn 2009. Michael D. Jones: y cyfnod ffurfiannol cynnar. In: James, E. Wyn and Jones, Bill eds. Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig, Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, pp. 31-59.

James, E. Wyn and Jones, William David, eds. 2009. Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.

James, E. Wyn 2008. Brad: holi Saunders Lewis. Taliesin 135 , pp. 37-41.

James, E. Wyn 2008. Cofio Dr Ceinwen [Thomas]. Barn 551/2 , pp. 37-38.

James, E. Wyn 2008. Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1938 a dirgelwch "Tourmalet". Taliesin 134 , pp. 10-25.

James, E. Wyn 2008. Cofio emynwyr Sain Tathan a Bethesda'r Fro. Cristion 147 , pp. 21-22.

James, E. Wyn 2008. Cwm Rhondda a Cheinewydd: croth a chrud Diwygiad 1904-05. In: Jones, Tegwyn and Walters, Huw eds. Cawr i'w genedl: cyfrol i gyfarch yr Athro Hywel Teifi Edwards, Llandysul: Gwasg Gomer, pp. 199-216.

James, E. Wyn and Jones, Tecwyn Vaughan, eds. 2008. Gwerin gwlad: ysgrifau ar ddiwylliant gwerin Cymru. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch.

James, E. Wyn, ed. 2008. Y ffordd gadarn: ysgrifau ar lên a chrefydd [R. Geraint Gruffydd]. Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Bryntirion.

James, E. Wyn 2008. Pererindod Pantycelyn. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (1-2) , pp. 34-48.

James, E. Wyn 2008. Pantycelyn yr emynydd. Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru 4 (1-2) , pp. 56-58.

James, E. Wyn 2008. Cyfraniadau. In: Davies, John, Baines, Menna, Jenkins, Nigel and Lynch, Peredur eds. Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru,

James, E. Wyn 2008. Contributions. In: Davies, John, Jenkins, Nigel, Baines, Menna and Lynch, Peredur eds. The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales, Cardiff: University of Wales Press,

James, E. Wyn 2007. W. Rhys Nicholas (1914-96): Teyrnged. Y Tyst 140 (20) , pp. 2-3.

James, E. Wyn 2007. 'Seren Wib Olau': gweledigaeth a chenhadaeth Morgan John Rhys (1760-1804). Trafodion Cymdeithas Hanes y Bedyddwyr , pp. 5-37.

James, E. Wyn 2007. Glyndŵr a gobaith y genedl: agweddau ar y portread o Owain Glyndŵr yn llenyddiaeth y cyfnod modern. Aberystwyth: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

James, E. Wyn 2007. Y Coleg ar ei Gefn: William Edwards a Choleg y Bedyddwyr, Caerdydd. Cristion 142/43 , pp. 16-17.

James, E. Wyn 2007. ‘Bala and the Bible: Thomas Charles, Ann Griffiths and Mary Jones’. Journal of the Merioneth Historical and Record Society 15 (2) , pp. 185-200.

James, E. Wyn 2007. Ruth Caine a Chadi Ha. Ontrac 18 , p. 14.

James, E. Wyn 2007. Ruth Caine and Summer Katie. Ontrac 18 , p. 15.

James, E. Wyn 2007. Welsh Ballads and American Slavery. The Welsh Journal of Religious History 2 , pp. 59-86.

James, E. Wyn 2006. Cyfraniadau. In: Morgans, Delyth G. ed. Cydymaith Caneuon Ffydd, Pwyllgor y Llyfr Emynau Cydenwadol,

James, E. Wyn 2006. Pererinion ar y Ffordd: Thomas Charles ac Ann Griffiths. Cylchgrawn Hanes Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 29/30 , pp. 73-96.

James, E. Wyn 2005. Painting the world green: Dafydd Iwan and the Welsh protest ballad. Folk Music Journal 8 (5) , pp. 594-618.
file

James, E. Wyn 2005. Bala and the Bible: Thomas Charles, Ann Griffiths and Mary Jones. Eusebeia: The Bulletin of the Jonathan Edwards Centre for Reformed Spirituality 5 , pp. 69-98.

James, E. Wyn 2005. Rosina Davies, “Yr Efengyles Fach” Anghofiedig. Taliesin 124 , pp. 39-49.

James, E. Wyn 2004. Thomas William: bardd ac emynydd Bethesda'r Fro. Llên Cymru 27 (1) , pp. 113-139.

James, E. Wyn 2004. An “English” lady among Welsh folk: Ruth Herbert Lewis and the Welsh Folk-Song Society. In: Russell, I. and Atkinson, D. eds. Folk Song: Tradition, Revival, and Re-Creation, Aberdeen: Elphinstone Institute, University of Aberdeen, pp. 266-283.
file

James, E. Wyn 2004. “A’r Byd i Gyd yn Bapur . . ." Rhan 3: Dylanwadau rhyngwladol – Sansgrit a Hebraeg. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 27 , pp. 34-47.

James, E. Wyn 2004. Iolo Morganwg, Thomas William a gwladgarwch y Methodistiaid. Llên Cymru, 27 , pp. 172-176.

James, E. Wyn 2004. “Eneiniad Ann a John”: Ann Griffiths, John Hughes a Seiat Pontrobert. Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion / Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 10 , pp. 111-132.
file

James, E. Wyn 2004. Emyn Goronwy Owen a Samuel Collet. Y Traethodydd 159 , pp. 20-37.
file

James, E. Wyn 2003. Caethwasanaeth a'r Beirdd, 1790-1840. Taliesin 119 , pp. 37-60.
file

James, E. Wyn 2003. Galarnad Delynegol Orau’r Iaith? Thomas William, Bethesda’r Fro a’i Farwnad i John Williams, Sain Tathan. Barddas 275 , pp. 30-37.

James, E. Wyn 2003. “A’r byd i gyd yn bapur . . .” Rhan 2: Topos yr Anhraethadwy. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 26 , pp. 46-57.

James, E. Wyn 2003. Dafydd William, Llandeilo Fach: an eighteenth-century Glamorgan hymn-writer. Morgannwg: The Journal of Glamorgan History 47 , pp. 3-23.
file

James, E. Wyn 2002. Ann Griffiths: o lafar i lyfr. In: Price, Angharad ed. Chwileniwm: Technoleg a Llenyddiaeth, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, pp. 54-85.

James, E. Wyn 2002. Williams Pantycelyn a Gwawr y Mudiad Cenhadol. In: Jenkins, G. H. ed. Cof Cenedl XVII, Cof Cenedl, Llandysul: Gwasg Gomer, pp. 65-101.

James, E. Wyn 2002. “A’r Byd i Gyd yn Bapur . . .” [Rhan 1]. Canu Gwerin: Journal of the Welsh Folk-Song Society 25 , pp. 48-58.

James, E. Wyn 2001. Golwg ar rai o gerddi a baledi Cymraeg Troed-y-rhiw. In: Edwards, H. T. ed. Merthyr a Thaf, Cyfres y Cymoedd, Ceredigion, Wales: Gwasg Gomer, pp. 94-129.
file

James, E. Wyn 2001. Ballad implosions and Welsh folksongs. In: Constantinescu, N. ed. Ballad and Ballad Studies at the Turn of the Century, Bucharest, Romania: Editura Deliana, pp. 101-117.
file

James, E. Wyn 2001. “The new birth of a people”: Welsh language and identity and the Welsh methodists, c. 1740-1820. In: Pope, R. ed. Religion and National Identity: Wales and Scotland c. 1700-2000, Cardiff: University of Wales Press, pp. 14-42.

James, E. Wyn 2001. Dafydd William, Llandeilo Fach. Trafodion Cymdeithas Hanes y Bedyddwyr , pp. 37-62.

James, E. Wyn 2000. Watching the white wheat and that hole below the nose: The English ballads of a late-nineteenth-century Welsh jobbing-printer. In: Rieuwerts, S. and Stein, H. eds. Bridging the Cultural Divide: Our Common Ballad Heritage, Hildesheim, Germany: Georg Olms Verlag, pp. 177-194.
file

James, E. Wyn 2000. ‘Ann Griffiths: Y Cefndir Barddol’. Llên Cymru 23 , pp. 147-170.

James, E. Wyn 2000. Llyfryddiaeth Robert Maynard (Bobi) Jones: rhai ychwanegiadau. Llên Cymru 23 , pp. 176-177.

This list was generated on Thu Jan 20 04:32:34 2022 GMT.