Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Number of items: 58.

Rigby, Andrew J., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Anderson, Michael ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7237-3488, Ragan, Sarah E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Priestley, Felix D., Fuller, Gary A., Thompson, Mark A., Traficante, Alessio, Watkins, Elizabeth J. and Williams, Gwenllian M. 2024. The dynamic centres of infrared-dark clouds and the formation of cores. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 528 (2) , 1172–1197. 10.1093/mnras/stae030
file

Bing, L., Béthermin, M., Lagache, G., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Artis, E., Aussel, H., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Billot, N., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Elbaz, D., Gkogkou, A., Gomez, A., Goupy, J., Hanser, C., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Liu, D., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Lustig, P., Macías-Pérez, J. F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Muñoz-Echeverría, M., Perotto, L., Pisano, G., Ponthieu, N., Revéret, V., Rigby, A. J., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Zylka, R. 2023. NIKA2 Cosmological Legacy Survey. Astronomy & Astrophysics 677 , A66. 10.1051/0004-6361/202346579
file

Rani, Raffaele, Moore, Toby J. T., Eden, David J., Rigby, Andrew J., Duarte-Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774 and Lee, Yueh-Ning 2023. Identification of molecular clouds in emission maps: a comparison between methods in the 13CO/C18O (J = 3?2) Heterodyne Inner Milky Way Plane Survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 523 (2) , pp. 1832-1852. 10.1093/mnras/stad1507
file

Karoly, Janik, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Pattle, Kate, Berry, David, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kirk, Jason, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Debattista, Victor, Di Francesco, James, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Furuya, Ray, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hoang, Thiem, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Shinyoung, Kim, Gwanjeong, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Hyosung, Kirchschlager, Florian, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chang Won, Lee, Hyeseung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Junhao, Longmore, Steven, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Sharma, Ekta, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Le Gouellec, Valentin J. M., Poidevin, Frédérick, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2023. The JCMT BISTRO Survey: Studying the Complex Magnetic Field of L43. Astrophysical Journal 952 (1) , 29. 10.3847/1538-4357/acd6f2
file

Muñoz-Echeverría, M., Macías-Pérez, J. F., Pratt, G. W., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Arnaud, M., Artis, E., Aussel, H., Bartalucci, I., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Ferragamo, A., Gomez, A., Goupy, J., Hanser, C., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Melin, J.-B., Monfardini, A., Paliwal, A., Perotto, L., Pisano, G., Pointecouteau, E., Ponthieu, N., Revéret, V., Rigby, A. J., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Yepes, G. 2023. Multi-probe analysis of the galaxy cluster CL J1226.9+3332. Astronomy & Astrophysics 671 , A28. 10.1051/0004-6361/202244981
file

Ward-Thompson, Derek, Karoly, Janik, Pattle, Kate, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kirk, Jason, Berry, David, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Debattista, Victor, Di Francesco, James, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Furuya, Ray, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Hoang, Thiem, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Shinyoung, Kim, Gwanjeong, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Hyosung, Kirchschlager, Florian, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chang Won, Lee, Hyeseung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Junhao, Longmore, Steven, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Le Gouellec, Valentin J. M., Poidevin, Frédérick, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2023. First BISTRO observations of the dark cloud Taurus L1495A-B10: the role of the magnetic field in the earliest stages of low-mass star formation. Astrophysical Journal 946 (2) 10.3847/1538-4357/acbea4
file

Tahani, Mehrnoosh, Bastien, Pierre, Furuya, Ray S., Pattle, Kate, Johnstone, Doug, Arzoumanian, Doris, Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Inutsuka, Shu-ichiro, Coudé, Simon, Fissel, Laura, Chen, Michael Chun-Yuan, Poidevin, Frédérick, Sadavoy, Sarah, Friesen, Rachel, Koch, Patrick M., Di Francesco, James, Moriarty-Schieven, Gerald H., Chen, Zhiwei, Chung, Eun Jung, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Gledhill, Tim, Le Gouellec, Valentin J. M., Hoang, Thiem, Hwang, Jihye, Kang, Ji-hyun, Kim, Kyoung Hee, Kirchschlager, Florian, Kwon, Woojin, Lee, Chang Won, Liu, Hong-Li, Onaka, Takashi, Rawlings, Mark G., Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kwon, Jungmi, Hoang, Thuong D., Redman, Matt, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Houde, Martin, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, de Looze, Ilse, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2023. JCMT BISTRO Observations: magnetic field morphology of bubbles associated with NGC 6334. Astrophysical Journal 944 (2) , 139. 10.3847/1538-4357/acac81
file

Park, Geumsook, Currie, Malcolm J., Thomas, Holly S., Rosolowsky, Erik, Dempsey, Jessica T., Kim, Kee-Tae, Rigby, Andrew J., Su, Yang, Eden, David J., Colombo, Dario, Parsons, Harriet and Moore, Toby J. T. 2023. 12 co (3–2) high-resolution survey (cohrs) of the galactic plane: complete data release. Astrophysical Journal Supplement 264 , 16. 10.3847/1538-4365/ac9b59
file

Ching, Tao-Chung, Qiu, Keping, Li, Di, Ren, Zhiyuan, Lai, Shih-Ping, Berry, David, Pattle, Kate, Furuya, Ray, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Johnstone, Doug, Koch, Patrick M., Lee, Chang Won, Hoang, Thiem, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Eswaraiah, Chakali, Wang, Jia-Wei, Kim, Kyoung Hee, Hwang, Jihye, Soam, Archana, Lyo, A-Ran, Liu, Junhao, Le Gouellec, Valentin J. M., Arzoumanian, Doris, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Francesco, James Di, Poidevin, Frédérick, Liu, Tie, Coudé, Simon, Tahani, Mehrnoosh, Liu, Hong-Li, Onaka, Takashi, Li, Dalei, Tamura, Motohide, Chen, Zhiwei, Tang, Xindi, Kirchschlager, Florian, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Mike, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Youngwoo, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Y. Sophia, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Hyosung, Kim, Kee-Tae, Kim, Gwanjeong, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chin-Fei, Lee, Yong-Hee, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2022. The JCMT BISTRO-2 survey: magnetic fields of the massive DR21 filament. Astrophysical Journal 941 , 122. 10.3847/1538-4357/ac9dfb
file

Hwang, Jihye, Kim, Jongsoo, Pattle, Kate, Lee, Chang Won, Koch, Patrick M., Johnstone, Doug, Tomisaka, Kohji, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Furuya, Ray S., Kang, Ji-hyun, Lyo, A-Ran, Chung, Eun Jung, Arzoumanian, Doris, Park, Geumsook, Kwon, Woojin, Kim, Shinyoung, Tamura, Motohide, Kwon, Jungmi, Soam, Archana, Han, Ilseung, Hoang, Thiem, Kim, Kyoung Hee, Onaka, Takashi, Eswaraiah, Chakali, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Liu, Hong-Li, Tang, Xindi, Chen, Wen Ping, Matsumura, Masafumi, Hoang, Thuong Duc, Chen, Zhiwei, Le Gouellec, Valentin J. M., Kirchschlager, Florian, Poidevin, Frédérick, Bastien, Pierre, Qiu, Keping, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Byun, Do-Young, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Kim, Hyosung, Kim, Kee-Tae, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Kim, Mi-Ryang, Yoo, Hyunju, Yun, Hyeong-Sik, Chen, Mike, Francesco, James Di, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Houde, Martin, Lacaille, Kevin, Matthews, Brenda, Sadavoy, Sarah, Moriarty-Schieven, Gerald, Tahani, Mehrnoosh, Ching, Tao-Chung, Dai, Y. Sophia, Duan, Yan, Gu, Qilao, Law, Chi-Yan, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Liu, Tie, Lu, Xing, Qian, Lei, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Berry, David, Friberg, Per, Graves, Sarah, Liu, Junhao, Mairs, Steve, Parsons, Harriet, Rawlings, Mark, Doi, Yasuo, Hayashi, Saeko, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kim, Gwanjeong, Kobayashi, Masato I. N., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Pyo, Tae-Soo, Saito, Hiro, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tsukamoto, Yusuke, Zenko, Tetsuya, Chen, Huei-Ru Vivien, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Kemper, Francisca, Lee, Chin-Fei, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Ohashi, Nagayoshi, Rao, Ramprasad, Tang, Ya-Wen, Wang, Jia-Wei, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Bourke, Tyler L., Chrysostomou, Antonio, Debattista, Victor, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatchell, Jennifer, Karoly, Janik, Kirk, Jason, Könyves, Vera, Longmore, Steven, van Loo, Sven, Looze, Ilse de, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Viti, Serena, Diep, Pham Ngoc, Ngoc, Nguyen Bich, Tram, Le Ngoc, André, Philippe, Coudé, Simon, Dowell, C. Darren, Friesen, Rachel and Robitaille, Jean-Franćois 2022. The JCMT BISTRO Survey: a spiral magnetic field in a hub-filament structure, Monoceros R2. Astrophysical Journal 941 (1) , 51. 10.3847/1538-4357/ac99e0
file

Wells, M. R. A., Urquhart, J. S., Moore, T. J. T., Browning, K. E., Ragan, S. E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Rigby, A. J., Eden, D. J. and Thompson, M. A. 2022. ATLASGAL - star forming efficiencies and the Galactic star formation rate. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 516 (3) , 4245–4255. 10.1093/mnras/stac2420
file

Rani, Raffaele, Moore, Toby J T, Eden, David J and Rigby, Andrew J 2022. Solenoidal turbulent modes and star formation efficiency in Galactic plane molecular clouds. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 515 (1) , pp. 271-285. 10.1093/mnras/stac1812
file

Matsuura, Mikako ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5529-5593, Ayley, Victoria, Chawner, Hannah, Filipovic, M. D., Reid, Warren, Priestley, F. D., Rigby, Andy, Barlow, M. J. and Gomez, Haley E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052 2022. Spitzer and Herschel studies of dust in supernova remnants in the Small Magellanic Cloud. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 513 (1) , pp. 1154-1174. 10.1093/mnras/stac583
file

Urquhart, J. S., Wells, M. R. A., Pillai, T., Leurini, S., Giannetti, A., Moore, T. J. T., Thompson, M. A., Figura, C., Colombo, D., Yang, A. Y., König, C., Wyrowski, F., Menten, K. M., Rigby, A. J., Eden, D. J. and Ragan, S. E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588 2022. ATLASGAL - evolutionary trends in high-mass star formation. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510 (3) , 3389–3407. 10.1093/mnras/stab3511
file

Kwon, Woojin, Pattle, Kate, Sadavoy, Sarah, Hull, Charles L. H., Johnstone, Doug, Ward-Thompson, Derek, Francesco, James Di, Koch, Patrick M., Furuya, Ray, Doi, Yasuo, Le Gouellec, Valentin J. M., Hwang, Jihye, Lyo, A-Ran, Soam, Archana, Tang, Xindi, Hoang, Thiem, Kirchschlager, Florian, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Kim, Kyoung Hee, Onaka, Takashi, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Lee, Chang Won, Tamura, Motohide, Bastien, Pierre, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Berry, David, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Wen Ping, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Coudé, Simon, Dai, Sophia, Diep, Pham Ngoc, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Kee-Tae, Kim, Gwanjeong, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Jongsoo, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Tie, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Looze, Ilse de, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and Loo, Sven van 2022. B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic fields in the filamentary structures of Serpens Main. Astrophysical Journal 926 (2) , 163. 10.3847/1538-4357/ac4bbe
file

Colombo, D., Cabral Peretto, Ana, Pettitt, A.R., Urquhart, J.S., Wyrowski, F., Csengeri, T., Neralwar, K.R., Schuller, F., Menten, K.M., Anderson, L., Barnes, P., Beuther, H., Bronfman, L., Eden, D., Ginsburg, A., Henning, T., Konig, C, Lee, M-Y., Mattern, M., Medina, S., Ragan, S.E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Rigby, A.J., Sanchez-Monge, A, Traficante, A, Yang., A.Y. and Wienen, M. 2022. The SEDIGISM survey: the influence of spiral arms on the molecular gas distribution of the inner Milky Way. Astronomy & Astrophysics 658 , pp. 1-38. 10.1051/0004-6361/202141287
file

De Petris, M., Ritacco, A., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Artis, E., Aumont, J., Aussel, H., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Muñoz-Echeverría, M., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Rigby, A. J., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C., Zylka, R., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. Crab nebula at 260 GHz with the NIKA2 polarimeter: Implications for the polarization angle calibration of future CMB experiments. EPJ Web of Conferences 257 , 00042. 10.1051/epjconf/202225700042
file

De Petris, M., Rigby, A.J., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., Anderson, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7237-3488, André, P., Artis, E., Aussel, H., Bacmann, A., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Bracco, A., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., García, P., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Muñoz-Echeverría, M., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Ristorcelli, I., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Watkins, E.J., Zylka, R., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. Galactic Star Formation with NIKA2 (GASTON): Evidence of mass accretion onto dense clumps. EPJ Web of Conferences 257 , 00041. 10.1051/epjconf/202225700041
file

De Petris, M., Ajeddig, H., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, P., Artis, E., Aussel, H., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Muñoz-Echeverría, M., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Rigby, A.J., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Zylka, R., Shimajiri, Y., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. Probing the role of magnetic fields in star-forming filaments: NIKA2-Pol commissioning results toward OMC-1. EPJ Web of Conferences 257 , 00002. 10.1051/epjconf/202225700002
file

De Petris, M., Peretto, N., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Artis, E., Aussel, H., Bacmann, A., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Muñoz-Echeverría, M., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Rigby, A., Ristorcelli, I., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Zylka, R., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. Galactic star formation with NIKA2 (GASTON): Filament convergence and its link to star formation. EPJ Web of Conferences 257 , 00037. 10.1051/epjconf/202225700037
file

De Petris, M., Muñoz-Echeverría, M., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Arnaud, M., Artis, E., Aussel, H., Bartalucci, I., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Ferragamo, A., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Paliwal, A., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Pointecouteau, E., Ponthieu, N., Pratt, G. W., Revéret, V., Rigby, A. J., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Yepes, G., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. The LPSZ-CLASH galaxy cluster sample: Combining lensing and hydrostatic mass estimates. EPJ Web of Conferences 257 , 00033. 10.1051/epjconf/202225700033
file

De Petris, M., Muñoz-Echeverría, M., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Arnaud, M., Artis, E., Aussel, H., Bartalucci, I., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Ferragamo, A., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Paliwal, A., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Pointecouteau, E., Ponthieu, N., Pratt, G. W., Revéret, V., Rigby, A. J., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Yepes, G., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. Multi-probe analysis of the galaxy cluster CL J1226.9+3332: Hydrostatic mass and hydrostatic-to-lensing bias. EPJ Web of Conferences 257 , 00032. 10.1051/epjconf/202225700032
file

De Petris, M., Perotto, L., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Arnaud, M., Artis, E., Aussel, H., Bartalucci, I., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Ferragamo, A., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Muñoz-Echeverría, M., Paliwal, A., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Pointecouteau, E., Ponthieu, N., Pratt, G.W., Revéret, V., Rigby, A. J., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Yepes, G., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. The NIKA2 Sunyaev-Zeldovich Large Program: Precise galaxy cluster physics for an accurate cluster-based cosmology. EPJ Web of Conferences 257 , 00038. 10.1051/epjconf/202225700038
file

Artis, E., Adam, R., Ade, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Ajeddig, H., André, P., Arnaud, M., Aussel, H., Bartalucci, I., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bing, L., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, Simon ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Ferragamo, A., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.-F., Maury, A., Mauskopf, Philip ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Muñoz-Echeverría, M., Paliwal, A., Perotto, L., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Pointecouteau, E., Ponthieu, N., Pratt, G. W., Revéret, V., Rigby, Andrew, Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Yepes, G., Ferragamo, A. and Mayet, F. 2022. PSZ2 G091: A massive double cluster atz~ 0.822 observed by the NIKA2 camera. EPJ Web of Conferences 257 , 00003. 10.1051/epjconf/202225700003
filefile

Anderson, Michael ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7237-3488, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Ragan, Sarah E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Rigby, Andrew J., Avison, Adam, Duarte-Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fuller, Gary A., Shirley, Yancy L., Traficante, Alessio and Williams, Gwenllian M. 2021. An ALMA study of hub-filament systems - I. On the clump mass concentration within the most massive cores. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 508 (2) , 2964–2978. 10.1093/mnras/stab2674
file

Lyo, A-Ran, Kim, Jongsoo, Sadavoy, Sarah, Johnstone, Doug, Berry, David, Pattle, Kate, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Onaka, Takashi, Di Francesco, James, Kang, Ji-Hyun, Furuya, Ray, Hull, Charles L. H., Tamura, Motohide, Koch, Patrick M., Ward-Thompson, Derek, Hasegawa, Tetsuo, Hoang, Thiem, Arzoumanian, Doris, Won Lee, Chang, Lee, Chin-Fei, Byun, Do-Young, Kirchschlager, Florian, Doi, Yasuo, Kim, Kee-Tae, Hwang, Jihye, Diep, Pham Ngoc, Fanciullo, Lapo, Lee, Sang-Sung, Park, Geumsook, Yoo, Hyunju, Chung, Eun Jung, Whitworth, Anthony, Mairs, Steve, Soam, Archana, Liu, Tie, Tang, Xindi, Coudé, Simon, André, Philippe, Bourke, Tyler L., Vivien Chen, Huei-Ru, Chen, Zhiwei, Ping Chen, Wen, Chen, Mike, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Dai, Sophia, Dowell, C. Darren, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eden, David, Eswaraiah, Chakali, Eyres, Stewart, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jannifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Kyoung Hee, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Könyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Lai, Shih-Ping, Law, Chi-Yan, Lee, Jeong-Eun, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-Bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Bich Ngoc, Nguyen, Ohashi, Nagayoshi, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-soo, Qian, Lei, Qiu, Keping, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Jia-Wei, Wang, Hongchi, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, Dowell, C. Darren, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. The JCMT BISTRO survey: an 850/450 μm polarization study of NGC 2071IR in Orion B. Astrophysical Journal 918 (2) , 85. 10.3847/1538-4357/ac0ce9
file

Schuller, F., André, Ph., Shimajiri, Y., Zavagno, A., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Arzoumanian, D., Csengeri, T., Könyves, V., Palmeirim, P., Pezzuto, S., Rigby, A., Roussel, H., Ajeddig, H., Dumaye, L., Gallais, P., Le Pennec, J., Martignac, J., Mattern, M., Revéret, V., Rodriguez, L. and Talvard, M. 2021. Probing the structure of a massive filament: ArTéMiS 350 and 450 μm mapping of the integral-shaped filament in Orion A. Astronomy and Astrophysics 651 , A36. 10.1051/0004-6361/202038259
file

Rigby, A. J., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Anderson, Michael ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7237-3488, André, P., Andrianasolo, A., Aussel, H., Bacmann, A., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bourrion, O., Bracco, A., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., García, P., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J. F., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Ristorcelli, I., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Watkins, E. 2021. GASTON: Galactic Star Formation with NIKA2. Evidence for the mass growth of star-forming clumps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 502 (3) , pp. 4576-4596. 10.1093/mnras/stab200
file

Rigby, A. J., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Anderson, M., André, P., Andrianasolo, A., Aussel, H., Bacmann, A., Beelen, A., Benoît, A., Berta, S., Bourrion, O., Bracco, A., Calvo, M., Catalano, A., De Petris, M., Désert, F-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C, García, P., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J-F., Macías-Pérez, J. F., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Ristorcelli, I., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Watkins, E. J. 2021. GASTON: Galactic star formation with NIKA2 - evidence for the mass growth of star-forming clumps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 502 (3) , pp. 4576-4596. 10.1093/mnras/stab200
file

Arzoumanian, D., Furuya, R. S., Hasegawa, T., Tahani, M., Sadavoy, S., Hull, C. L. H., Johnstone, D., Koch, P. M., Inutsuka, S., Doi, Y., Hoang, T., Onaka, T., Iwasaki, K., Shimajiri, Y., Inoue, T., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, André, P., Bastien, P., Berry, D., Chen, H.-R. V., Di Francesco, J., Eswaraiah, C., Fanciullo, L., Fissel, L. M., Hwang, J., Kang, J.-h., Kim, G., Kim, K.-T., Kirchschlager, F., Kwon, W., Lee, C. W., Liu, H.-L., Lyo, A.-R., Pattle, K., Soam, A., Tang, X., Whitworth, A. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Ching, T.-C., Coudé, S., Wang, J.-W., Ward-Thompson, D., Lai, S.-P., Qiu, K., Bourke, T. L., Byun, D.-Y., Chen, M., Chen, Z., Chen, W. P., Cho, J., Choi, Y., Choi, M., Chrysostomou, A., Chung, E. J., Dai, S., Diep, P. N., Duan, H.-Y., Duan, Y., Eden, D., Fiege, J., Franzmann, E., Friberg, P., Fuller, G., Gledhill, T., Graves, S., Greaves, J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Q., Han, I., Hatchell, J., Hayashi, S., Houde, M., Jeong, I.-G., Kang, M., Kang, S.-j., Kataoka, A., Kawabata, K., Kemper, F., Kim, M.-R., Kim, K. H., Kim, J., Kim, S., Kirk, J., Kobayashi, M. I. N., Könyves, V., Kusune, T., Kwon, J., Lacaille, K., Law, C.-Y., Lee, C.-F., Lee, Y.-H., Lee, S.-S., Lee, H., Lee, J.-E., Li, H.-b., Li, D., Li, D. L., Liu, J., Liu, T., Liu, S.-Y., Lu, X., Mairs, S., Matsumura, M., Matthews, B., Moriarty-Schieven, G., Nagata, T., Nakamura, F., Nakanishi, H., Ngoc, N. B., Ohashi, N., Park, G., Parsons, H., Pyo, T.-S., Qian, L., Rao, R., Rawlings, J., Rawlings, M., Retter, B., Richer, J., Rigby, A., Saito, H., Savini, G., Scaife, A., Seta, M., Shinnaga, H., Tamura, M., Tang, Y.-W., Tomisaka, K., Tram, L. N., Tsukamoto, Y., Viti, S., Wang, H., Xie, J., Yen, H.-W., Yoo, H., Yuan, J., Yun, H.-S., Zenko, T., Zhang, G., Zhang, C.-P., Zhang, Y., Zhou, J., Zhu, L., de Looze, I., Dowell, C. D., Eyres, S., Falle, S., Friesen, R., Robitaille, J.-F. and van Loo, S. 2021. Dust polarized emission observations of NGC 6334. Astronomy and Astrophysics 647 , A78. 10.1051/0004-6361/202038624
file

Ngoc, Nguyen Bich, Diep, Pham Ngoc, Parsons, Harriet, Pattle, Kate, Hoang, Thiem, Ward-Thompson, Derek, Tram, Le Ngoc, Hull, Charles L. H., Tahani, Mehrnoosh, Furuya, Ray, Bastien, Pierre, Qiu, Keping, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Doi, Yasuo, Lai, Shih-Ping, Coudé, Simon, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Zhiwei, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Francesco, James Di, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Kee-Tae, Kim, Jongsoo, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Kim, Gwanjeong, Kim, Shinyoung, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kirchschlager, Florian, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Hyeseung, Lee, Chang Won, Li, Di, Li, Hua-bai, Li, Dalei, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Looze, Ilse de, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. Observations of magnetic fields surrounding LkHα 101 taken by the BISTRO survey with JCMT-POL-2. Astrophysical Journal 908 (1) , 10. 10.3847/1538-4357/abd0fc

Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Colombo, D., Urquhart, J. S., Ginsburg, A., Russeil, D., Schuller, F., Anderson, L. D., Barnes, P. J., Beltrán, M. T., Beuther, H., Bontemps, S., Bronfman, L., Csengeri, T., Dobbs, C. L., Eden, D., Giannetti, A., Kauffmann, J., Mattern, M., Medina, S.-N. X., Menten, K. M., Lee, M.-Y., Pettitt, A. R., Riener, M., Rigby, A. J., Traficante, A., Veena, V. S., Wienen, M., Wyrowski, F., Agurto, C., Azagra, F., Cesaroni, R., Finger, R., Gonzalez, E., Henning, T., Hernandez, A. K., Kainulainen, J., Leurini, S., Lopez, S., Mac-Auliffe, F., Mazumdar, P., Molinari, S., Motte, F., Muller, E., Nguyen-Luong, Q., Parra, R., Perez-Beaupuits, J.-P., Montenegro-Montes, F. M., Moore, T. J. T., Ragan, S. E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Sánchez-Monge, A., Sanna, A., Schilke, P., Schisano, E., Schneider, N., Suri, S., Testi, L., Torstensson, K., Venegas, P. and Zavagno, A. 2021. The SEDIGISM survey: molecular clouds in the inner galaxy. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500 (3) , pp. 3027-3049. 10.1093/mnras/staa2480
file

Urquhart, J. S., Figura, C., Cross, J. R., Wells, M. R. A., Moore, T. J. T., Eden, D. J., Ragan, S. E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Pettitt, A. R., Duarte Cabral, Ana ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Colombo, D., Schuller, F., Csengeri, T., Mattern, M., Menten, K. M., Wyrowski, F., Anderson, L. D., Barnes, P. J., Beltrán, M. T., Billington, S. J., Bronfman, L., Giannetti, A., Kainulainen, J., Kauffmann, J., Lee, M.-Y., Leurini, S., Medina, S.-N. X., Montenegro, F. M., Riener, M., Rigby, A. J., Sánchez-Monge, A., Schilke, P., Schisano, E., Traficante, A. and Wienen, M. 2021. SEDIGISM-ATLASGAL: dense gas fraction and star formation efficiency across the galactic disk. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500 (3) , staa2512. 10.1093/mnras/staa2512
file

Eden, D. J., Moore, T. J. T., Plume, R., Rigby, A. J., Urquhart, J. S., Marsh, K. A. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Peñaloza, C. H., Clark, P. C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4834-043X, Smith, M. W. L. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Tahani, K., Ragan, S. E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Thompson, M. A., Johnstone, D., Parsons, H. and Rani, R. 2021. Characteristic scale of star formation. I. Clump formation efficiency on local scales. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500 (1) , pp. 191-210. 10.1093/mnras/staa3188
file

Schuller, F., Urquhart, J. S., Csengeri, T., Colombo, D., Duarte-Cabral, A. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Mattern, M., Ginsburg, A., Pettitt, A. R., Wyrowski, F., Anderson, L., Azagra, F., Barnes, P., Beltran, M., Beuther, H., Billington, S., Bronfman, L., Cesaroni, R., Dobbs, C., Eden, D., Lee, M.-Y., Medina, S.-N. X., Menten, K. M., Moore, T., Montenegro-Montes, F. M., Ragan, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Rigby, A., Riener, M., Russeil, D., Schisano, E., Sanchez-Monge, A., Traficante, A., Zavagno, A., Agurto, C., Bontemps, S., Finger, R., Giannetti, A., Gonzalez, E., Hernandez, A. K., Henning, T., Kainulainen, J., Kauffmann, J., Leurini, S., Lopez, S., Mac-Auliffe, F., Mazumdar, P., Molinari, S., Motte, F., Muller, E., Nguyen-Luong, Q., Parra, R., Perez-Beaupuits, J.-P., Schilke, P., Schneider, N., Suri, S., Testi, L., Torstensson, K, Veena, V. S., Venegas, P., Wang, K. and Wienen, M. 2021. The SEDIGISM survey: first data release and overview of the Galactic structure*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500 (3) , staa2369. 10.1093/mnras/staa2369
file

Querejeta, M., Lelli, F., Schinnerer, E., Colombo, D., Lisenfeld, U., Mundell, C. G., Bigiel, F., García-Burillo, S., Herrera, C. N., Hughes, A., Kruijssen, J. M. D., Meidt, S. E., Moore, T. J. T., Pety, J. and Rigby, A. J. 2021. ALMA resolves giant molecular clouds in a tidal dwarf galaxy. Astronomy and Astrophysics 645 , A97. 10.1051/0004-6361/202038955
file

Eswaraiah, Chakali, Li, Di, Furuya, Ray S., Hasegawa, Tetsuo, Ward-Thompson, Derek, Qiu, Keping, Ohashi, Nagayoshi, Pattle, Kate, Sadavoy, Sarah, Hull, Charles L. H., Berry, David, Doi, Yasuo, Ching, Tao-Chung, Lai, Shih-Ping, Wang, Jia-Wei, Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Arzoumanian, Doris, Coudé, Simon, Soam, Archana, Fanciullo, Lapo, Yen, Hsi-Wei, Liu, Junhao, Hoang, Thiem, Ping Chen, Wen, Shimajiri, Yoshito, Liu, Tie, Chen, Zhiwei, Li, Hua-bai, Lyo, A-Ran, Hwang, Jihye, Johnstone, Doug, Rao, Ramprasad, Bich Ngoc, Nguyen, Ngoc Diep, Pham, Mairs, Steve, Parsons, Harriet, Tamura, Motohide, Tahani, Mehrnoosh, Vivien Chen, Huei-Ru, Nakamura, Fumitaka, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Cho, Jungyeon, Won Lee, Chang, Inutsuka, Shu-ichiro, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Qian, Lei, Xie, Jinjin, Li, Dalei, Liu, Hong-Li, Zhang, Chuan-Peng, Chen, Mike, Zhang, Guoyin, Zhu, Lei, Zhou, Jianjun, André, Philippe, Liu, Sheng-Yuan, Yuan, Jinghua, Lu, Xing, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Dai, Sophia, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Matthews, Brenda, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Kim, Kee-Tae, Lee, Chin-Fei, Kim, Jongsoo, Pyo, Tae-Soo, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Jung Chung, Eun, Ngoc Tram, Le, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Kawabata, Koji, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kemper, Francisca, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Kim, Gwanjeong, Hee Kim, Kyoung, Kim, Mi-Ryang, Kirchschlager, Florian, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Matsumura, Masafumi, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakanishi, Hiroyuki, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yoo, Hyunju, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, de Looze, Ilse, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. The JCMT BISTRO Survey: revealing the diverse magnetic field morphologies in taurus dense cores with sensitive submillimeter polarimetry. Astrophysical Journal Letters 912 (2) , L27. 10.3847/2041-8213/abeb1c
file

Eden, D. J., Moore, T. J. T., Currie, M. J., Rigby, A. J., Rosolowsky, E., Su, Y., Kim, Kee-Tae, Parsons, H., Morata, O., Chen, H.-R., Minamidani, T., Park, Geumsook, Ragan, S. E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Urquhart, J. S., Rani, R., Tahani, K., Billington, S. J., Deb, S., Figura, C., Fujiyoshi, T., Joncas, G., Liao, L. W., Liu, T., Ma, H., Tuan-Anh, P., Yun, Hyeong-Sik, Zhang, S., Zhu, M., Henshaw, J. D., Longmore, S. N., Kobayashi, M. I. N., Thompson, M. A., Ao, Y., Campbell-White, J., Ching, T.-C., Chung, E. J., Duarte Cabral, A. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Fich, M., Gao, Y., Graves, S. F., Jiang, X.-J., Kemper, F., Kuan, Y.-J., Kwon, W., Lee, C. W., Lee, J.-E., Liu, M., Penaloza, C. H., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Phuong, N. T., Pineda, J. E., Plume, R., Puspitaningrum, E., Samal, M. R., Soam, A., Sun, Y., Tang, X. D., Traficante, A., White, G. J., Yan, C.-H., Yang, A., Yuan, J., Yue, N., Bemis, A., Brunt, C. M., Chen, Z., Cho, J., Clark, P. C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4834-043X, Cyganowski, C. J., Friberg, P., Fuller, G. A., Han, I., Hoare, M. G., Izumi, N., Kim, H.-J., Kim, J., Kim, S., Koch, E. W., Kuno, N., Lacialle, K. M., Lai, S.-P., Lee, H., Lee, Y.-H., Li, D. L., Liu, S.-Y., Mairs, S., Oka, T., Pan, Z., Qian, L., Scicluna, P., Shi, C.-S., Shi, H., Srinivasan, S., Tan, Q.-H., Thomas, H .S., Torii, K., Trejo, A., Umemoto, T., Violino, G., Wallström, S., Wang, B., Wu, Y., Yuan, L., Zhang, C., Zhang, M., Zhou, C and Zhou, J .J. 2020. CHIMPS2: survey description and 12CO emission in the Galactic centre. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 498 (4) , pp. 5936-5951. 10.1093/mnras/staa2734
file

Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Rigby, A., André, Ph., Könyves, V., Fuller, G., Zavagno, A., Schuller, F., Arzoumanian, D., Bontemps, S., Csengeri, T., Didelon, P., Duarte-Cabral, A. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5259-4774, Palmeirim, P., Pezzuto, S., Revéret, V., Roussel, H. and Shimajiri, Y. 2020. The accretion history of high-mass stars: An ArTéMiS pilot study of infrared dark clouds. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 496 (3) , pp. 3482-3501. 10.1093/mnras/staa1656
file

Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Coudé, Simon, Hull, Charles L. H., Arzoumanian, Doris, Bastien, Pierre, Chen, Michael Chun-Yuan, Di Francesco, James, Friesen, Rachel, Houde, Martin, Inutsuka, Shu-ichiro, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Onaka, Takashi, Sadavoy, Sarah, Shimajiri, Yoshito, Tahani, Mehrnoosh, Tomisaka, Kohji, Eswaraiah, Chakali, Koch, Patrick M., Pattle, Kate, Won Lee, Chang, Tamura, Motohide, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, de Looze, Ilse, Lyo, A-Ran, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2020. The JCMT BISTRO Survey: magnetic fields associated with a network of filaments in NGC 1333. Astrophysical Journal 899 (28) 10.3847/1538-4357/aba1e2

Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Rigby, A., Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, P., Andrianasolo, A., Aussel, H., Bacmann, A., Beelen, A., Benoît, A., Bideaud, A., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., Comis, B., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E.F.C., Gomez, A., Goupy, J., Kéruzoré, F., Kramer, C., Ladjelate, B., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.F., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Motte, F., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Ristorcelli, I., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Shu, S., Sievers, A., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Zylka, R. 2020. GASTON: Galactic Star Formation with NIKA2 A new population of cold massive sources discovered. EPJ Web of Conferences 228 , 00018. 10.1051/epjconf/202022800018
file

Rigby, A. J., Moore, T. J. T., Eden, D. J., Urquhart, J. S., Ragan, S. E. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-5588, Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Plume, R., Thompson, M. A., Currie, M. J. and Park, G. 2019. CHIMPS: physical properties of molecular clumps across the inner Galaxy. Astronomy and Astrophysics 632 , A58. 10.1051/0004-6361/201935236
file

Coudé, Simon, Bastien, Pierre, Houde, Martin, Sadavoy, Sarah, Friesen, Rachel, Francesco, James Di, Johnstone, Doug, Mairs, Steve, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Berry, David, Chen, Michael Chun-Yuan, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Hatchell, Jennifer, Lacaille, Kevin, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Pon, Andy, André, Philippe, Arzoumanian, Doris, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Eswaraiah, Chakali, Chen, Huei-Ru, Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Doi, Yasuo, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, Friberg, Per, Fuller, Gary, Furuya, Ray S., Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chang Won, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Loo, Sven van, Lyo, A-Ran, Matsumura, Masafumi, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Parsons, Harriet, Pattle, Kate, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun and Zhu, Lei 2019. The JCMT BISTRO survey: the magnetic field of the Barnard 1 star-forming region. The Astrophysical Journal 877 (2) , 88. 10.3847/1538-4357/ab1b23
file

Liu, Junhao, Qiu, K., Berry, D., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Rigby, Andrew and Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486 2019. The JCMT BISTRO Survey: The magnetic field in the starless core ρ Ophiuchus C. Astrophysical Journal 877 (1) , 43. 10.3847/1538-4357/ab0958
file

Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Eswaraiah, Chakali, Pattle, Kate, Francesco, James Di, Johnstone, Doug, Koch, Patrick M., Liu, Tie, Tamura, Motohide, Furuya, Ray S., Onaka, Takashi, Ward-Thompson, Derek, Soam, Archana, Kim, Kee-Tae, Lee, Chang Won, Lee, Chin-Fei, Mairs, Steve, Arzoumanian, Doris, Kim, Gwanjeong, Hoang, Thiem, Hwang, Jihye, Liu, Sheng-Yuan, Berry, David, Bastien, Pierre, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Qiu, Keping, André, Philippe, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Michael C., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Coudé, Simon, Doi, Yasuo, Dowell, C. Darren, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duan, Hao-Yuan, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Holland, Wayne, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin M., Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Lyo, A-Ran, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pon, Andy, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Loo, Sven van, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Ya-Peng, Zhou, Jianjun and Zhu, Lei 2019. JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields within the Hub-filament Structure in IC 5146. Astrophysical Journal 876 (1) , 42. 10.3847/1538-4357/ab13a2
file

Eden, D J, Liu, Tie, Kim, Kee-Tae, Juvela, M, Liu, S -Y, Tatematsu, K, Di Francesco, J, Wang, K, Wu, Y, Thompson, M A, Fuller, G A, Li, Di, Ristorcelli, I, Kang, Sung-ju, Hirano, N, Johnstone, D, Lin, Y, He, J H, Koch, P M, Sanhueza, Patricio, Qin, S -L, Zhang, Q, Goldsmith, P F, Evans, N J, Yuan, J, Zhang, C -P, White, G J, Choi, Minho, Won Lee, Chang, Toth, L V, Mairs, S, Yi, H -W, Tang, M, Soam, A, Peretto, N ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Samal, M R, Fich, M, Parsons, H, Malinen, J, Bendo, G J, Rivera-Ingraham, A, Liu, H -L, Wouterloot, J, Li, P S, Qian, L, Rawlings, J, Rawlings, M G, Feng, S, Wang, B, Li, Dalei, Liu, M, Luo, G, Marston, A P, Pattle, K M, Pelkonen, V -M, Rigby, A J, Zahorecz, S, Zhang, G, Bgner, R, Aikawa, Y, Akhter, S, Alina, D, Bell, G, Bernard, J -P, Blain, A, Bronfman, L, Byun, D -Y, Chapman, S, Chen, H -R, Chen, M, Chen, W -P, Chen, X, Chen, Xuepeng, Chrysostomou, A, Chu, Y -H, Chung, E J, Cornu, D, Cosentino, G, Cunningham, M R, Demyk, K, Drabek-Maunder, E ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Doi, Y, Eswaraiah, C, Falgarone, E, Fehér, O, Fraser, H, Friberg, P, Garay, G, Ge, J X, Gear, W K ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Greaves, J ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Guan, X, Harvey-Smith, L, Hasegawa, T, He, Y, Henkel, C, Hirota, T, Holland, W, Hughes, A, Jarken, E, Ji, T -G, Jimenez-Serra, I, Kang, Miju, Kawabata, K S, Kim, Gwanjeong, Kim, Jungha, Kim, Jongsoo, Kim, S, Koo, B -C, Kwon, Woojin, Kuan, Y -J, Lacaille, K M, Lai, S -P, Lee, C F, Lee, J -E, Lee, Y -U, Li, H, Lo, N, Lopez, J A P, Lu, X, Lyo, A -R, Mardones, D, McGehee, P, Meng, F, Montier, L, Montillaud, J, Moore, T J T, Morata, O, Moriarty-Schieven, G H, Ohashi, S, Pak, S, Park, Geumsook, Paladini, R, Pech, G, Qiu, K, Ren, Z -Y, Richer, J, Sakai, T, Shang, H, Shinnaga, H, Stamatellos, D, Tang, Y -W, Traficante, A, Vastel, C, Viti, S, Walsh, A, Wang, H, Wang, J, Ward-Thompson, D, Whitworth, A ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Wilson, C D, Xu, Y, Yang, J, Yuan, Y -L, Yuan, L, Zavagno, A, Zhang, C, Zhang, G, Zhang, H -W, Zhou, C, Zhou, J, Zhu, L and Zuo, P 2019. SCOPE: SCUBA-2 Continuum observations of pre-protostellar evolution - Survey description and compact source catalogue. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 485 (2) , pp. 2895-2908. 10.1093/mnras/stz574
file

Catalano, A., Adam, R., Ade, P. A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, P., Aussel, H., Beelen, A., Benoît, A., Bideaud, A., Billot, N., Bourrion, O., Calvo, M., Comis, B., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Goupy, J., Kramer, C., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J. F., Mauskopf, P., Mayet, F., Monfardini, A., Pascale, E., Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Sievers, A., Triqueneaux, S., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Zylka, R., Barria, E., Bres, G., Camus, P., Chanthib, P., Donnier-Valentin, G., Exshaw, O., Garde, G., Gerardin, A., Leggeri, J.-P., Levy-Bertrand, F., Guttin, C., Hoarau, C., Grollier, M., Mocellin, J.-L., Pont, G., Rodenas, H., Tissot, O., Galvez, G., John, D., Ungerechts, H., Sanchez, S., Mellado, P., Munoz, M., Pierfederici, F., Penalver, J., Navarro, S., Bosson, G., Bouly, J.-L., Bouvier, J., Geraci, C., Li, C., Menu, J., Ponchant, N., Roni, S., Roudier, S., Scordillis, J. P., Tourres, D., Vescovi, C., Barbier, A., Billon-Pierron, D., Adane, A., Andrianasolo, A., Bracco, A., Coiffard, G., Evans, R., Maury, A. and Rigby, A. 2018. The NIKA2 instrument at 30-m IRAM telescope: performance and results. Journal of Low Temperature Physics 193 (5-6) , pp. 916-922. 10.1007/s10909-018-1884-5
file

Rigby, A. J., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Adam, R., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, P., Aussel, H., Beelen, A., Benoît, A., Bracco, A., Bideaud, A., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., Clark, C. J. R., Comis, B., De Petris, M., Désert, F.-X., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, E. F. C., Goupy, J., Kramer, C., Lagache, G., Leclercq, S., Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J. F., Mauskopf, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F., Monfardini, A., Pascale, E. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Perotto, L., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Ritacco, A., Romero, C., Roussel, H., Ruppin, F., Schuster, K., Sievers, A., Triqueneaux, S., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Zylka, R. 2018. A NIKA view of two star-forming infrared dark clouds: Dust emissivity variations and mass concentration. Astronomy and Astrophysics 615 , -. 10.1051/0004-6361/201732258
file

Kwon, Jungmi, Doi, Yasuo, Tamura, Motohide, Matsumura, Masafumi, Pattle, Kate, Berry, David, Sadavoy, Sarah, Matthews, Brenda C., Ward-Thompson, Derek, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Pon, Andy, Francesco, James Di, Arzoumanian, Doris, Hayashi, Saeko S., Kawabata, Koji S., Onaka, Takashi, Choi, Minho, Kang, Miju, Hoang, Thiem, Lee, Chang Won, Lee, Sang-Sung, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Inutsuka, Shu-ichiro, Eswaraiah, Chakali, Bastien, Pierre, Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Coudé, Simon, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Houde, Martin, Johnstone, Doug, Kirk, Jason M., Koch, Patrick M., Li, Di, Parsons, Harriet, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Shinnaga, Hiroko, Loo, Sven van, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hatchell, Jennifer, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-Franois, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Soam, Archana, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Falle, Sam, Tsukamoto, Yusuke, Nakagawa, Takao, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kobayashi, Masato I. N., Nagata, Tetsuya, Saito, Hiro, Seta, Masumichi and Zenko, Tetsuya 2018. A first look at BISTRO observations of the ρ Oph-A core. Astrophysical Journal 859 (1) , 4. 10.3847/1538-4357/aabd82
file

Adam, R., Adane, A., Ade, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, P., Andrianasolo, A., Aussel, H., Beelen, A., Benoit, A., Bideaud, A., Billot, N., Bourrion, O., Bracco, A., Calvo, M., Catalano, A., Coiffard, G., Comis, B., De Petris, M., Désert, F.X., Doyle, S., Driessen, E.F.C., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Rigby, Andrew and Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 2018. The NIKA2 large field-of-view millimeter continuum camera for the 30-m IRAM telescope. Astronomy and Astrophysics 609 , A115. 10.1051/0004-6361/201731503
file

Rigby, Andrew, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Adam, R, Ade, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Andre, P, Aussel, H, Beelen, A, Benoît, A, Bracco, A, Bideaud, A, Bourrion, O, Calvo, M, Catalano, A, Clark, Christopher J. R., Comis, B, De Petris, M, Désert, F.-X., Doyle, Simon ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Driessen, D. F.C, Goupy, J, Kramer, C, Lagache, G, Leclercq, S, Lestrade, J.-F., Macías-Pérez, J.F., Mauskopf, Philip ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Mayet, F, Monfardini, A, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Perotto, L, Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N, Revéret, V, Ritacco, A, Romero, C, Roussel, H, Ruppin, F, Schuster, K, Sievers, A, Triqueneaux, S, Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Zylka, R 2018. A NIKA view of two star-forming infrared dark clouds: dust emissivity variations and mass concentration. Astronomy and Astrophysics 615 , A18. 10.1051/0004-6361/201732258
file

Soam, Archana, Pattle, Kate, Ward-Thompson, Derek, Won Lee, Chang, Sadavoy, Sarah, Koch, Patrick M., Kim, Gwanjeong, Kwon, Jungmi, Kwon, Woojin, Arzoumanian, Doris, Berry, David, Hoang, Thiem, Tamura, Motohide, Lee, Sang-Sung, Liu, Tie, Kim, Kee-Tae, Johnstone, Doug, Nakamura, Fumitaka, Lyo, A-Ran, Onaka, Takashi, Kim, Jongsoo, Furuya, Ray S., Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Bastien, Pierre, Chung, Eun Jung, Kim, Shinyoung, Parsons, Harriet, Rawling, Mark G., Mairs, Steve, Graves, Sarah F., Robitaille, Jean-Franois, Liu, Hong-Li, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Eswaraiah, Chakali, Rao, Ramprasad, Yoo, Hyunju, Houde, Martin, Kang, Ji-hyun, Doi, Yasuo, Choi, Minho, Kang, Miju, Coude, Simon, Li, Hua-bai, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Pon, Andy, Di Francesco, James, Hayashi, Saeko S., Kawabata, Koji S., Inutsuka, Shu-ichiro, Qiu, Keping, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Kirk, Jason M., Li, Di, Shinnaga, Hiroko, Van Loo, Sven, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou,, Antonio, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matthew ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hatchell, Jennifer, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Sung-ju, Kemper, Francisca, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Li, Dalei, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Yen, Hsi-Wei, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Andre, Philippe, Dowell, Darren C., Falle, Sam, Tsukamoto, Yusuke, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kobayashi, Masato I.N., Nagata, Tetsuya, Saito, Hiro, Seta, Masumichi, Hwang, Jihye, Han, Ilseung, Lee, Hyeseung and Zenko, Tetsuya 2018. Magnetic fields towards Ophiuchus-b derived from scuba-2 polarization measurements. Astrophysical Journal 861 , 65. 10.3847/1538-4357/aac4a6
file

Bracco, A., Palmeirim, P., André, Ph., Adam, R., Ade, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bacmann, A., Beelen, A., Benoît, A., Bideaud, A., Billot, N., Bourrion, O., Calvo, M., Catalano, A., Coiffard, G., Comis, B., D'Addabbo, A., Désert, F.-X., Didelon, P., Doyle, Simon ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Goupy, J., Konyves, V., Kramer, C., Lagache, G., Leclercq, S., Macías-Pérez, J.F., Maury, A., Mauskopf, P., Mayet, F., Monfardini, A., Motte, F., Pajot, F., Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Perotto, L., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Revéret, V., Rigby, Andrew, Ritacco, A., Rodriguez, L., Romero, C., Roy, A., Ruppin, F., Schuster, K., Sievers, Triqueneaux, S., Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Zylka, R. 2017. Probing changes of dust properties along a chain of solar-type prestellar and protostellar cores in Taurus with NIKA. Astronomy and Astrophysics 604 , A52. 10.1051/0004-6361/201731117
file

Eden, D. J., Moore, T. J. T., Plume, R., Urquhart, J. S., Thompson, M. A., Parsons, H., Dempsey, J. T., Rigby, Andrew, Morgan, L. K., Thomas, H. S., Berry, D., Buckle, J., Brunt, C. M., Butner, H. M., Carretero, D., Chrysostomou, A., Currie, M. J., deVilliers, H. M., Fich, M., Gibb, A. G., Hoare, M. G., Jenness, T., Manser, G., Mottram, J. C., Natario, C., Olguin, F., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pestalozzi, M., Polychroni, D., Redman, R. O., Salji, C., Summers, L. J., Tahani, K., Traficante, A., diFrancesco, J., Evans, A., Fuller, G. A., Johnstone, D., Joncas, G., Longmore, S. N., Martin, P. G., Richer, J. S., Weferling, B., White, G. J. and Zhu, M. 2017. The JCMT Plane Survey: first complete data release - emission maps and compact source catalogue. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 469 (2) , pp. 2163-2183. 10.1093/mnras/stx874
file

Ward-Thompson, Derek, Pattle, Kate, Bastien, Pierre, Furuya, Ray S., Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Berry, David, Choi, Minho, Coudé, Simon, Francesco, James Di, Hoang, Thiem, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Graves, Sarah F., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Houde, Martin, Johnstone, Doug, Kirk, Jason M., Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Lee, Chang Won, Li, Di, Matthews, Brenda C., Mottram, Joseph C., Parsons, Harriet, Pon, Andy, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Shinnaga, Hiroko, Sadavoy, Sarah, Loo, Sven van, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Eswaraiah, Chakali, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Doi, Yasuo, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hasegawa, Tetsuo, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Falle, Sam and Tsukamoto, Yusuke 2017. First results from BISTRO: a SCUBA-2 polarimeter survey of the Gould Belt. Astrophysical Journal 842 (1) , pp. 66-75. 10.3847/1538-4357/aa70a0
file

Rigby, Andrew, Moore, T. J. T., Plume, R., Eden, D. J., Urquhart, J. S., Thompson, M. A., Mottram, J. C., Brunt, C. M., Butner, H. M., Dempsey, J. T., Gibson, S. J., Hatchell, J., Jenness, T., Kuno, N., Longmore, S. N., Morgan, L. K., Polychroni, D., Thomas, H., White, G. J. and Zhu, M. 2016. CHIMPS: the13CO/C18O (J = 3 → 2) Heterodyne Inner Milky Way Plane Survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456 (3) , p. 2885. 10.1093/mnras/stv2808
file

Moore, T. J. T., Plume, R., Thompson, M. A., Parsons, H., Urquhart, J. S., Eden, D. J., Dempsey, J. T., Morgan, L. K., Thomas, H. S., Buckle, J., Brunt, C. M., Butner, H., Carretero, D., Chrysostomou, A., deVilliers, H. M., Fich, M., Hoare, M. G., Manser, G., Mottram, J. C., Natario, C., Olguin, F., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Polychroni, D., Redman, R. O., Rigby, Andrew, Salji, C., Summers, L. J., Berry, D., Currie, M. J., Jenness, T., Pestalozzi, M., Traficante, A., Bastien, P., diFrancesco, J., Davis, C. J., Evans, A., Friberg, P., Fuller, G. A., Gibb, A. G., Gibson, S., Hill, T., Johnstone, D., Joncas, G., Longmore, S. N., Lumsden, S. L., Martin, P. G., Lu'o'ng, Q. Nguyen, Pineda, J. E., Purcell, C., Richer, J. S., Schieven, G. H., Shipman, R., Spaans, M., Taylor, A. R., Viti, S., Weferling, B., White, G. J. and Zhu, M. 2015. The JCMT Plane Survey: early results from the ℓ = 30° field. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 453 (4) , pp. 4264-4277. 10.1093/mnras/stv1833
file

Eden, D. J., Moore, T. J. T., Urquhart, J. S., Elia, D., Plume, R., Rigby, Andrew and Thompson, M. A. 2015. Star formation scales and efficiency in Galactic spiral arms. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 452 (1) , pp. 289-300. 10.1093/mnras/stv1323
file

This list was generated on Sat Apr 20 09:33:36 2024 BST.