Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by Current Cardiff authors

Number of items: 13.

Wang, Yucheng, Wu, Yanan, Zheng, Xingqun and Lu, Shun 2023. Ice-templated method to promote electrochemical energy storage and conversion: a review. Energies 16 (9) , 3865. 10.3390/en16093865
file

Chang, Zhou, Ren, Wenqing, Wang, Yucheng, Zhang, Jiawei, Liu, Xiaoteng and Xu, Chenxi 2022. A highly co-tolerant anode pt/ti3c2tx-cnt hybrid catalysts for pemfc. Electrocatalysis 14 , pp. 1-8. 10.1007/s12678-022-00768-w
file

Wang, Yucheng, Lei, Hanhui, Lu, Shun, Yang, Ziming, Xu, Ben Bin, Xing, Lei and Liu, Terence Xiaoteng 2022. Cu2O nano-flowers/graphene enabled scaffolding structure catalyst layer for enhanced CO2 electrochemical reduction. Applied Catalysis B: Environmental 305 , 121022. 10.1016/j.apcatb.2021.121022

Lu, Shun, Wang, Yucheng, Xiang, Hang, Lei, Hanhui, Xu, Ben Bin, Xing, Lei, Yu, Eileen Hao and Liu, Terence Xiaoteng 2022. Mass transfer effect to electrochemical reduction of CO2: Electrode, electrocatalyst and electrolyte. Journal of Energy Storage 52 , 104764. 10.1016/j.est.2022.104764

Fang, Zhongwei, Xu, Chenxi, Zhang, Xiaole, Wang, Yucheng, Xiao, Tao, Wang, Ling ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7225-2878, Chen, Mei and Liu, Xiaoteng 2022. MXene (Ti3C2Tx)-Supported Binary Co-, Zn-Doped Carbonas Oxygen Reduction Reaction Catalyst for Anion Exchange Membrane Fuel Cells. Energy Technology 10 (5) , 2101168. 10.1002/ente.202101168

Zhu, Zuolei, Xu, Chenxi, Wang, Yucheng, Wang, Ling, Chang, Zhou, Fang, Zhongwei, Liu, Xiaoteng and Cheng, Jigui 2022. The high performance NiFe layered double hydroxides@ Ti3C2Tx/reduced graphene oxide hybrid catalyst for oxygen evolution reaction. Journal of Alloys and Compounds 894 , 162393. 10.1016/j.jallcom.2021.162393

Selvakumar, Karuppiah, Duraisamy, Velu, Venkateshwaran, Selvaraj, Arumugam, Natarajan, Almansour, Abdulrahman I., Wang, Yucheng, Xiaoteng Liu, Terence and Murugesan Senthil Kumar, Sakkarapalayam 2022. Development of α-mno2 nanowire with ni- and (ni, co)-cation doping as an efficient bifunctional oxygen evolution and oxygen reduction reaction catalyst. ChemElectroChem 9 (2) , e202101303. 10.1002/celc.202101303

Wang, Yucheng, Lei, Hanhui, Xiang, Hang, Fu, Yongqing, Xu, Chenxi, Jiang, Yinzhu, Xu, Ben Bin, Yu, Eileen Hao, Gao, Chao and Liu, Terence Xiaoteng 2021. Porous bilayer electrode-guided gas diffusion for enhanced CO2 electrochemical reduction. Advanced Energy & Sustainability Research 2 (11) , 2100083. 10.1002/aesr.202100083
file

Lu, Shun, Hummel, Matthew, Gu, Zhengrong, Wang, Yucheng, Wang, Keliang, Pathak, Rajesh, Zhou, Yue, Jia, Hongxing, Qi, Xueqiang, Zhao, Xianhui, Xu, Ben Bin and Liu, Xiaoteng 2021. Highly efficient urea oxidation via nesting nano-nickel oxide in eggshell membrane-derived carbon. ACS Sustainable Chemistry and Engineering 9 (4) , 1703–1713. 10.1021/acssuschemeng.0c07614

Luo, Z., Ji, C., Yin, L., Zhu, G., Xu, B.B., Wang, Y., Liu, T.X., Zhuge, X. and Luo, K. 2020. A Ga-Sn liquid metal-mediated structural cathode for Li-O2 batteries. Materials Today Energy 18 , 100559. 10.1016/j.mtener.2020.100559

Lu, Shun, Gu, Zhengrong, Hummel, Matthew, Zhou, Yue ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6698-4714, Wang, Keliang, Xu, Ben Bin, Wang, Yucheng, Li, Yifan, Qi, Xueqiang and Liu, Xiaoteng 2020. Nickel oxide immobilized on the carbonized eggshell membrane for electrochemical detection of urea. Journal of The Electrochemical Society 167 (10) , 106509. 10.1149/1945-7111/ab9c80

Ren, Bingzhi, Lu, Jianwei, Wang, Yucheng, Gu, Xingxing, Xu, Ben Bin, Fu, Yongqing, Luo, Kun, Bayati, Maryam and Liu, Terence Xiaoteng 2020. Half-sphere shell supported Pt catalyst for electrochemical methanol xxidation. Journal of The Electrochemical Society 167 (8) , 084510. 10.1149/1945-7111/ab8dde

Liu, Xiaoteng, Xi, Jiabin, Xu, Ben Bin, Fang, Bo, Wang, Yucheng, Bayati, Maryam, Scott, Keith and Gao, Chao 2018. A high-performance direct methanol fuel cell technology enabled by mediating high-concentration methanol through a graphene aerogel. small methods 2 (10) , pp. 1-6. 10.1002/smtd.201800138

This list was generated on Mon May 20 06:39:46 2024 BST.